۲ آذر 1397
11K
۲ آذر 1397
9K
۲۱ شهریور 1397
7K
۲۷ مرداد 1397
22K
۱۱ مرداد 1397
14K
۱۱ مرداد 1397
10K
۷ تیر 1397
9K
۷ تیر 1397
16K
۱۰ خرداد 1397
8K
۱۹ اردیبهشت 1397
5K
۱۰ بهمن 1396
7K
۸ بهمن 1396
5K
من نه آنم که ز سودای تو دل بردارم... عقل افسون چه دمد بیهده درباره ی من

من نه آنم که ز سودای تو دل بردارم... عقل افسون چه دمد بیهده درباره ی من

۱۱ دی 1396
8K
: 💠کمک یک میلیون پوندی شاه به فاضلاب و نیم میلیون پوندی به باغ وحش لندن 😳 👀 به روایت اسدالله علم نخست وزیر دربار پهلوی حالا هی بگین اعلی حضرت به سلامت و بهداشت ...

: 💠کمک یک میلیون پوندی شاه به فاضلاب و نیم میلیون پوندی به باغ وحش لندن 😳 👀 به روایت اسدالله علم نخست وزیر دربار پهلوی حالا هی بگین اعلی حضرت به سلامت و بهداشت توجه نداشت! 😏

۳ آذر 1396
6K
گردهمایی مبلّغان نفاق توسط بیت شیرازی شب گذشته این فتنه گران این طور دارند یارگیری میکنند و علیه امام و رهبری کار میکنند اون وقت بعضی مسئولین نادان همه همتشان شده تا افراد انقلابی و ...

گردهمایی مبلّغان نفاق توسط بیت شیرازی شب گذشته این فتنه گران این طور دارند یارگیری میکنند و علیه امام و رهبری کار میکنند اون وقت بعضی مسئولین نادان همه همتشان شده تا افراد انقلابی و پاک را حذف کنند.

۲۷ شهریور 1396
13K
۷ تیر 1396
6K
۷ تیر 1396
6K
۷ تیر 1396
6K
۶ تیر 1396
7K
۶ تیر 1396
7K