نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

افرا_جانان (۲ تصویر)

خیلی درد دارد زنی باشی دست به قلم که نوشته هایت بوی دلتنگی و تنهایی بدهد و مخاطبی گذرا بخواند و احسنتی بگوید ولی بی خبر باشد از کلمه به کلمه اش که با چه ...

خیلی درد دارد زنی باشی دست به قلم که نوشته هایت بوی دلتنگی و تنهایی بدهد و مخاطبی گذرا بخواند و احسنتی بگوید ولی بی خبر باشد از کلمه به کلمه اش که با چه خونی و دلی نوشته شده است زن های دست به قلم بی کس ترینند در ...

۲ هفته پیش
29K
برای نیآمدنت هیچ دلیلی را نمیپذیرم حتی قانع کننده ترینش را #تو باید میبودی میان تمام لحظه های که دومی ندارد باید #دستانت تنها مهمان ناخوانده دستانم میشد باید #چشمانت تنها نور سوسوی تاریکی وهم ...

برای نیآمدنت هیچ دلیلی را نمیپذیرم حتی قانع کننده ترینش را #تو باید میبودی میان تمام لحظه های که دومی ندارد باید #دستانت تنها مهمان ناخوانده دستانم میشد باید #چشمانت تنها نور سوسوی تاریکی وهم خیالم باید میبودی تا حرف هایت آرامم کند , مثل کودکی سرکش که فقط مادرش ...

۲ هفته پیش
21K