آیدا رسایی هستم اهل بم

fanifani

پستام بی منظوره مخاطب خاصی ندارم

دنیا
وایسا میخوام پیاده شم ..


البته این پیج دوم هستش بنده نزدیک ب دوساله که ویسگون هستم
تاریخ ورود به ویس 96/7/27

این حساب کاربری خصوصی میباشد