T.....

T.....

۱من بهمنی ام ۲خاص۳دروغ نمیگم۴به مسیحی بودنم افتخار میکنم ۵کسی هم اگه به خاطر دینم ازم بدش میاد به درک

۱۳ آبان 1397
802
۱۳ آبان 1397
759
قدر باباهاتونو بدونین تروخدا 🙏🙏🙏

قدر باباهاتونو بدونین تروخدا 🙏🙏🙏

۱۳ آبان 1397
740
😢😢😢

😢😢😢

۱۳ آبان 1397
739
از همون مهدکودک از این روز متنفر بودم

از همون مهدکودک از این روز متنفر بودم

۱۳ آبان 1397
752
پدر که نداشته باشیــــــــــ......

پدر که نداشته باشیــــــــــ......

۱۳ آبان 1397
831
۱۳ آبان 1397
706
۱۳ آبان 1397
683
اینم از پُنی خانم کار بد کرده دعواش کردم اومده رو میز نشسته که مثلا داره لج میکنه

اینم از پُنی خانم کار بد کرده دعواش کردم اومده رو میز نشسته که مثلا داره لج میکنه

۱۳ آبان 1397
4K
اگه دهه هشتادی ها گودزیلان اینا چین دیگه آیا؟؟

اگه دهه هشتادی ها گودزیلان اینا چین دیگه آیا؟؟

۱۳ آبان 1397
1K
واقعا هم اژدهان ها

واقعا هم اژدهان ها

۱۳ آبان 1397
775
😂😂

😂😂

۱۳ آبان 1397
6K
😝😝

😝😝

۱۳ آبان 1397
6K
روز دانش آموز مبارک

روز دانش آموز مبارک

۱۳ آبان 1397
5K
به امید برد فردای تیم عشق

به امید برد فردای تیم عشق

۱۱ آبان 1397
5K
ووی هوا چقد سرده با اینکه لباس پوشیدم بازم سردمه

ووی هوا چقد سرده با اینکه لباس پوشیدم بازم سردمه

۱۱ آبان 1397
4K
لباسم خوشمله تازه خریدم

لباسم خوشمله تازه خریدم

۱۱ آبان 1397
4K
۱۱ آبان 1397
6K
همیشه شاد باشین عزیزای من @keyyvan @PARVANEHAaaa

همیشه شاد باشین عزیزای من @keyyvan @PARVANEHAaaa

۱۰ آبان 1397
8K
اگه گفتین چیه؟؟؟

اگه گفتین چیه؟؟؟

۱۰ آبان 1397
9K