➻❥FȺɇƶɇħ➻❥

f.a.w.e.z.e

💫 💥 same of the best moments in life are the ones you can’t tell anyone about...🐾 👑
ســـــ🌟 ـتارهـ یـ خوزســ🌴 ـتــانـ
18

۲۴ اسفند 1397
7K
۲۳ اسفند 1397
6K
۲۳ اسفند 1397
6K
🐾 نــســـلـیــ هــســتــیــمـ 🐾 کــهـ وقــتــیــ حــوصــلــمــونـ ســر میــرهـ 🐾 بــا احـــسـاســـاتــ هــمـ بــازیــ مــیــکــنــیــمــ...🍁 🍻

🐾 نــســـلـیــ هــســتــیــمـ 🐾 کــهـ وقــتــیــ حــوصــلــمــونـ ســر میــرهـ 🐾 بــا احـــسـاســـاتــ هــمـ بــازیــ مــیــکــنــیــمــ...🍁 🍻

۲۲ اسفند 1397
2K
۲۰ اسفند 1397
8K
✘ خـــیلیـــا✘ . . ↩ هــسـتـن↪ ..‼ ↙ کــــــــه ↘ . . ✘ طــــــالبتن ✘ . . ↩ امــــــــا↪ . . ‼ ↙ فــــــقــــط ↘ . . ✘ بــعــضــیـا✘ . . ↙ هستن که لایـــــقتن ...

✘ خـــیلیـــا✘ . . ↩ هــسـتـن↪ ..‼ ↙ کــــــــه ↘ . . ✘ طــــــالبتن ✘ . . ↩ امــــــــا↪ . . ‼ ↙ فــــــقــــط ↘ . . ✘ بــعــضــیـا✘ . . ↙ هستن که لایـــــقتن ↘ . .

۱۷ اسفند 1397
3K
نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا “ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

نــَــــــــــﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﻫَﻤﯿﺸـــــــﻪ ﻫــــــﻢ”ﺑـَــــﺪ “ﻧﯿﺴـــــﺖ ﺑــــﻪ ﺑَﻌﻀﯿـــــــــﺎ ﺑﺎﯾـــــــﺪ ﻧـَـــــــﺦ ﺩﺍﺩ تا “ﺩَﻫﻨﺸــُــــــﻮنو” “ﺑــــــــﺪﻭﺯَﻥ”

۱۵ اسفند 1397
8K
😑

😑

۲۸ فروردین 1397
8K
۱۶ فروردین 1397
7K
۱۶ فروردین 1397
6K
۱۶ فروردین 1397
6K
۱۶ فروردین 1397
5K
۱۶ فروردین 1397
5K
eshgh🌹

eshgh🌹

۱۱ فروردین 1397
6K
۱۰ فروردین 1397
13K
۲۰ اسفند 1396
9K
تو خودت روحو روانی تو ارامش جانی

تو خودت روحو روانی تو ارامش جانی

۱۳ اسفند 1396
8K
تیـــــــــــــر زیبا

تیـــــــــــــر زیبا

۲ اسفند 1396
12K
‏دلتنگم ‏مثل مـــ🌙ـــاه.... ‏که بدون نیمه اش.... ‏هر شـــ🌚ـب لاغرتر می شود.!!🌸

‏دلتنگم ‏مثل مـــ🌙ـــاه.... ‏که بدون نیمه اش.... ‏هر شـــ🌚ـب لاغرتر می شود.!!🌸

۱ بهمن 1396
8K
یک ﻋﺪﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﯿﻦ یه تن رنجور از زخم یه ذهن خسته ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮑﺸﻢ

یک ﻋﺪﺩ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ ﯾﮏ ﺩﻝ ﻏﻤﮕﯿﻦ یه تن رنجور از زخم یه ذهن خسته ﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺩﺭﺩ ﺑﯽ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻨﻢ ﯾﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﮑﺸﻢ

۳ آبان 1396
12K