فاطیما

bashiriii

The one will be diffrent for me
that find out my diffrence
with the others...

کسی برام متفاوت میشه
که فرق منو با بقیه بفهمه...!

۷ اسفند 1396
5K
۷ اسفند 1396
4K
۷ اسفند 1396
4K
۲۵ بهمن 1396
3K
۷ آذر 1396
2K
فرمانروایی که می کوشید تا مرزهای جنوبی کشورش را گسترش دهد، با مقاومتهای سرداری محلی مواجه شد و مزاحمتهای سردار به حدی رسید که خشم فرمانروا را برانگیخت و بنابراین تعداد زیادی سرباز را مامور ...

فرمانروایی که می کوشید تا مرزهای جنوبی کشورش را گسترش دهد، با مقاومتهای سرداری محلی مواجه شد و مزاحمتهای سردار به حدی رسید که خشم فرمانروا را برانگیخت و بنابراین تعداد زیادی سرباز را مامور دستگیری سردار کرد. عاقبت سردار و همسرش به اسارت نیروهای فرمانروا درآمدند و برای محاکمه ...

۲۳ شهریور 1396
2K
۳۰ مرداد 1396
7K
۳۰ مرداد 1396
7K
تنهایی ینی بغض کنی بشکنی هیچکی نفهمه

تنهایی ینی بغض کنی بشکنی هیچکی نفهمه

۱۱ تیر 1396
4K
#ای وای از دل سادم، ای کاش دل نمی دادم ، آروم زد نم بارون بازم یادتو افتادم

#ای وای از دل سادم، ای کاش دل نمی دادم ، آروم زد نم بارون بازم یادتو افتادم

۱۱ تیر 1396
6K
#تلنگر به خودم

#تلنگر به خودم

۱۱ تیر 1396
6K
# تلنگر به خودم

# تلنگر به خودم

۱۱ تیر 1396
4K
۱۱ تیر 1396
2K
۱۱ تیر 1396
4K
۱۱ تیر 1396
2K
۱۱ تیر 1396
2K
۱۱ تیر 1396
2K
۶ تیر 1396
5K
۶ تیر 1396
4K
تابستون0°0°0°0°0°0°

تابستون0°0°0°0°0°0°

۴ تیر 1396
4K