۱۳ مهر 1396
8K
#خدایا_عاشقتم

#خدایا_عاشقتم

۷ مهر 1396
3K
۶ مهر 1396
2K
۳ مهر 1396
5K
#خدایا_عاشقتم

#خدایا_عاشقتم

۳ مهر 1396
5K
۲ مهر 1396
7K
۲ مهر 1396
3K
۲ مهر 1396
17K
۱ مهر 1396
5K
۱ مهر 1396
21K
پرسیدم ازحلال ماه چراقامتت خم است آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است گفتم: که چیست محرم؟ باناله گفت:ماه عزای اشرف اولاد آدم است فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد🏴

پرسیدم ازحلال ماه چراقامتت خم است آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است گفتم: که چیست محرم؟ باناله گفت:ماه عزای اشرف اولاد آدم است فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد🏴

۳۰ شهریور 1396
2K
هلال ماه غم سر زد دوباره ز چشم آسمان ریزد ستاره لباس مشکی ات آماده بنما فلک گوید به ایما و اشاره فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت باد🏴

هلال ماه غم سر زد دوباره ز چشم آسمان ریزد ستاره لباس مشکی ات آماده بنما فلک گوید به ایما و اشاره فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت باد🏴

۳۰ شهریور 1396
2K
۳۰ شهریور 1396
5K
خدایا_عاشقتم

خدایا_عاشقتم

۳۰ شهریور 1396
5K
۳۰ شهریور 1396
6K
۳۰ شهریور 1396
6K
۳۰ شهریور 1396
6K
۲۵ شهریور 1396
3K
#Fitness

#Fitness

۲۵ شهریور 1396
8K
۲۵ شهریور 1396
3K