روز بارونی😍

روز بارونی😍

۲۶ آذر 1398
2K
بفرمایید دسر😋😍

بفرمایید دسر😋😍

۱۰ آذر 1398
105
دونات خودم پز😎

دونات خودم پز😎

۵ آذر 1398
324
شیر انبه😋

شیر انبه😋

۵ آذر 1398
68
😋

😋

۳ آذر 1398
54
هات داگ😋

هات داگ😋

۲ آذر 1398
58
بفرمایید حلوای عربی و قهوه 🤗😋

بفرمایید حلوای عربی و قهوه 🤗😋

۲ آذر 1398
325
صبحتون بخیر💜☺

صبحتون بخیر💜☺

۲ آذر 1398
64
بفرمایید ناهار😋

بفرمایید ناهار😋

۱ آذر 1398
76
صبح جمعتون بخیر😇😍💜

صبح جمعتون بخیر😇😍💜

۱ آذر 1398
67
دلتون نخواد

دلتون نخواد

۱ آذر 1398
50
هندونه آناناسی😋

هندونه آناناسی😋

۳۰ آبان 1398
75
خـوشـبـَخــتی یـعـنـی بـودنِ تــو بـه تـوانِ ابَــدیــت💕♾

خـوشـبـَخــتی یـعـنـی بـودنِ تــو بـه تـوانِ ابَــدیــت💕♾

۳۰ آبان 1398
69
‌‌‌‏الان فقط‌ مثلث کُرسی،بغل یار،چایی داغ جوابه و بس💜 💏

‌‌‌‏الان فقط‌ مثلث کُرسی،بغل یار،چایی داغ جوابه و بس💜 💏

۳۰ آبان 1398
88

"داشتنت" مزه‌یِ توت فرنگی میده یا انارِ گُلپَر زده یا آش رشته یِ خانم جون تو غروب هایِ جمعه... داشتنت بویِ یاسِ رازقی میده بویِ خاکِ بارون خورده.. همینقدر قشنگ همینقدر پر از آرامش💜💑💍

۳۰ آبان 1398
167
بفرمایید ناهار😋

بفرمایید ناهار😋

۳۰ آبان 1398
61
بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته ...

بهترین روز زندگی ات خواهد بود ؛ روزی که خودت باشی ، خودت را دوست داشته باشی و به خاطر خودت زندگی کنی ... نخواهی کسی باشی که نیستی ، منتظر نباشی دیگران دوستت داشته باشند ، و زندگی ات را روی مدار رضایت و تأییدِ دیگران تنظیم نکنی ! ...

۳۰ آبان 1398
103
گاهی شاخه گلی جهان دل یک زن را گلستان میکند....❤

گاهی شاخه گلی جهان دل یک زن را گلستان میکند....❤

۳۰ آبان 1398
48