من رل موخوم ک ازش فرشته بسازم
عکس بلند

من رل موخوم ک ازش فرشته بسازم

۲۳ دی 1398
3K
فالووووووشه
عکس بلند

فالووووووشه

۲۰ دی 1398
2K
گفت : دعا کنی، می آید؛ گفتم : آنکه با دعایی بیاید به نفرینی میرود؛ خواستی بیایی، با دعا نیا، با دل بیا ...!! منتظرتم ک بیایی😋 #amir

گفت : دعا کنی، می آید؛ گفتم : آنکه با دعایی بیاید به نفرینی میرود؛ خواستی بیایی، با دعا نیا، با دل بیا ...!! منتظرتم ک بیایی😋 #amir

۷ دی 1398
6K
دلــــــــــم برا روزایی که نمیشناختمت تنگ شده!!! روزایی که بهم میگفتیم شما!!! روزایی که دسته همو نمیگرفتیم از خجالت!!! روزایی که اگه میخواستیم بغله هم بشینیم یه وجب بینمون فاصله بود!!! روزایی که اسمه همو ...

دلــــــــــم برا روزایی که نمیشناختمت تنگ شده!!! روزایی که بهم میگفتیم شما!!! روزایی که دسته همو نمیگرفتیم از خجالت!!! روزایی که اگه میخواستیم بغله هم بشینیم یه وجب بینمون فاصله بود!!! روزایی که اسمه همو بی دلیل صدا میکردیم تا اون (جانم) رو بشنویم!!! روزایی که از یه ثانیه بعدمون ...

۷ دی 1398
19K
#amir تازه واردم فالو کنید

#amir تازه واردم فالو کنید

۷ دی 1398
5K
#amir

#amir

۷ دی 1398
4K