۱ روز پیش
2K
۲ روز پیش
4K
ابشار تارم #Neyriz

ابشار تارم #Neyriz

۵ روز پیش
2K
۳ هفته پیش
3K
سر پیری و معرکه گیری 🤐 #کلاس_خط

سر پیری و معرکه گیری 🤐 #کلاس_خط

۲۴ آذر 1398
4K
✨نوشته بود: وقتیفاصلهنباشهسختمیفهمی اولش فک کردم دستش رو کیبورد مونده چرتو پرت فرستاده ولی خوب ک دقت کردم دیدم راست میگه:)

✨نوشته بود: وقتیفاصلهنباشهسختمیفهمی اولش فک کردم دستش رو کیبورد مونده چرتو پرت فرستاده ولی خوب ک دقت کردم دیدم راست میگه:)

۲۲ آذر 1398
2K
{مَنـ اَگِـه یُوسُـف هَـم بـودَم زُلِـیخآ بِلاکَـم میکَـرد⛔️💋😹🍵🕊}

{مَنـ اَگِـه یُوسُـف هَـم بـودَم زُلِـیخآ بِلاکَـم میکَـرد⛔️💋😹🍵🕊}

۱۸ آذر 1398
2K
بیرون بودن زلف زنان ایل جزئی از پوشش زیبایشان است و هیچ مرد اصیل قشقایی و بختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمی‌کند. همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه‌ی زنان شالیکار بی‌اعتنا‌اند. گرگ اگر ...

بیرون بودن زلف زنان ایل جزئی از پوشش زیبایشان است و هیچ مرد اصیل قشقایی و بختیاری به زلف زنان ایل توجهی نمی‌کند. همانگونه که مردان شالیکار به ساق برهنه‌ی زنان شالیکار بی‌اعتنا‌اند. گرگ اگر هوس گوشت کند، پوست شکار برایش مهم نیست... حجاب باید باطنی باشد نه ظاهری از ...

۱۷ آذر 1398
3K
۱۶ آذر 1398
1K
ارتشِ زیبایی ات کافیست ! آرایش چرا ؟ اینقدر جنگنده آن هم غیرِ بومی خوب نیست...! #دختر_جان_خودت_باش

ارتشِ زیبایی ات کافیست ! آرایش چرا ؟ اینقدر جنگنده آن هم غیرِ بومی خوب نیست...! #دختر_جان_خودت_باش

۱۱ آذر 1398
1K
🌊⃤9º país de 192 países 7 mil millones de diosas Casillero'I ‌‌‌۹سَیارع‌ُ۱۹۲کِشوَر‌ ُ7مِیلیآرد آدَم خُدا قُفلِی زَدِع رومَن:)

🌊⃤9º país de 192 países 7 mil millones de diosas Casillero'I ‌‌‌۹سَیارع‌ُ۱۹۲کِشوَر‌ ُ7مِیلیآرد آدَم خُدا قُفلِی زَدِع رومَن:)

۱۱ آذر 1398
1K
☆⃟◿ډڳ ☆⃟◿ڇێزێو☆⃟◿ݚݛس☆⃟◿ݩݦێڪڼݦ☆⃟◿ۿݦوݩ☆⃟◿ݚݛسݓآݛݦ☆⃟◿ݰآێد☆⃟◿زدݦ ☆⃟◿ݗݛآب ☆⃟◿ڪݛݚݦ🐼 ̶̶̲̱͟͞҉҈̸̷̟͓͓ͯͯ̽

☆⃟◿ډڳ ☆⃟◿ڇێزێو☆⃟◿ݚݛس☆⃟◿ݩݦێڪڼݦ☆⃟◿ۿݦوݩ☆⃟◿ݚݛسݓآݛݦ☆⃟◿ݰآێد☆⃟◿زدݦ ☆⃟◿ݗݛآب ☆⃟◿ڪݛݚݦ🐼 ̶̶̲̱͟͞҉҈̸̷̟͓͓ͯͯ̽

۱۱ آذر 1398
1K
#بی_مخاطب

#بی_مخاطب

۹ آذر 1398
1K
اوارگان امتحان رانندگی ... قبول میشیم یا چی ؟ ☹ @sahar_E79 @Hadis001 @Saha80

اوارگان امتحان رانندگی ... قبول میشیم یا چی ؟ ☹ @sahar_E79 @Hadis001 @Saha80

۹ آذر 1398
1K
۹ آذر 1398
1K
۷ آذر 1398
1K
۱ آبان 1398
1K
اولین ناهار دانشجویی

اولین ناهار دانشجویی

۲۴ مهر 1398
1K
۱۳ مهر 1398
1K
Good night with Bff @sahar_E79 @saha80 #کافه_لایت

Good night with Bff @sahar_E79 @saha80 #کافه_لایت

۲۶ شهریور 1398
1K