رامشا خواننده افغان در کنار هندی خواننده ایرانی

رامشا خواننده افغان در کنار هندی خواننده ایرانی

۴ روز پیش
7K
نانسی و.دخیاش

نانسی و.دخیاش

۵ روز پیش
7K
۵ روز پیش
2K
آریانا سعید خواننده پاپ

آریانا سعید خواننده پاپ

۵ روز پیش
6K
شهر کابل زیبا

شهر کابل زیبا

۶ روز پیش
748
دشتهای سرسبز شمال افغانستان استان فاریاب

دشتهای سرسبز شمال افغانستان استان فاریاب

۶ روز پیش
1K
گوشه ای از شهر. کابل افغانستان

گوشه ای از شهر. کابل افغانستان

۶ روز پیش
1K
مسی یعنی تاریخ بارسلونا

مسی یعنی تاریخ بارسلونا

۷ روز پیش
3K
مسی یعنی وفاداری

مسی یعنی وفاداری

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
4K
لباسهای افغانی

لباسهای افغانی

۷ روز پیش
6K
جنگلهای استان خوست در جنوب شرق افغانستان زیبا

جنگلهای استان خوست در جنوب شرق افغانستان زیبا

۷ روز پیش
3K
دیوار برلین مون تو بازی دیشب

دیوار برلین مون تو بازی دیشب

۲ هفته پیش
2K
لحظاتی که هیچوقت یک آبی اناری فراموش نمیکند

لحظاتی که هیچوقت یک آبی اناری فراموش نمیکند

۲ هفته پیش
2K
حوشگل های افغانستان

حوشگل های افغانستان

۲ هفته پیش
3K
دقیقا

دقیقا

۲ هفته پیش
3K
خانواده مسی و همسرش

خانواده مسی و همسرش

۲ هفته پیش
4K
غزل آآریانا و سیتا ستا خواننده پاپ افغان کدومش

غزل آآریانا و سیتا ستا خواننده پاپ افغان کدومش

۲ هفته پیش
5K
مسی و عروس خانم

مسی و عروس خانم

۲ هفته پیش
11K
مسی و آنتونیا مراسم عروسی

مسی و آنتونیا مراسم عروسی

۲ هفته پیش
4K