من دوازدهمین یاروهمراهتم❤

fatiperspolisi

❤خدایاشکرت❤
پرسپولیسی ام باافتخار❤
۲۴ابدی همیشه به یادتم❤
@fatemeh.m.i.168
توهین=بلاک

یکی همیشه هست که عاشق منه❤

یکی همیشه هست که عاشق منه❤

۷ روز پیش
9K
دلم واسه عشقم تنگ شده❤😢

دلم واسه عشقم تنگ شده❤😢

۷ روز پیش
2K
تولدت مبارک داداش انشاءالله هزارسال زنده باشی❤

تولدت مبارک داداش انشاءالله هزارسال زنده باشی❤

۷ روز پیش
2K
مراعهدیست باجانان که جانان جان من باشد❤

مراعهدیست باجانان که جانان جان من باشد❤

۱ هفته پیش
3K
❤💪

❤💪

۱ هفته پیش
3K
خدایامرسی که کمک کردی چادری بشم❤

خدایامرسی که کمک کردی چادری بشم❤

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
4K
حتی یادت روبه کوه ودریا نمیدم❤

حتی یادت روبه کوه ودریا نمیدم❤

۱ هفته پیش
4K
❤

۱ هفته پیش
3K
باتوهرلحظه عاشقونس برام❤

باتوهرلحظه عاشقونس برام❤

۱ هفته پیش
3K
خدایاشکرت بابت همه چی❤

خدایاشکرت بابت همه چی❤

۱ هفته پیش
4K
آقابطلب همین❤

آقابطلب همین❤

۱ هفته پیش
4K
❤

۱ هفته پیش
3K
تولدت مبارک گل پسر❤البته باتاخیر

تولدت مبارک گل پسر❤البته باتاخیر

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
❤

۲ هفته پیش
4K
دقیقا

دقیقا

۲ هفته پیش
3K
یکی خواست آسمونی شه ولی یادش هنوززندس روحت شاداپاچی دلتنگتیم کاپیتان ازون بالا هوای پرسپولیسمون روداشته باش. پ.ن:فاتحه فراموش نشه

یکی خواست آسمونی شه ولی یادش هنوززندس روحت شاداپاچی دلتنگتیم کاپیتان ازون بالا هوای پرسپولیسمون روداشته باش. پ.ن:فاتحه فراموش نشه

۲ هفته پیش
2K
من دلم پیش کسی نیست خیالت راحت منمویک دل دیوانه خاطرخواهت❤

من دلم پیش کسی نیست خیالت راحت منمویک دل دیوانه خاطرخواهت❤

۲ هفته پیش
2K