۲ هفته پیش
2K
ضربان قلبم با تو میزند...😍 ‌ #عشقپولیس #زندگی #قرمز_مثل_خون

ضربان قلبم با تو میزند...😍 ‌ #عشقپولیس #زندگی #قرمز_مثل_خون

۲ هفته پیش
2K
بهترین اتفاق زندگیم آشنا شدن با تو بود .. دوست دارم دوست جونیم چند روز دیگه بهترین دوستم تولدشه😍😍😍

بهترین اتفاق زندگیم آشنا شدن با تو بود .. دوست دارم دوست جونیم چند روز دیگه بهترین دوستم تولدشه😍😍😍

۳ هفته پیش
6K
جووووووووننننننمممممممم به فدااااااتوووووووووون عشقووووووولیامممممممم😍 😍 😍 😍 😘 😘 😘 😘 😘 😘 #T❤ L❤ A❤ SH

جووووووووننننننمممممممم به فدااااااتوووووووووون عشقووووووولیامممممممم😍 😍 😍 😍 😘 😘 😘 😘 😘 😘 #T❤ L❤ A❤ SH

۴ هفته پیش
3K