⇦✘هر بَلایی کِه. . . سَرَم اُمَد ،از طَرَف ⛔دوستَم⛔ بود وگرنه!!! ☜دُشمَنَم اِنقَدر آمارَمو نَداشت. . ...😔😔😔

⇦✘هر بَلایی کِه. . . سَرَم اُمَد ،از طَرَف ⛔دوستَم⛔ بود وگرنه!!! ☜دُشمَنَم اِنقَدر آمارَمو نَداشت. . ...😔😔😔

۴ ساعت پیش
6K
▃ زنـــ هــــا ▃ زخــــم هــایشـــاڹ را ▃ لاڪ میــــزننـــد...

▃ زنـــ هــــا ▃ زخــــم هــایشـــاڹ را ▃ لاڪ میــــزننـــد...

۴ ساعت پیش
5K
۶ ساعت پیش
6K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
2K
۶ ساعت پیش
4K
۱۲ ساعت پیش
5K
۱۲ ساعت پیش
4K
۱۲ ساعت پیش
3K
۱۲ ساعت پیش
3K
۱۳ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۴ ساعت پیش
5K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
2K
۱ روز پیش
14K