roses_are_rosie

blink.army

انـواع وانشـات و فیک بی تـی اس^^ یه آرمـی/بلینک~((رزی بلک پیـنک))

فیک جـدییدد آپ شد*-* شخصیتای اصلی؟ (شمـا)+یونگی(شوگا)** رمـان -فیک لاو||نویسنـده من نیستم-! پارت۱ - موهامو شونه کردم و لباسامو پوشیدم و رفتم پیش رزی و سوار ماشین شدم:) رزی=یااا ببین کی اومده؟ یه نگاهی که ...

فیک جـدییدد آپ شد*-* شخصیتای اصلی؟ (شمـا)+یونگی(شوگا)** رمـان -فیک لاو||نویسنـده من نیستم-! پارت۱ - موهامو شونه کردم و لباسامو پوشیدم و رفتم پیش رزی و سوار ماشین شدم:) رزی=یااا ببین کی اومده؟ یه نگاهی که توش حرف اضافی نزن بود بهـش انداختم و راهی بار شدیم:)) درستـه ک من ۱۷سالمه ...

۲۶ شهریور 1398
35K
کوه یـخ~پارت۱۱||از اینکه زورش در اومده بود خندم گرفت و برای اینکه بیشتر حرسش در بیاد گفتم= من میخوام هندزفری بزارم توی گـوشم و صدای تورو نمیشنوم=)) پس بهتره حرف اضافی نزنـی و متن رو ...

کوه یـخ~پارت۱۱||از اینکه زورش در اومده بود خندم گرفت و برای اینکه بیشتر حرسش در بیاد گفتم= من میخوام هندزفری بزارم توی گـوشم و صدای تورو نمیشنوم=)) پس بهتره حرف اضافی نزنـی و متن رو یاد بگیـری..جیمین=ا.ت خب بزار بیام بیرونننن..! اینجا هوا کمه نفـس کم میـارم! خندم گرفته بود..انگار ...

۲۴ شهریور 1398
54K
کوه یـخ~پارت۱۰-نامجون=چیـه ا.ت چرا انقد زنگ میزنی؟ مـن=خب کار دارم ‌دگ..نامجون=خب بگو! من=جیمین میخواد ادامه بده.. امروز متن اهنگ جدید رو یاد میگیره و فردا میاد پیشتون آهنـگ رو اجرا کنید! نامجـون با تعجب گفت= ...

کوه یـخ~پارت۱۰-نامجون=چیـه ا.ت چرا انقد زنگ میزنی؟ مـن=خب کار دارم ‌دگ..نامجون=خب بگو! من=جیمین میخواد ادامه بده.. امروز متن اهنگ جدید رو یاد میگیره و فردا میاد پیشتون آهنـگ رو اجرا کنید! نامجـون با تعجب گفت= چــیییی؟جیمیین؟خیلی خوشحال بود و خندید..بهش گفتم=خیلی خب پس شماعـم اماده شیـد...^^ نامجون که معلوم بود ...

۲۴ شهریور 1398
54K
کوه یخ~پارت نهـم^^همینطوری که توی اینستا میچرخیدم و پستـای جیمین رو چک میکردم گفتـم=ینـی این پسر تخس یـروزی برای من بود؟ بلند خندیدم..چقدر خنگ بـودم ..باید زودتر این رابطه رو تمومش میکـردم..دوباره خندیدم..یکم رفتم پایین ...

کوه یخ~پارت نهـم^^همینطوری که توی اینستا میچرخیدم و پستـای جیمین رو چک میکردم گفتـم=ینـی این پسر تخس یـروزی برای من بود؟ بلند خندیدم..چقدر خنگ بـودم ..باید زودتر این رابطه رو تمومش میکـردم..دوباره خندیدم..یکم رفتم پایین تر.. یه خبر خیلی عجیب توی همه جا پخش شده بود..خارج شـدن جیمین از بی ...

۲۴ شهریور 1398
51K
کوه یـخ~پارت هشتـم|| همینطوری که گریه میکردم سعی کردم کاری کنم که خوابم ببره.. چشمام داشت سنگین میشد که یکی در اتاقم رو زد..لِنا=خانـم میتونم بیام تو؟ من=بیــا تــو لنـاا..خ کشیده حـرف میزدم.. لِنا=خانم اون ...

کوه یـخ~پارت هشتـم|| همینطوری که گریه میکردم سعی کردم کاری کنم که خوابم ببره.. چشمام داشت سنگین میشد که یکی در اتاقم رو زد..لِنا=خانـم میتونم بیام تو؟ من=بیــا تــو لنـاا..خ کشیده حـرف میزدم.. لِنا=خانم اون مردی که وارد خانه شده بـود کی بود؟ من=مهم نیسـت..یکــیی از دوستـام بــود..بعدش اشکامو پاک ...

۲۴ شهریور 1398
51K
کوه یـخ~پارت هفتـم|| سرمو گذاشتم روی میز و یه لبخندی زدم! گارسون با تعجب و نگرانی نگاهم کرد! بهم گفت=اگر مشکلی برای شما پیش بیاد ما باید جوابگو باشیـم! جوابی ندادم چون نمیفهمیدم چی میگه..انگار ...

کوه یـخ~پارت هفتـم|| سرمو گذاشتم روی میز و یه لبخندی زدم! گارسون با تعجب و نگرانی نگاهم کرد! بهم گفت=اگر مشکلی برای شما پیش بیاد ما باید جوابگو باشیـم! جوابی ندادم چون نمیفهمیدم چی میگه..انگار دنیا دور سرم میچرخید! گارسون=مجبورم خانم پارک و باید اینکار رو انجام بدم..! به حرفاش ...

۲۴ شهریور 1398
47K
نقاشـی از آریانا*--* چطوره؟^^

نقاشـی از آریانا*--* چطوره؟^^

۲۴ شهریور 1398
3K
کوه یـخ~ پارت ششـم^^با تعجب گفتم= صبحانه رو خـودت درست کردی؟ خندید و گفت=بهم نمیـاد؟=)) سری تکان دادم و گفتـم..خب چرا..! بعد از خوردن صبحانه گفت=میای بریم بیـرون؟ +مثلا کجا؟ -هرجا کـه تو بخوای~ من=بریم ...

کوه یـخ~ پارت ششـم^^با تعجب گفتم= صبحانه رو خـودت درست کردی؟ خندید و گفت=بهم نمیـاد؟=)) سری تکان دادم و گفتـم..خب چرا..! بعد از خوردن صبحانه گفت=میای بریم بیـرون؟ +مثلا کجا؟ -هرجا کـه تو بخوای~ من=بریم شـهر بازی..^^ جیمیـن=مگه تو بچـه عی ؟(بلند خندید) ~ +مگـه هرکس بچـه اس میره شهر ...

۲۳ شهریور 1398
47K
صـل گااایییز*--* امروز اومدم یـه اهنگ خ معروف و قشـنگ معرفی کنـم...دان کنید پشیمون نمیشید! آهـنگ بیس داری هصدش و میتونیـد توی ماشین هم گوش بـدید^^ اسم آهنگ= 16 shots از stefflon don

صـل گااایییز*--* امروز اومدم یـه اهنگ خ معروف و قشـنگ معرفی کنـم...دان کنید پشیمون نمیشید! آهـنگ بیس داری هصدش و میتونیـد توی ماشین هم گوش بـدید^^ اسم آهنگ= 16 shots از stefflon don

۲۳ شهریور 1398
4K
کوه یـخ^^پارت ۵~نامجون حرفم و قطع کرد و گفت: خب ...اگر میخوای از مـن بشنوی..باید بدونی که اون خیلی حساسه و ب هیـچ وجه پا پیـش نمیزاره^^ حالا که فهمیدی یکم کمکـش کن! من گفتم=ولـی ...

کوه یـخ^^پارت ۵~نامجون حرفم و قطع کرد و گفت: خب ...اگر میخوای از مـن بشنوی..باید بدونی که اون خیلی حساسه و ب هیـچ وجه پا پیـش نمیزاره^^ حالا که فهمیدی یکم کمکـش کن! من گفتم=ولـی خب من علاقه ای نسبت بهش ندارم! نامجـون=من نمیـدونم..خب باید برم^^ازش خداحافظی کـردم و بدرقـش ...

۲۱ شهریور 1398
48K
کوه یـخ^^ پارت چهـار~ دیگ فیلـم برداری تمـام شده بود و باید میرفتـم خونه*-* باورم نمیـشد...یااا ..فردا موزیک ویدیویی ک منم توش هسـدم توی تمام کره پخش میشه^^ همـه ی اعضای گروه بی تی اس ...

کوه یـخ^^ پارت چهـار~ دیگ فیلـم برداری تمـام شده بود و باید میرفتـم خونه*-* باورم نمیـشد...یااا ..فردا موزیک ویدیویی ک منم توش هسـدم توی تمام کره پخش میشه^^ همـه ی اعضای گروه بی تی اس رو بغل کردم و ازشون خدافظی کردم..به نامجون که رسیدم قیافه ی جیمین یطوری شد!توی ...

۲۱ شهریور 1398
83K
کوه یـخ~ #پارت_سوم ^^ برای قسمـت بعدی لایکارو بع ۱۵ برسونیـد! لباسامو پوشیدم و سوار ماشیـنم شدم! به اعضای گروه سلام دادم ..مثل همیشـه جیمین جواب نداد:) سرش تو گوشیش بود ..گوشیشو از دستش قاپیدم..نمیخوای ...

کوه یـخ~ #پارت_سوم ^^ برای قسمـت بعدی لایکارو بع ۱۵ برسونیـد! لباسامو پوشیدم و سوار ماشیـنم شدم! به اعضای گروه سلام دادم ..مثل همیشـه جیمین جواب نداد:) سرش تو گوشیش بود ..گوشیشو از دستش قاپیدم..نمیخوای سلام بـدی؟جیمـین=اممم خب سلام.الان پـسش بده! یه اخم کردم و گوشیرو محکم کوبیدم رو میـز... ...

۲۰ شهریور 1398
50K
کوه یخ~ پارت ۲^^بیدار شـدم..لباسامو پوشیدم و موهام و شونه کردم! رفتم سمت اتاقی که بود و گفتـم پیشنهاد رو قبول میکنـم! ولی سوال داشتم! چرا من؟!! اقای جی هیـون گفت: بخاطر اینکه دنسر عالی ...

کوه یخ~ پارت ۲^^بیدار شـدم..لباسامو پوشیدم و موهام و شونه کردم! رفتم سمت اتاقی که بود و گفتـم پیشنهاد رو قبول میکنـم! ولی سوال داشتم! چرا من؟!! اقای جی هیـون گفت: بخاطر اینکه دنسر عالی ای هستیـد و توی سال ۲۰۱۹ ویدیوهاتون خیلی بازدید خورد.. امروز باید به طبقه پایین ...

۲۰ شهریور 1398
45K
کـوه یخ-پارت یک~ اسم من ا.ت هستـش ((اسم تو))! یه ایدل هستم و ۱۸ سالمـه و توی کمپانی بیگ هیت کار میکنـم! یه گریمور و دنسر عالی هستم! توی سال۲۰۱۷ آهنگ youرو منتشر کردم و ...

کـوه یخ-پارت یک~ اسم من ا.ت هستـش ((اسم تو))! یه ایدل هستم و ۱۸ سالمـه و توی کمپانی بیگ هیت کار میکنـم! یه گریمور و دنسر عالی هستم! توی سال۲۰۱۷ آهنگ youرو منتشر کردم و توی سال ۲۰۱۹البوم (icy girl)رو منتشـر کردم! فردا جشنواره ی معرفی و کامبک های جدید ...

۲۰ شهریور 1398
12K