۲۳ ساعت پیش
5K
۲۳ ساعت پیش
21K
پرسیدم ازحلال ماه چراقامتت خم است آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است گفتم: که چیست محرم؟ باناله گفت:ماه عزای اشرف اولاد آدم است فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد🏴

پرسیدم ازحلال ماه چراقامتت خم است آهی کشیدوگفت:که ماه محرم است گفتم: که چیست محرم؟ باناله گفت:ماه عزای اشرف اولاد آدم است فرا رسیدن ماه محرم تسلیت باد🏴

۲ روز پیش
2K
هلال ماه غم سر زد دوباره ز چشم آسمان ریزد ستاره لباس مشکی ات آماده بنما فلک گوید به ایما و اشاره فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت باد🏴

هلال ماه غم سر زد دوباره ز چشم آسمان ریزد ستاره لباس مشکی ات آماده بنما فلک گوید به ایما و اشاره فرا رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین(ع) تسلیت باد🏴

۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
5K
خدایا_عاشقتم

خدایا_عاشقتم

۳ روز پیش
5K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
6K
۳ روز پیش
5K
۷ روز پیش
3K
#Fitness

#Fitness

۷ روز پیش
7K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
5K
خدایا_عاشقتم

خدایا_عاشقتم

۷ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
5K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
7K