NCT fanpage

NCTZEN

•[اینجا شهر ماست. شهری به نام NCT.
این شهر هنوز نوپاست و به کمک و حمایت شما نیاز داره.

•اینها جملات ورود به شهر ماست:
=======================================
ما جامعه جدیدی هستیم که حس هفتممون بیدار شده.
***
چشماتو باز کن. همین الان چشماتو باز کن.
***
من تو ام و تو منی. من به تو نیاز دارم و تو به من نیاز داری.
=======================================
و شما شهروندان این شهر ،NCTzen هستین.


برای آشنایی با NCT و اعضا
http://wisgoon.com/pin/26383925/

ادمین ها:
#admin_pariyun
#admin_mahour

۵۰ مگ از بسته ام موند...خدانگهدار:/ #meme #nct #fun #nctzen #admin_mahour

۵۰ مگ از بسته ام موند...خدانگهدار:/ #meme #nct #fun #nctzen #admin_mahour

۱ روز پیش
3K
#meme #nct #fun #nctzen #admin_mahour

#meme #nct #fun #nctzen #admin_mahour

۱ روز پیش
3K
ببینین من سر یه چیز کراش بزنم ولش نمیکنم...حالا حالاها میم داریم فک کنم😹 #meme #nct #doyong #fun #nctzen #admin_mahour

ببینین من سر یه چیز کراش بزنم ولش نمیکنم...حالا حالاها میم داریم فک کنم😹 #meme #nct #doyong #fun #nctzen #admin_mahour

۱ روز پیش
3K
آه گوشیت:/قرار بود بشه اه کتابت...به بزرگی خودتون ببخشید -_- #nct #fun #meme #jaemin #jeno #nctzen #admin_mahour

آه گوشیت:/قرار بود بشه اه کتابت...به بزرگی خودتون ببخشید -_- #nct #fun #meme #jaemin #jeno #nctzen #admin_mahour

۱ روز پیش
3K
جی اف کیکتان را در اورده و نوش جان کنید:/ #LUCAS #HAECHAN #NCT #MEME #ADMIN_MAHOUR

جی اف کیکتان را در اورده و نوش جان کنید:/ #LUCAS #HAECHAN #NCT #MEME #ADMIN_MAHOUR

۱ روز پیش
3K
فعلا دوتا میم میزارم ببینم چی میشه...خوشتون میاد یا نه #NCT #LUCAS #TEN #FUN #MEME #admin_mahour

فعلا دوتا میم میزارم ببینم چی میشه...خوشتون میاد یا نه #NCT #LUCAS #TEN #FUN #MEME #admin_mahour

۱ روز پیش
3K
#DOYONG #WALLPAPER

#DOYONG #WALLPAPER

۲ روز پیش
3K
یه چندتا نظر سنجی... •میم بزارم براتون؟ •مثل قدیم ندیما متن درمورد انسیتی اماده کنم بزارم؟ •نظرتون چیه این بخش #nct_tube رو برگردونم؟ #DOYONG #WALLPAPER

یه چندتا نظر سنجی... •میم بزارم براتون؟ •مثل قدیم ندیما متن درمورد انسیتی اماده کنم بزارم؟ •نظرتون چیه این بخش #nct_tube رو برگردونم؟ #DOYONG #WALLPAPER

۲ روز پیش
4K
SANG NAMJA 🎭 📽 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

SANG NAMJA 🎭 📽 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
3K
SANG NAMJA 🎭 📽 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

SANG NAMJA 🎭 📽 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
3K
the prince of osaka 🍁 🎋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

the prince of osaka 🍁 🎋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
3K
the prince of osaka 🍁 🎋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

the prince of osaka 🍁 🎋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
2K
am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
3K
am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
3K
am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
3K
am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

am I still in that dream?🍨 ❣ 🎶 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
2K
SUPERHUMAN~🇯 🇵 🌋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

SUPERHUMAN~🇯 🇵 🌋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
2K
SUPERHUMAN~🇯 🇵 🌋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

SUPERHUMAN~🇯 🇵 🌋 #YUTA #ADMIN_MAHOUR #درخواستی

۲ روز پیش
2K
نت نداشتم نتونستم تولدشونو خوب برگذار کنیم پس همه رو با هم تبریک گفتیم🍑🍨😻 تولدشون مبارک #NCT #NCTZEN #HAECHAN #HAPPYHAECHANDAY #ADMIN_MAHOUR

نت نداشتم نتونستم تولدشونو خوب برگذار کنیم پس همه رو با هم تبریک گفتیم🍑🍨😻 تولدشون مبارک #NCT #NCTZEN #HAECHAN #HAPPYHAECHANDAY #ADMIN_MAHOUR

۵ روز پیش
4K
نت نداشتم نتونستم تولدشونو خوب برگذار کنیم پس همه رو با هم تبریک گفتیم🍑🍨😻 تولدشون مبارک #NCT #NCTZEN #TAEIL #HAPPYTAEILDAY #ADMIN_MAHOUR بعدی تی وای ترکه😻

نت نداشتم نتونستم تولدشونو خوب برگذار کنیم پس همه رو با هم تبریک گفتیم🍑🍨😻 تولدشون مبارک #NCT #NCTZEN #TAEIL #HAPPYTAEILDAY #ADMIN_MAHOUR بعدی تی وای ترکه😻

۵ روز پیش
6K