عزیزِدل😍

عزیزِدل😍

۱۱ ساعت پیش
2K
۲۰ ساعت پیش
3K
عشق...

عشق...

۱ روز پیش
3K
اینه وضعیت تیم حکومتی.تیمی که نایب قهرمان آسیا وقهرمان ایرانه🚫

اینه وضعیت تیم حکومتی.تیمی که نایب قهرمان آسیا وقهرمان ایرانه🚫

۱ روز پیش
5K
سرماخوردگی تو این فصل افتضاحه میکشه آدمو لعنت بهش🚫 شماهم مواظب باشین تا سرما نخورین چون دیگه جون نمیمونه برا آدم.

سرماخوردگی تو این فصل افتضاحه میکشه آدمو لعنت بهش🚫 شماهم مواظب باشین تا سرما نخورین چون دیگه جون نمیمونه برا آدم.

۲ روز پیش
3K
😑 بَس نیست هنوز؟

😑 بَس نیست هنوز؟

۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
8K
جاتون خالی❤

جاتون خالی❤

۳ روز پیش
5K
یعنی الان توی ایران همــــه چی سرجاشه،هیچ گناهی صورت نمیگره همه چی گل وبلبل فقط استادیوم رفتن دخترا مشکل ساز میشه،یعنی این آرزو رو باید به گور ببریم ما؟؟ لعنت بهتون با این طرز فکرتون🚫 ...

یعنی الان توی ایران همــــه چی سرجاشه،هیچ گناهی صورت نمیگره همه چی گل وبلبل فقط استادیوم رفتن دخترا مشکل ساز میشه،یعنی این آرزو رو باید به گور ببریم ما؟؟ لعنت بهتون با این طرز فکرتون🚫 موقت

۳ روز پیش
5K
به کدام کیش‌وآیین،به کدام مذهب ودین؟ ببری قرار دل را به سراغِ‌دل نیایی؟💔

به کدام کیش‌وآیین،به کدام مذهب ودین؟ ببری قرار دل را به سراغِ‌دل نیایی؟💔

۴ روز پیش
4K
تمرین امروزه.عالیشاهِ سرحال😍😍

تمرین امروزه.عالیشاهِ سرحال😍😍

۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
9K
دوسش دارم این عکسو❤🌙

دوسش دارم این عکسو❤🌙

۶ روز پیش
2K
کاش اون گل دومیه رو نمیخوردیم.ولی بازی خوبی بود تبریک. گل پسرم❤👑

کاش اون گل دومیه رو نمیخوردیم.ولی بازی خوبی بود تبریک. گل پسرم❤👑

۶ روز پیش
2K
۷ روز پیش
4K
❤👑

❤👑

۷ روز پیش
6K
من تماشای تو می کردم و غافل بودم کز تماشای تو خلقی به تماشای منند❤ 👑

من تماشای تو می کردم و غافل بودم کز تماشای تو خلقی به تماشای منند❤ 👑

۷ روز پیش
7K
۱ هفته پیش
5K