نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اقیانوس_هند_جزیره_موریس (۱ تصویر)

#اقیانوس_هند_جزیره_موریس این منظره که به آبشار زیرآبی موریس معروف شده است به خاطر اثر فرورفتگی شن و ماسه در کف اقیانوس و عمق بیشتر آب ایجاد شده است. موریس یک کشور آفریقایی در اقیانوس هند ...

#اقیانوس_هند_جزیره_موریس این منظره که به آبشار زیرآبی موریس معروف شده است به خاطر اثر فرورفتگی شن و ماسه در کف اقیانوس و عمق بیشتر آب ایجاد شده است. موریس یک کشور آفریقایی در اقیانوس هند است.

۲۰ شهریور 1398
5K