😍❤ نوشتن برای تو برای تویی که خود همه چیز را زیبا می کنی ساده است. زیبای من! تو آمدی که چشمهایم را ببندم به روی تمام آدم‌های دیگر. آمدی و من، همه، تو شدم ...

😍❤ نوشتن برای تو برای تویی که خود همه چیز را زیبا می کنی ساده است. زیبای من! تو آمدی که چشمهایم را ببندم به روی تمام آدم‌های دیگر. آمدی و من، همه، تو شدم و تو در من جاودانه.. اگر احساس تنهایی نمیکنم اگر باران، همواره برایم زیباست اگر ...

۵ ساعت پیش
5K
بیا و تمامِ من باش؛ نیمه ها همیشه گُم میشوند...! #نیلی_ق

بیا و تمامِ من باش؛ نیمه ها همیشه گُم میشوند...! #نیلی_ق

۵ ساعت پیش
2K
♡ من برای دوست داشتنت، به دلیل احتیاج ندارم. همین‌که بارون می‌زنه، همین‌که یه جایی توی دلم خالی می‌شه، همین‌که یه زخم کهنه روی قلبم دهن باز می‌کنه، یعنی به تو فکر می‌کنم. وقتی هوا ...

♡ من برای دوست داشتنت، به دلیل احتیاج ندارم. همین‌که بارون می‌زنه، همین‌که یه جایی توی دلم خالی می‌شه، همین‌که یه زخم کهنه روی قلبم دهن باز می‌کنه، یعنی به تو فکر می‌کنم. وقتی هوا می‌گیره، وقتی بارون می‌باره، آدم چه می‌دونه، شاید دل خدا هم واسه کسی تنگ شده. ...

۵ ساعت پیش
2K

"جمعه"ها باید یک قلم برداشت آغشته کرد به تمامِ رنگهای پر از امید پر از دوست داشتن و کشید روی هفته ای که برای خودمان خواسته یا نا خواسته، "سیاه و سفید" کردیم "جمعه" ها را باید رنگی سر کرد رنگ دوست داشتن رنگِ امید رنگِ زندگی رنگِ خانواده پاک ...

۱۵ ساعت پیش
6K
#استوری

#استوری

۱۶ ساعت پیش
5K
تو سزاوار کسی هستی که تو رو با تک تک تپش های قلبش دوست داشته باشه

تو سزاوار کسی هستی که تو رو با تک تک تپش های قلبش دوست داشته باشه

۱۶ ساعت پیش
5K
۱۶ ساعت پیش
5K
۱۶ ساعت پیش
4K
۱۶ ساعت پیش
4K
یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر زبان که می شنوم نامکرر است #حافظ ‌‌╲\ ╭``┓ ‌ ╭``🌺`` ┗``╯ \╲‌

یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر زبان که می شنوم نامکرر است #حافظ ‌‌╲\ ╭``┓ ‌ ╭``🌺`` ┗``╯ \╲‌

۱۶ ساعت پیش
5K
هم

هم" گلستان خیالم" ز تو پر نقش و نگار، هم "مشام دلم" از زلف سمن سای تو خوش، در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار، کرده‌ام خاطر خود را به تمنای تو خوش، #حافظ

۱۶ ساعت پیش
6K
این بار نوبت ملخ هاست ! در بلایای طبیعی و زمینی رکورد زدیم ..

این بار نوبت ملخ هاست ! در بلایای طبیعی و زمینی رکورد زدیم ..

۱ روز پیش
4K
#استوری

#استوری

۱ روز پیش
9K
تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل بیهوده به گرد شمع پروانه نمی گردد 💜 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل بیهوده به گرد شمع پروانه نمی گردد 💜 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۱ روز پیش
8K
به صد مرگِ سخت ... به صد مرگِ سخت تر ... در زندگی لحظاتی هست که به صد مرگِ سخت تر می ارزند ! خاطره ایی شاید ... رویایی ... اتفاقی ... #حسین_پناهی 🍃🌺

به صد مرگِ سخت ... به صد مرگِ سخت تر ... در زندگی لحظاتی هست که به صد مرگِ سخت تر می ارزند ! خاطره ایی شاید ... رویایی ... اتفاقی ... #حسین_پناهی 🍃🌺

۱ روز پیش
7K
. در دلم جا کرد عشقش اختیار از من گرفت چون مرا از من برون کرد اختیار آمد بدست #فیض_کاشانی ‎‌‌‌‌‌

. در دلم جا کرد عشقش اختیار از من گرفت چون مرا از من برون کرد اختیار آمد بدست #فیض_کاشانی ‎‌‌‌‌‌

۱ روز پیش
5K
🍃 هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای تا قیامت مست و حیران خوشتر است 🍃 تا تو پیدا آمدی پنهان شدم زانکه با معشوق پنهان خوشتر است 🍃 #عطار_نیشابوری 💟 🍃🌸

🍃 هر که خورد از جام عشقت قطره‌ای تا قیامت مست و حیران خوشتر است 🍃 تا تو پیدا آمدی پنهان شدم زانکه با معشوق پنهان خوشتر است 🍃 #عطار_نیشابوری 💟 🍃🌸

۱ روز پیش
6K
‌ خیالت را لا به لای موهایم می بافم ! بگذار بگویند : خیال باف است...! #مبینا_ژرژی

‌ خیالت را لا به لای موهایم می بافم ! بگذار بگویند : خیال باف است...! #مبینا_ژرژی

۱ روز پیش
6K
🍃 وه چه شب های سحر سوخته منِ خسته در بستر بی خوابی خویش درِ پی پاسخ ویرانه ی هر خاطره را کز تو در آن یادگاری به نشان داشته ام کوفته ام...... 🍃 #احمد_شاملو ...

🍃 وه چه شب های سحر سوخته منِ خسته در بستر بی خوابی خویش درِ پی پاسخ ویرانه ی هر خاطره را کز تو در آن یادگاری به نشان داشته ام کوفته ام...... 🍃 #احمد_شاملو شب خوش 💟

۲ روز پیش
7K
دوست داشتن آدمها را... میتوان از توجه آنها فهمید... وگرنه حرف را که همه میتوانند بزنند

دوست داشتن آدمها را... میتوان از توجه آنها فهمید... وگرنه حرف را که همه میتوانند بزنند

۲ روز پیش
6K