یه آدم نسبتا خوب

Salman09


خدایا چه یافت؟ آنکه تو را گم کرد...
و چه گم کرد؟ آنکه تو را یافت...
(مناجات شعبانیه)

امیر حسین ۲۸ از لرستان
ستاره بخت ما هم چراغ هواپیما بود...

دوستان خواهشا برای من از این متن های اماده که برای همه ارسال میکنید، نفرستید، نه میخونمشون نه جواب میدم.(دوستانی که از ساعت 12 ظهر به بعد لایک میکنن لایک هاشون رو روز بعد جبران میکنم)
یا حق۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

۱ هفته پیش
4K
عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

۱ هفته پیش
4K
عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

۱ هفته پیش
3K
عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

۱ هفته پیش
4K
عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

عزیمت دکتر احمدی نژاد به جزیره هرمز ۹۸/۱۱/۱۸

۱ هفته پیش
4K
عزیمت دکتر احمدی نژاد به بندرعباس ۹۸/۱۱/۱۸

عزیمت دکتر احمدی نژاد به بندرعباس ۹۸/۱۱/۱۸

۱ هفته پیش
4K
عزیمت دکتر احمدی نژاد به بندرعباس ۹۸/۱۱/۱۸

عزیمت دکتر احمدی نژاد به بندرعباس ۹۸/۱۱/۱۸

۱ هفته پیش
3K