از کوتهی ماست_که دیوار بلند است...!

از کوتهی ماست_که دیوار بلند است...!

۵ دی 1398
3K
شب یلدا پیشاپیش مبارک

شب یلدا پیشاپیش مبارک

۲۸ آذر 1398
3K
۲۵ آذر 1398
1K
هیچکس بعد رفتن کسی نمی میرد.

هیچکس بعد رفتن کسی نمی میرد.

۲۳ آذر 1398
266
تو اوج جوانی!!!

تو اوج جوانی!!!

۱۹ آذر 1398
106
اسطوره ی فیلم ایرانی بهروز خان وثوقی

اسطوره ی فیلم ایرانی بهروز خان وثوقی

۱۹ آذر 1398
1K
اصالت خریدنی نیست.

اصالت خریدنی نیست.

۱۶ آذر 1398
143
این اینستای منه از اون هم دیدن کنید

این اینستای منه از اون هم دیدن کنید

۱۳ آذر 1398
163
گاهی وقتها غم رو باید از درون دید نه از چهره!

گاهی وقتها غم رو باید از درون دید نه از چهره!

۱۳ آذر 1398
103
یادش بخیر تصمیم کبری کی یادشه؟

یادش بخیر تصمیم کبری کی یادشه؟

۶ آذر 1398
144
عشقای عمو زندگی یعنی اینکه ۲تا بچه داداش جیگر داشته باشی

عشقای عمو زندگی یعنی اینکه ۲تا بچه داداش جیگر داشته باشی

۳ آذر 1398
119
من آن گلبرگ مغرورم که خفت خواری پی شبنم نمیگردم!

من آن گلبرگ مغرورم که خفت خواری پی شبنم نمیگردم!

۱ آذر 1398
195
من بهترینم شما چطور؟

من بهترینم شما چطور؟

۱ آذر 1398
104
شرمنده جوانی!!؟

شرمنده جوانی!!؟

۹ آبان 1398
99
#زندگی را آموخته ام. #زندگی #عشق #محبت

#زندگی را آموخته ام. #زندگی #عشق #محبت

۴ آبان 1398
107
منو تنهایی!!!؟

منو تنهایی!!!؟

۲ آبان 1398
156
ما میتوانیم!!!

ما میتوانیم!!!

۳۰ مهر 1398
83
!!!؟

!!!؟

۲۹ مهر 1398
96
!!!؟

!!!؟

۲۷ مهر 1398
88
!!؟

!!؟

۲۶ مهر 1398
84