نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اسفندماهتون (۱ تصویر)

🌷جمعه 24 اسفندماهتون بخیر 🌷خدایا نا امیدے را خط بزن 🌷و عشق و امید را برما 🌷ببخش و تقدیر دوستانمان 🌷را چنان زیبا بنویس 🌷که گویی در بهشت زندگی می‌کنند 🌷آخرین آدینه‌ #اسفندماهتون شاد شاد

🌷جمعه 24 اسفندماهتون بخیر 🌷خدایا نا امیدے را خط بزن 🌷و عشق و امید را برما 🌷ببخش و تقدیر دوستانمان 🌷را چنان زیبا بنویس 🌷که گویی در بهشت زندگی می‌کنند 🌷آخرین آدینه‌ #اسفندماهتون شاد شاد

۵ روز پیش
8K