Yousef

Yousef220

خداوندا خارم کن اما مردم آزارم نکن

۱ هفته پیش
2K
ای ماه شب دریا ای چشمه زیبائی یک چشمه و صد دریا فری و فریبائی من زشتم و زندانی اما مه رخشنده در پرده نه زیبنده است با آنهمه زیبائی افلاک چراغان کن کآفاق همه ...

ای ماه شب دریا ای چشمه زیبائی یک چشمه و صد دریا فری و فریبائی من زشتم و زندانی اما مه رخشنده در پرده نه زیبنده است با آنهمه زیبائی افلاک چراغان کن کآفاق همه چشمند غوغای شبابست و آشوب تماشائی سیمای تو روحانی در آینه دریاست ارزانی دریا باد ...

۲۷ بهمن 1397
6K
۲ آذر 1397
4K
بید مجنون، زیر بال خود، پناهم داده بود! در حریم خلوتی جان بخش، راهم داده بود. تکیه بر بال نسیم و چنگ در گیسوی بید! مسندی والاتر از ایوانِ شاهم داده بود. شاه بودم، بر ...

بید مجنون، زیر بال خود، پناهم داده بود! در حریم خلوتی جان بخش، راهم داده بود. تکیه بر بال نسیم و چنگ در گیسوی بید! مسندی والاتر از ایوانِ شاهم داده بود. شاه بودم، بر سرِ آن تخت، شاهِ وقتِ خویش یک چمن گل، تا افق، جای سپاهم داده بود! ...

۱۸ آبان 1397
4K
۱۷ شهریور 1397
3K
باز، از یک نگاه گرم تو یافت، همه ذرات جان من هیجان! همه تن بودم ای خدا، همه تن، همه جان گشتم ای خدا، همه جان! چشم تو ــ این سیاه افسونکار ــ بسته با ...

باز، از یک نگاه گرم تو یافت، همه ذرات جان من هیجان! همه تن بودم ای خدا، همه تن، همه جان گشتم ای خدا، همه جان! چشم تو ــ این سیاه افسونکار ــ بسته با صدفریب راهم را جز نگاهت پناهگاهم نیست! کز تو پنهان کنم نگاهم را. چشم تو ...

۳۱ مرداد 1397
3K
۲۷ مرداد 1397
5K
۲۲ مرداد 1397
4K
۱۷ مرداد 1397
2K
۱۵ مرداد 1397
2K
۳۱ تیر 1397
3K
۳۰ تیر 1397
2K
۱۱ اسفند 1396
4K
۱۱ اسفند 1396
4K
۱۱ اسفند 1396
2K
۱۱ اسفند 1396
4K
۱۲ آذر 1396
3K
۲۳ آبان 1396
5K
۱۵ آبان 1396
3K
۲۷ مهر 1396
5K