رومینا اشرفی متولد خرداد 1385 در حویق از شهرستان تالش دختری 14 ساله بود که قربانی قتل ناموسی شد. خانواده رومینا فرزند کربلایی رضا اشرفی است و یک برادر به نام امیرمحمد دارد. وضعیت ازدواج ...

رومینا اشرفی متولد خرداد 1385 در حویق از شهرستان تالش دختری 14 ساله بود که قربانی قتل ناموسی شد. خانواده رومینا فرزند کربلایی رضا اشرفی است و یک برادر به نام امیرمحمد دارد. وضعیت ازدواج و همسر رومینا اشرفی رومینا اشرفی دلباخته یکی از پسرهای همشهری خود به نام بهمن ...