refiq

refiq

۹ فروردین 1397
5K
❤🌷💎

❤🌷💎

۲۰ اسفند 1396
14K
یک #دکتر و یک #مهندس بانویی را دوست داشتند .. دکتر به آن بانو هر روز شاخه ای گل رز تقدیم میکرد .. 🌹 و مهندس هر روز یک سیب تقدیم آن بانو میکرد🍎 بانو ...

یک #دکتر و یک #مهندس بانویی را دوست داشتند .. دکتر به آن بانو هر روز شاخه ای گل رز تقدیم میکرد .. 🌹 و مهندس هر روز یک سیب تقدیم آن بانو میکرد🍎 بانو گیج شده بود ..

۵ اسفند 1396
7K
re

re

۳۰ بهمن 1396
3K
re

re

۲۸ بهمن 1396
5K
behtarin filme jahane 😍😍😍🤗

behtarin filme jahane 😍😍😍🤗

۲۴ بهمن 1396
20K
bi nazir 😊

bi nazir 😊

۲۱ بهمن 1396
5K
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها (Wrap your name and remember)

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها (Wrap your name and remember)

۴ بهمن 1396
5K
Unique👑😊

Unique👑😊

۱ بهمن 1396
5K
۳۰ دی 1396
2K
۳۰ دی 1396
2K
voooo

voooo

۳۰ دی 1396
2K
vooo

vooo

۳۰ دی 1396
2K
به بعضیا باس گفت؛ رفاقت آداب داره یا بلدش باش یا مزاحم اوقات شریف ما نشو....

به بعضیا باس گفت؛ رفاقت آداب داره یا بلدش باش یا مزاحم اوقات شریف ما نشو....

۳۰ دی 1396
2K
ooo

ooo

۲۷ دی 1396
2K
دعای داریوش هخامنشی در بند ٣ کتیبه تخت جمشید: اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد دشمن که همیشه در کمینه دروغ که همه گیر شد، خشکسالی هم که ...

دعای داریوش هخامنشی در بند ٣ کتیبه تخت جمشید: اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد دشمن که همیشه در کمینه دروغ که همه گیر شد، خشکسالی هم که رسید...

۲۷ دی 1396
2K
atish

atish

۲۵ دی 1396
2K
۲۴ دی 1396
2K
oooo

oooo

۲۴ دی 1396
2K
سانچی تایتانیکی بدون کارگردان و بازیگر بدون مسافرای درجه یک با دریانوردان و ملوانان و کارگرانی که رفتند تا زود برگردند... تسلیت به خانواده های داغدیده

سانچی تایتانیکی بدون کارگردان و بازیگر بدون مسافرای درجه یک با دریانوردان و ملوانان و کارگرانی که رفتند تا زود برگردند... تسلیت به خانواده های داغدیده

۲۴ دی 1396
2K