__Fariba __

__Fariba__

صبحدم که پُر ز آفتاب بودم
طلوع کردم بر شرق جهان
گشت روشن هر آنچه طالب نور بود
میان همهمه ی زیبا اندیشان
من غرق در حرارت زین شوق بودم
به هر جا نظر کردم
همه را در کَند و کاو دیدم
هر که در خویش عیبی را می‌جُست
خوشحال ز اهوال جهان راهی غرب شدم
فشردم خویش را در آغوش
شدم پنهان ز هَر دیده ی هوش
نوری مرا سیطره کرد
چشم که برگشودم
با خبر گشتم ز رویای دور
فسرده شدم زین همه سرور

بت بی‌نقش و نگارم جز تو یار ندارم تویی آرام دل من مبر ای دوست قرارم ز جفای تو حزینم جز عشقت نگزینم هوسی نیست جز اینم جز از این کار ندارم مولانا

بت بی‌نقش و نگارم جز تو یار ندارم تویی آرام دل من مبر ای دوست قرارم ز جفای تو حزینم جز عشقت نگزینم هوسی نیست جز اینم جز از این کار ندارم مولانا

۷ روز پیش
24K
زِ عشقت بند بندِ این دل دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما ...! خرابی با تو می ارزد ... هوشنگ ابتهاج

زِ عشقت بند بندِ این دل دیوانه می لرزد خرابم می کنی اما ...! خرابی با تو می ارزد ... هوشنگ ابتهاج

۷ روز پیش
7K
۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
تو دستِ مرا بگیر؛ مـرا ببر جایی دور، جایی که ایمانِ من به تو، ایمانِ تو به من، و ایمانِ ما به عشق، گم نشود میان هفت رنگی روزگار ... عادل دانتیسم

تو دستِ مرا بگیر؛ مـرا ببر جایی دور، جایی که ایمانِ من به تو، ایمانِ تو به من، و ایمانِ ما به عشق، گم نشود میان هفت رنگی روزگار ... عادل دانتیسم

۲۰ آبان 1396
7K
ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش تو قاف قرار من و من عین عبورم قیصر امین پور

ای عشق به شوق تو گذر می کنم از خویش تو قاف قرار من و من عین عبورم قیصر امین پور

۲۰ آبان 1396
7K
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من داند من دانم و دل داند و من مولانا

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من داند من دانم و دل داند و من مولانا

۲۰ آبان 1396
7K
مرا پرسی که چونی، بین که چونم خرابم، بیخودم، مستِ جنونم ز هجرت می کشم بارِ جهانی که گویی من جهانی را ستونم مولانا

مرا پرسی که چونی، بین که چونم خرابم، بیخودم، مستِ جنونم ز هجرت می کشم بارِ جهانی که گویی من جهانی را ستونم مولانا

۲۰ آبان 1396
5K
در عشق اگر بی ‌جان شوی جان و جهانَت من بَسَم... مولانا

در عشق اگر بی ‌جان شوی جان و جهانَت من بَسَم... مولانا

۲۰ آبان 1396
5K
ألا ای جان به تن بازآ و گر نه تن به جان آید... سعدی

ألا ای جان به تن بازآ و گر نه تن به جان آید... سعدی

۲۰ آبان 1396
5K
در من کوچه ای است که با تو در آن نگشته ام سفری است که با تو هنوز نرفته ام روزها و شب هایی است که با تو به سر نکرده ام و عاشقانه هایی ...

در من کوچه ای است که با تو در آن نگشته ام سفری است که با تو هنوز نرفته ام روزها و شب هایی است که با تو به سر نکرده ام و عاشقانه هایی که با تو هنوز نگفته‌ام افشین یداللهی

۲۰ آبان 1396
5K
هشت جنت به تو عاشق ، تو چه زیبا رویی هفت دوزخ ز تو لرزان ، تو چه آتشکده‌ای ...؟ مولانا

هشت جنت به تو عاشق ، تو چه زیبا رویی هفت دوزخ ز تو لرزان ، تو چه آتشکده‌ای ...؟ مولانا

۲۰ آبان 1396
4K
زیاد هم نه... فقط آنقدر باش که هروقت دلم خواست نام کوچکت را صدا بزنم تُ بگویی جانم؟ و من بگویم هیچ! فقط دردهایت به جانم دلبر! تُ بخندی و من کیف کنم از قربانت ...

زیاد هم نه... فقط آنقدر باش که هروقت دلم خواست نام کوچکت را صدا بزنم تُ بگویی جانم؟ و من بگویم هیچ! فقط دردهایت به جانم دلبر! تُ بخندی و من کیف کنم از قربانت رفتن!

۲۰ آبان 1396
3K
باور کن ... یک نفر یاد تو را، دمی از دل نَبَرد سهراب سپهرے

باور کن ... یک نفر یاد تو را، دمی از دل نَبَرد سهراب سپهرے

۲۰ آبان 1396
6K
ای بی‌نشانِ محض ‌ نشان از که جویمَت عطار

ای بی‌نشانِ محض ‌ نشان از که جویمَت عطار

۲۰ آبان 1396
6K