۶ تیر 1398
3K
۲۶ خرداد 1398
4K
۲۶ خرداد 1398
4K
#حوصله دوستان پایه مشاعره هستید؟! اگر آره با (د) شروع کنید 😍

#حوصله دوستان پایه مشاعره هستید؟! اگر آره با (د) شروع کنید 😍

۱۱ خرداد 1398
6K
اگر اینگونه نبود کسی شعر های دیگری را درک نمی‌کرد نمیخواند و حفظ نمی‌کرد..

اگر اینگونه نبود کسی شعر های دیگری را درک نمی‌کرد نمیخواند و حفظ نمی‌کرد..

۱۱ خرداد 1398
5K
۴ خرداد 1398
3K
۳ خرداد 1398
4K
#شعر😍

#شعر😍

۲۷ اردیبهشت 1398
6K
#شعر😍

#شعر😍

۲۱ اردیبهشت 1398
6K
۲۹ بهمن 1397
4K
۲۸ بهمن 1397
6K
۱۶ دی 1397
6K
از مردم این وادی بیگانه شدن زیباست

از مردم این وادی بیگانه شدن زیباست

۸ دی 1397
5K
۲ دی 1397
7K
بی مخاطب

بی مخاطب

۲۴ آذر 1397
5K
۱۸ آذر 1397
6K
نوبت بلند شدن ما هم میشه فعلا داریم از منظره لذت می‌بریم

نوبت بلند شدن ما هم میشه فعلا داریم از منظره لذت می‌بریم

۱۶ آذر 1397
7K
ساده بودیم و سخت بر ما رفت خوب بودیم و زندگی بد شد آنکه باید به دادمان برسد آمد و از کنارمان رد شد

ساده بودیم و سخت بر ما رفت خوب بودیم و زندگی بد شد آنکه باید به دادمان برسد آمد و از کنارمان رد شد

۲۶ آبان 1397
8K
یاران همه رفتند ولی باکی نیست از دست نداد ایم تنهایی را...

یاران همه رفتند ولی باکی نیست از دست نداد ایم تنهایی را...

۲۵ آبان 1397
6K
کدوم دیو دزدید خواب منو کدوم کوه یخ دستمو سرد کرد کدوم زن به من جرأت عشق داد کدوم گریه آخر منو مرد کرد

کدوم دیو دزدید خواب منو کدوم کوه یخ دستمو سرد کرد کدوم زن به من جرأت عشق داد کدوم گریه آخر منو مرد کرد

۲۵ آبان 1397
6K