سحرناز

Sahaaaarnaz

@maahla پیج قبلیم
#عــرب شــهــریــوری.شــهــرمــن.اهــــواز.
#آنکه را خوبی کنیم هــاری نگیرد آرزوست

:
گــاهی در وجودمــان
به قبـرستــانی محتـاجیـــم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند....


اینجاهمه چی درهمه...

۱ ساعت پیش
4K
۱ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۷ ساعت پیش
4K
۹ ساعت پیش
5K
۱۰ ساعت پیش
6K
۱۱ ساعت پیش
3K
Saharnaz : یکی از سخت ترین کارهای دنیا اینه که برای دیگران توضیح بدی دقیقا چه مرگته...!!

Saharnaz : یکی از سخت ترین کارهای دنیا اینه که برای دیگران توضیح بدی دقیقا چه مرگته...!!

۱۳ ساعت پیش
3K
۱۳ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
6K
😊😊😊

😊😊😊

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
8K
۱ روز پیش
7K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
10K
۱ روز پیش
8K