هــــheh.....ه

هــــheh.....ه

3 ساعت پیش
1K
✖✖بِه سَـــلامَتیِ کَــسی کِـه.... ≈ رَفـــــتــه≈ اَمّـــا هَــنوزَم بِـه اِسمِــش..... ≈قَسَمَم میــــــدَن≈

✖✖بِه سَـــلامَتیِ کَــسی کِـه.... ≈ رَفـــــتــه≈ اَمّـــا هَــنوزَم بِـه اِسمِــش..... ≈قَسَمَم میــــــدَن≈

13 ساعت پیش
1K
ماندن همیشه خوب نیس گاهی هم باید رفت تا قدر آن لحظه ها که می ماندی را بدانند!😕😕😕😕👍

ماندن همیشه خوب نیس گاهی هم باید رفت تا قدر آن لحظه ها که می ماندی را بدانند!😕😕😕😕👍

13 ساعت پیش
2K
یه روزی انقد فراموشت میکنم که ؛ هر کسی سراغتو گرفت ؛ چشامو ریز کنم و بگم کیو میگی ؟!

یه روزی انقد فراموشت میکنم که ؛ هر کسی سراغتو گرفت ؛ چشامو ریز کنم و بگم کیو میگی ؟!

13 ساعت پیش
2K
‏سخت ترین نوع دلتنگی، دلتنگی برای خودِ قبلیته، چون میدونی دیگه هرگز اون آدم قبلی نمیشی.

‏سخت ترین نوع دلتنگی، دلتنگی برای خودِ قبلیته، چون میدونی دیگه هرگز اون آدم قبلی نمیشی.

1 روز پیش
1K
هـــԋeԋـــہ

هـــԋeԋـــہ

1 روز پیش
2K
دنیـــا بـوتیــکـــ بزرگــیہ کہ تــوش هیچـــــ لبــاســے انـــدازه مــا نیستــــــ

دنیـــا بـوتیــکـــ بزرگــیہ کہ تــوش هیچـــــ لبــاســے انـــدازه مــا نیستــــــ

1 روز پیش
2K
بام حال نَکرد چون مثلِ دُخترایِ دورِش نبودم فَرق داشتَم! #جندهپسند:) هه

بام حال نَکرد چون مثلِ دُخترایِ دورِش نبودم فَرق داشتَم! #جندهپسند:) هه

1 روز پیش
2K
بَـعـضـیــا بــا یِـه مـاشـیـن خـَر شُدَن 🌉 مـِثِ گُـل پـاک بـودَن🍃 وَلـی زَن شُــدَن...(;

بَـعـضـیــا بــا یِـه مـاشـیـن خـَر شُدَن 🌉 مـِثِ گُـل پـاک بـودَن🍃 وَلـی زَن شُــدَن...(;

1 روز پیش
2K
کــار روزگــارو ببــین این Like plz های دیروز شدنNo pvهای امروز

کــار روزگــارو ببــین این Like plz های دیروز شدنNo pvهای امروز

1 روز پیش
2K
کُصـِــشـعـر تَـر😪 اَز شَـبَـکِـه ۴ ☠ زِنـدِگــیِ مَـنـه🙌

کُصـِــشـعـر تَـر😪 اَز شَـبَـکِـه ۴ ☠ زِنـدِگــیِ مَـنـه🙌

1 روز پیش
2K
دیــگـِه رَوانشِـناسـی جَـواب نِـمیـده🙌🏾 ←بـــاس جـانِـوَر شـِناس باشـی تـا بَعضـیـارو بِـشـناسی👌🏿

دیــگـِه رَوانشِـناسـی جَـواب نِـمیـده🙌🏾 ←بـــاس جـانِـوَر شـِناس باشـی تـا بَعضـیـارو بِـشـناسی👌🏿

1 روز پیش
2K
مشتی هر وقت جواب داشتیو سکوت کردی بزرگ شدی🤘🏿

مشتی هر وقت جواب داشتیو سکوت کردی بزرگ شدی🤘🏿

2 روز پیش
2K

" دلتنگی " شاید آن اشکیست که آخر شب ها از چشم هایمان فرود می آید! ❄️

2 روز پیش
2K
خُدآ جِنس مُخآلفُُ آفرید تا دوستآےِِ لآشیتْو بِشنآسے...

خُدآ جِنس مُخآلفُُ آفرید تا دوستآےِِ لآشیتْو بِشنآسے...

2 روز پیش
1K
☜☜به بعضیام باس بگے☞ ☜☜☜عزیزَم ※⇦ تو♛جَذاب♛ نیستے⇨※ ↓↑مِلّت یۂ ڪم↓↑ ↯بـیش از حَد حَشرییَن↯

☜☜به بعضیام باس بگے☞ ☜☜☜عزیزَم ※⇦ تو♛جَذاب♛ نیستے⇨※ ↓↑مِلّت یۂ ڪم↓↑ ↯بـیش از حَد حَشرییَن↯

2 روز پیش
2K
هرکے ↯➲ دستتو ➲↯ گِرفـت لُـزومـاً↓【دوستت↑ نیسـت شـآید تــو↲ حـرکت ⇎ بعـدی پـاشـو ↹ گـذاشـت رو【شـونَتـو】◣◥ رَفــت ⇡⇪⇡ بـــالــا 🤘🏿

هرکے ↯➲ دستتو ➲↯ گِرفـت لُـزومـاً↓【دوستت↑ نیسـت شـآید تــو↲ حـرکت ⇎ بعـدی پـاشـو ↹ گـذاشـت رو【شـونَتـو】◣◥ رَفــت ⇡⇪⇡ بـــالــا 🤘🏿

2 روز پیش
1K
کَبوتَر با کَبوتَر باز با باز ولی لاشی کُنَد با هَر دو پَرواز🖕🏿

کَبوتَر با کَبوتَر باز با باز ولی لاشی کُنَد با هَر دو پَرواز🖕🏿

2 روز پیش
3K
Be Happy Now, Feel Good Now, That’s the Only Thing You Have to Do. هَمین الان خوشحال باش, حِس خوب داشته باش, این تَنها کاریه که بایَد انجام بِدی.

Be Happy Now, Feel Good Now, That’s the Only Thing You Have to Do. هَمین الان خوشحال باش, حِس خوب داشته باش, این تَنها کاریه که بایَد انجام بِدی.

2 روز پیش
3K
خـیلیـا✘ هــسـتـن↶ ڪـــہ↼ طــالبتن✘ امـــا فـــقـط⇂ ✘بـعــضیـا✘ هستن ڪہ لایـقتن⇜ ✘حواســت باشہ✘

خـیلیـا✘ هــسـتـن↶ ڪـــہ↼ طــالبتن✘ امـــا فـــقـط⇂ ✘بـعــضیـا✘ هستن ڪہ لایـقتن⇜ ✘حواســت باشہ✘

2 روز پیش
2K