????

????

۱ روز پیش
2K
#بفرمایید😋

#بفرمایید😋

۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
👶🏻#ممنی ممنی😮 👧🏻#جونم😐 👶🏻این #شیه؟🤔 👧🏻مامان جان #کنترله دیگه😩 👶🏻خو کنتلل تو #یخچال چیتال موتنه؟☹️ 👧🏻تو #یخچال بود؟😳😂 👶🏻#آله😐 👧🏻خوب شد #پیداش کردی دنبالش میگشتم😂 👶🏻وااااااا☹️من میلم پیش #بوبویی☹️ 👧🏻برو #خوشگلم😂😘 👶🏻#بوبوووویی😏 👨🏻#جوندلم🙄 👶🏻خعلی #ولوجکی😏 ...

👶🏻#ممنی ممنی😮 👧🏻#جونم😐 👶🏻این #شیه؟🤔 👧🏻مامان جان #کنترله دیگه😩 👶🏻خو کنتلل تو #یخچال چیتال موتنه؟☹️ 👧🏻تو #یخچال بود؟😳😂 👶🏻#آله😐 👧🏻خوب شد #پیداش کردی دنبالش میگشتم😂 👶🏻وااااااا☹️من میلم پیش #بوبویی☹️ 👧🏻برو #خوشگلم😂😘 👶🏻#بوبوووویی😏 👨🏻#جوندلم🙄 👶🏻خعلی #ولوجکی😏 👨🏻چرا #شیطون_بلا؟😂 👶🏻کنتللو دذاشتی تو #یخچال😏 👨🏻وااای تو از #کجا فهمیدی؟😂 👶🏻لفته بودم سل #یخچال ...

۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
4K
۴ روز پیش
7K
👩🏼 :عاخایی بلند شووو😫😫 👨🏻:برو جون عمت بزار بخوابم پنج دقه ب پنج دقه هی میای ی جیغ میزنی میری☹️😑😫 👩🏼:من نمیدونم باید بلند بشییییی الان ساعت 1میشهه😡😠😤 👶🏻:دلام🙁 👩🏼:عه تو کجا بودی کی بیدار ...

👩🏼 :عاخایی بلند شووو😫😫 👨🏻:برو جون عمت بزار بخوابم پنج دقه ب پنج دقه هی میای ی جیغ میزنی میری☹️😑😫 👩🏼:من نمیدونم باید بلند بشییییی الان ساعت 1میشهه😡😠😤 👶🏻:دلام🙁 👩🏼:عه تو کجا بودی کی بیدار شدی😅 👶🏻:خو هی تو داد موژنی نمیزالی بخوافم اشلن😿😾😣 👨🏻:بیا ببین پسرمم داره همینو میگ ...

۴ روز پیش
7K
میاد روزی که ... 😍 تو آرایشگاه منتظرت نشستم 👰 دل تو دلم نیس ک ببینمت 👀 صدای دزدگیر ماشینو میشنوم 🚘 یهو جیغ میزنم ... 😱 وای آقامون اومد ... 😻😜 همه تو آرایشگاه ...

میاد روزی که ... 😍 تو آرایشگاه منتظرت نشستم 👰 دل تو دلم نیس ک ببینمت 👀 صدای دزدگیر ماشینو میشنوم 🚘 یهو جیغ میزنم ... 😱 وای آقامون اومد ... 😻😜 همه تو آرایشگاه میزنن زیر خنده 😅😂 ی دفه صدای در میاد ... 😫 میرم پشت در قایم ...

۴ روز پیش
7K
من 17(لجباز)😅😃😄

من 17(لجباز)😅😃😄

۶ روز پیش
5K
دستبندم خوشگله؟؟؟😊

دستبندم خوشگله؟؟؟😊

۶ روز پیش
5K
کیک تولدم🎂

کیک تولدم🎂

۷ روز پیش
3K
یهویـے👑 ذرت مکزیکی🍟

یهویـے👑 ذرت مکزیکی🍟

۷ روز پیش
3K
یهـویی باخانواده😍😘🍧🍨🍦

یهـویی باخانواده😍😘🍧🍨🍦

۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K