۲۹ مرداد 1398
1K
دقیییییقا

دقیییییقا

۲۸ مرداد 1398
2K
۲۸ مرداد 1398
2K
۲۳ مرداد 1398
1K
😢

😢

۱۸ مرداد 1398
2K
۱۴ مرداد 1398
2K
۲۸ تیر 1398
2K
۱۷ تیر 1398
2K
۱۰ تیر 1398
1K
دندون درد خره😧

دندون درد خره😧

۹ تیر 1398
2K
#دلگیری...

#دلگیری...

۵ تیر 1398
4K
۲۹ خرداد 1398
3K
جان ببر آنجا ک دلم برده‌ای...

جان ببر آنجا ک دلم برده‌ای...

۲۷ خرداد 1398
3K
۲۳ خرداد 1398
3K
۱۸ خرداد 1398
2K
بدترین نوع دلتنگی یعنی دلتنگت باشم وانمود کنم فراموشت کردم...

بدترین نوع دلتنگی یعنی دلتنگت باشم وانمود کنم فراموشت کردم...

۱۸ خرداد 1398
3K
۱۳ خرداد 1398
2K
گاهی در نبود یک نفر، گویی جهان ب تمامی خالیست...

گاهی در نبود یک نفر، گویی جهان ب تمامی خالیست...

۱۰ خرداد 1398
3K
۵ خرداد 1398
3K
☺

۳۱ اردیبهشت 1398
5K