فاطیما

bashiriii

The one will be diffrent for me
that find out my diffrence
with the others...

کسی برام متفاوت میشه
که فرق منو با بقیه بفهمه...!

تنهایی ینی بغض کنی بشکنی هیچکی نفهمه

تنهایی ینی بغض کنی بشکنی هیچکی نفهمه

۱۱ تیر 1396
4K
#ای وای از دل سادم، ای کاش دل نمی دادم ، آروم زد نم بارون بازم یادتو افتادم

#ای وای از دل سادم، ای کاش دل نمی دادم ، آروم زد نم بارون بازم یادتو افتادم

۱۱ تیر 1396
5K
#تلنگر به خودم

#تلنگر به خودم

۱۱ تیر 1396
5K
# تلنگر به خودم

# تلنگر به خودم

۱۱ تیر 1396
3K
۱۱ تیر 1396
1K
۱۱ تیر 1396
4K
۱۱ تیر 1396
1K
۱۱ تیر 1396
1K
۱۱ تیر 1396
1K
۶ تیر 1396
4K
۶ تیر 1396
3K
تابستون0°0°0°0°0°0°

تابستون0°0°0°0°0°0°

۴ تیر 1396
4K
۴ تیر 1396
4K
۴ تیر 1396
6K
۴ تیر 1396
2K
۴ تیر 1396
6K
۴ تیر 1396
3K
۴ تیر 1396
1K
۴ تیر 1396
4K
۴ تیر 1396
5K