Sarina 1378

Sariiiiiiiina

شهــدا صدایت زده اند
دست دوستے دراز کرده‌اند به سویت...
همراهے با #شهـدا سخت نیست
یا علے ڪه بگویـے
خودشان دستت را میگیرند‌‌
تردیـد نڪن
دستت را در دست ابراهیم بگذار
تا پرواز کنی

سوال آخری ز همه سوالا مهم تر بی انصافا😄

سوال آخری ز همه سوالا مهم تر بی انصافا😄

۸ اردیبهشت 1397
313
۱ اردیبهشت 1397
309
۱ اردیبهشت 1397
299
۲۳ فروردین 1397
304
۲۳ فروردین 1397
298
۲۳ فروردین 1397
299
۲۳ فروردین 1397
294
۲۳ فروردین 1397
300
#بختیاریا #لرا ،کامنت لطفا😉

#بختیاریا #لرا ،کامنت لطفا😉

۲۳ فروردین 1397
344
۲۳ فروردین 1397
299
۲۳ فروردین 1397
297
۲۳ فروردین 1397
305
۲۳ فروردین 1397
303
۲۳ فروردین 1397
300
۲۳ فروردین 1397
297
۲۳ فروردین 1397
299
۲۳ فروردین 1397
296
۲۳ فروردین 1397
296
اینم یه مدل😉😊

اینم یه مدل😉😊

۲۳ فروردین 1397
299
۲۱ فروردین 1397
304