👇 👇 👇 👇 👇 👇 ✍ ️انتقاد نسبت به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها✍ ️ ✅ برای جهاد کبیر در دانشگاه‌ها چه کردیم؟ ✅ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها چه حرکت مثبتی در راستای ...

👇 👇 👇 👇 👇 👇 ✍ ️انتقاد نسبت به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها✍ ️ ✅ برای جهاد کبیر در دانشگاه‌ها چه کردیم؟ ✅ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها چه حرکت مثبتی در راستای وظیفۀ خود انجام داده است؟ ✅ آیا وظیفۀ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، جز این ...

۲۷ شهریور 1396
7K
👇👇👇👇👇👇 ✍️انتقاد نسبت به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها✍️ ✅برای جهاد کبیر در دانشگاه‌ها چه کردیم؟ ✅نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها چه حرکت مثبتی در راستای وظیفۀ خود انجام داده است؟ ✅آیا وظیفۀ نهاد نمایندگی ...

👇👇👇👇👇👇 ✍️انتقاد نسبت به نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها✍️ ✅برای جهاد کبیر در دانشگاه‌ها چه کردیم؟ ✅نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها چه حرکت مثبتی در راستای وظیفۀ خود انجام داده است؟ ✅آیا وظیفۀ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، جز این است که فضای دانشگاه را آکنده کند از بوی ولی؟ ...

۲۷ شهریور 1396
5K
گردهمایی مبلّغان نفاق توسط بیت شیرازی شب گذشته این فتنه گران این طور دارند یارگیری میکنند و علیه امام و رهبری کار میکنند اون وقت بعضی مسئولین نادان همه همتشان شده تا افراد انقلابی و ...

گردهمایی مبلّغان نفاق توسط بیت شیرازی شب گذشته این فتنه گران این طور دارند یارگیری میکنند و علیه امام و رهبری کار میکنند اون وقت بعضی مسئولین نادان همه همتشان شده تا افراد انقلابی و پاک را حذف کنند.

۲۷ شهریور 1396
11K
۷ تیر 1396
3K
۷ تیر 1396
3K
۷ تیر 1396
3K
۶ تیر 1396
4K
۶ تیر 1396
4K
۶ تیر 1396
4K
۵ تیر 1396
9K
۵ تیر 1396
6K
۳ تیر 1396
8K
۲ تیر 1396
11K
این واکنش نتیجه تخریب سپاه و توان موشکی او در ایام انتخابات توسط حسن روحانی است

این واکنش نتیجه تخریب سپاه و توان موشکی او در ایام انتخابات توسط حسن روحانی است

۱ تیر 1396
4K
#نفی_حاکمیت_از_ولایت، ترفند #انگلیسی ها برای تضعیف شیعه و تسلط بر آنان و آغاز تفرقه شیعه و سنی است. #فرقه_تکفیری_و_ضاله_شیرازیها در ایران ، فرقه نفی حاکمیت اسلامی و ترویج خوی تکفیری در میان شیعیان است. فرقه ...

#نفی_حاکمیت_از_ولایت، ترفند #انگلیسی ها برای تضعیف شیعه و تسلط بر آنان و آغاز تفرقه شیعه و سنی است. #فرقه_تکفیری_و_ضاله_شیرازیها در ایران ، فرقه نفی حاکمیت اسلامی و ترویج خوی تکفیری در میان شیعیان است. فرقه داعشیان شیعی. تکرار مواضع این فرقه ضاله از زبان رئیس جمهور، زنگ خطر آغاز فتنه ...

۳۱ خرداد 1396
12K
۳۱ خرداد 1396
11K
۳۱ خرداد 1396
7K
۳۱ خرداد 1396
7K
#مسئولین_امنیتی به هوش باشند! با شکست جریان تکفیری #وهابی #داعش در #عراق و #سوریه که با هدف شوراندن اهل سنت علیه تشیع، به وجود آمد. این بار جریان تکفیری #تشیع_انگلیسی در #ایران در حال شعله ...

#مسئولین_امنیتی به هوش باشند! با شکست جریان تکفیری #وهابی #داعش در #عراق و #سوریه که با هدف شوراندن اهل سنت علیه تشیع، به وجود آمد. این بار جریان تکفیری #تشیع_انگلیسی در #ایران در حال شعله ور سازی فتنه #شیعیان علیه #اهل_سنت است. اینکه دولت ایران، تریبون جریان تکفیری تشیع انگلیسی ...

۳۱ خرداد 1396
19K
۳۰ خرداد 1396
19K