۳۰ تیر 1397
1K
har kas kanal matn englisi mani dar dare cm plz😊😊

har kas kanal matn englisi mani dar dare cm plz😊😊

۳۰ تیر 1397
5K
refiq

refiq

۹ فروردین 1397
5K
❤🌷💎

❤🌷💎

۲۰ اسفند 1396
15K
re

re

۳۰ بهمن 1396
3K
re

re

۲۸ بهمن 1396
5K
شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها (Wrap your name and remember)

شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد شب مرگ تنها (Wrap your name and remember)

۴ بهمن 1396
5K
۳۰ دی 1396
2K
۳۰ دی 1396
2K
voooo

voooo

۳۰ دی 1396
2K
vooo

vooo

۳۰ دی 1396
2K
دعای داریوش هخامنشی در بند ٣ کتیبه تخت جمشید: اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد دشمن که همیشه در کمینه دروغ که همه گیر شد، خشکسالی هم که ...

دعای داریوش هخامنشی در بند ٣ کتیبه تخت جمشید: اهورامزدا این کشور را از دشمن، از خشکسالی و از دروغ محفوظ دارد دشمن که همیشه در کمینه دروغ که همه گیر شد، خشکسالی هم که رسید...

۲۷ دی 1396
2K
atish

atish

۲۵ دی 1396
2K
۲۴ دی 1396
2K
بهتره که بعضی وقتا بدون واکنشی واکنش نشون بدی ..🔱

بهتره که بعضی وقتا بدون واکنشی واکنش نشون بدی ..🔱

۱۷ بهمن 1395
2K
۱۴ بهمن 1395
1K