افغانستانم با تمدنی 7000 ساله تا ابد جاودان باد

افغانستانم با تمدنی 7000 ساله تا ابد جاودان باد

۳ هفته پیش
4K
دانشجوی افغان با پرچم کشور عزیزمان

دانشجوی افغان با پرچم کشور عزیزمان

۳ هفته پیش
4K
بحر حال زغال داوری مادرید با یک تیم دسته سومی هم با کمک داوری میاد بالا

بحر حال زغال داوری مادرید با یک تیم دسته سومی هم با کمک داوری میاد بالا

۳ هفته پیش
3K
سال2013 بایرن مونیخ سگانه اروپا حذفی و بوندیسلیکا آلمان برد و بهترین گلزن ریبری شد رنالدو بدون بردن یک جام تیمی توپ طلا گرفت و این یعنی باند بازی

سال2013 بایرن مونیخ سگانه اروپا حذفی و بوندیسلیکا آلمان برد و بهترین گلزن ریبری شد رنالدو بدون بردن یک جام تیمی توپ طلا گرفت و این یعنی باند بازی

۳ هفته پیش
3K
تفاوت اسطوره با یک باریکن معمولی تصویر ببنید وقتی مسی جایزه گرفته و رنالدو گرفته چهره دو نفر ببینید

تفاوت اسطوره با یک باریکن معمولی تصویر ببنید وقتی مسی جایزه گرفته و رنالدو گرفته چهره دو نفر ببینید

۳ هفته پیش
3K
سفره افغانی

سفره افغانی

۳ هفته پیش
4K
سردار آزمون باریکن سنی مذهب کشور به هماره خاله هاش

سردار آزمون باریکن سنی مذهب کشور به هماره خاله هاش

۳ هفته پیش
3K
به امید سربلندی افغانستانم

به امید سربلندی افغانستانم

۳ هفته پیش
3K
کاریکاتور عمر مومنی مسی از قبل در آن سطح بالا بود رنالدو بعد از سالها تلاش به سطح اون موقع مسی رسید

کاریکاتور عمر مومنی مسی از قبل در آن سطح بالا بود رنالدو بعد از سالها تلاش به سطح اون موقع مسی رسید

۳ هفته پیش
3K
ششتغلال ششتایی شش سوراخه ته جدولی آبکش شده کیسه کشها هم آدم شدن واسه ما

ششتغلال ششتایی شش سوراخه ته جدولی آبکش شده کیسه کشها هم آدم شدن واسه ما

۴ هفته پیش
2K
مسی پادشاه فوتبال

مسی پادشاه فوتبال

۲۴ مهر 1396
2K
پنالدو بیچاره

پنالدو بیچاره

۲۴ مهر 1396
2K
ضربه استگاهی یا فیلم ترسناک مسله اینست

ضربه استگاهی یا فیلم ترسناک مسله اینست

۲۴ مهر 1396
3K
مسی بهترین باریکن تمام ادوار تاریخ فوتبال

مسی بهترین باریکن تمام ادوار تاریخ فوتبال

۲۴ مهر 1396
3K
خبرگذاری های معتبر خوشحالی کردند مسی در مادرید جهانی شد و همه از او تقلید میکنند

خبرگذاری های معتبر خوشحالی کردند مسی در مادرید جهانی شد و همه از او تقلید میکنند

۲۴ مهر 1396
3K
زی زی گولو کیا یادشونه

زی زی گولو کیا یادشونه

۲۴ مهر 1396
5K
عشق یعنی وطن

عشق یعنی وطن

۲۴ مهر 1396
4K
دقیقا

دقیقا

۴ مهر 1396
5K
پایتخت افغانستان

پایتخت افغانستان

۴ مهر 1396
3K
کابل پایتخت افغانستان

کابل پایتخت افغانستان

۴ مهر 1396
3K