Sarina 1378

Sariiiiiiiina

شهــدا صدایت زده اند
دست دوستے دراز کرده‌اند به سویت...
همراهے با #شهـدا سخت نیست
یا علے ڪه بگویـے
خودشان دستت را میگیرند‌‌
تردیـد نڪن
دستت را در دست ابراهیم بگذار
تا پرواز کنی

سوال آخری ز همه سوالا مهم تر بی انصافا😄

سوال آخری ز همه سوالا مهم تر بی انصافا😄

۸ اردیبهشت 1397
14K
۱ اردیبهشت 1397
4K
۱ اردیبهشت 1397
5K
۲۳ فروردین 1397
12K
۲۳ فروردین 1397
21K
۲۳ فروردین 1397
12K
۲۳ فروردین 1397
12K
۲۳ فروردین 1397
10K
#بختیاریا #لرا ،کامنت لطفا😉

#بختیاریا #لرا ،کامنت لطفا😉

۲۳ فروردین 1397
9K
۲۳ فروردین 1397
10K
۲۳ فروردین 1397
10K
۲۳ فروردین 1397
8K
۲۳ فروردین 1397
8K
۲۳ فروردین 1397
10K
۲۳ فروردین 1397
19K
۲۳ فروردین 1397
8K
۲۳ فروردین 1397
10K
۲۳ فروردین 1397
10K
اینم یه مدل😉😊

اینم یه مدل😉😊

۲۳ فروردین 1397
11K
۲۱ فروردین 1397
7K