نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اللهم (۱۲۷۲ تصویر)

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۲ روز پیش
6K
#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۳ روز پیش
6K
‌‌این رمضـ🌙ـان هم دارد تمام مےشـ🍃ــود. امّااے ڪاش☝️ آنچه اندوختیم،📦

‌‌این رمضـ🌙ـان هم دارد تمام مےشـ🍃ــود. امّااے ڪاش☝️ آنچه اندوختیم،📦 "غفلت" از دست‌مان نبَرَد! ڪاش مہدےِفاطمه(عج) ضامن‌مان شود😍 اصلاً بس‌ است بـے صاحبـے ڪاش بیاید زودتـــر💔 #اللهم‌عجل‌فے‌فرج‌مولانا

۳ روز پیش
4K
#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۴ روز پیش
8K
#روزها میگذرد بی نظر یار #چرا #فصل ها میگذرد بی گذر یار #چرا #قلب من میزند بی نفس یار #چرا #قلب من میشکند کو نظر یار #چرا #قلب من سرد و عشق من داغ #چرا ...

#روزها میگذرد بی نظر یار #چرا #فصل ها میگذرد بی گذر یار #چرا #قلب من میزند بی نفس یار #چرا #قلب من میشکند کو نظر یار #چرا #قلب من سرد و عشق من داغ #چرا میمیرم با این #عشق و بی عشق #چرا سر من بی تو #مریض است #چرا ...

۶ روز پیش
12K
#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۶ روز پیش
8K
#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۷ روز پیش
6K
#اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۱ هفته پیش
4K
#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها.عاقبت بخیری.شفای مریضها.حاجت روایی..گره گشایی..حفظ ابرو.سلامتی.سلامتی.خودمون وخانوادمون وعزیزانمون وعشقمون ودوستانمون..هرکی بچه نداره بچه داریشه وهرکی بچه داره خداحفظش کنه..حاجت روایی... #التماس_دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۱ هفته پیش
5K
‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

۱ هفته پیش
22K
‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

۱ هفته پیش
5K
‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

۱ هفته پیش
7K
‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

‌‌#اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم از گناهمان بگذر این شبها خدایا باالحسین التماسِ دعا در این #شبهای قدر #ببخشیم_هم_دیگه_رو🙏

۱ هفته پیش
7K
شامیان گفتند، علی آیا مسلمان بوده است؟ از غریبی علی(ع)، خاک مصیبت بر سرم . . . #اللهم‌_عجل_لولیک‌_الفرج ▪️ @robabiha ▪️

شامیان گفتند، علی آیا مسلمان بوده است؟ از غریبی علی(ع)، خاک مصیبت بر سرم . . . #اللهم‌_عجل_لولیک‌_الفرج ▪️ @robabiha ▪️

۱ هفته پیش
342
#منتظرانہ_ضیافتانہ

#منتظرانہ_ضیافتانہ

۲ هفته پیش
4K
امشب دعای مجیر هم به شوق تو فریاد میزند #تعالیت‌یا‌کریم . . #أَلسَّلامُ‌عَلَیْک‌یااَبا‌مُحَمَّدٍ‌یاحَسَنَ‌بنِ‌عَلِیِ‌اَیُّهَا‌المُجتَبی‌عَلیه‌السَّلام #السلام‌علیک‌یا‌کریم‌اهل‌بیت‌علیه‌السلام♥️ #تولد‌اما‌م‌حسن‌مجتبی‌علیه‌السلام‌مبارک‌🎉♥️ #اول‌امامزاده‌دنیا‌خوش‌آمدی😍🌹 #عیدتون‌خیلی‌مبارک 😍🌹 #اللهم‌عجل‌لولیک‌الفر‌ج‌به‌حق‌حضرت‌زینب‌سلام‌الله‌علیها #اللهم‌ارزقنا‌زیارت‌الحسین‌علیه‌السلام #اللهم‌صل‌علی‌محمد‌و‌آل‌محمد‌و‌عجل‌فرجهم #التماس‌دعای‌ویژه‌از‌همه

امشب دعای مجیر هم به شوق تو فریاد میزند #تعالیت‌یا‌کریم . . #أَلسَّلامُ‌عَلَیْک‌یااَبا‌مُحَمَّدٍ‌یاحَسَنَ‌بنِ‌عَلِیِ‌اَیُّهَا‌المُجتَبی‌عَلیه‌السَّلام #السلام‌علیک‌یا‌کریم‌اهل‌بیت‌علیه‌السلام♥️ #تولد‌اما‌م‌حسن‌مجتبی‌علیه‌السلام‌مبارک‌🎉♥️ #اول‌امامزاده‌دنیا‌خوش‌آمدی😍🌹 #عیدتون‌خیلی‌مبارک 😍🌹 #اللهم‌عجل‌لولیک‌الفر‌ج‌به‌حق‌حضرت‌زینب‌سلام‌الله‌علیها #اللهم‌ارزقنا‌زیارت‌الحسین‌علیه‌السلام #اللهم‌صل‌علی‌محمد‌و‌آل‌محمد‌و‌عجل‌فرجهم #التماس‌دعای‌ویژه‌از‌همه

۲ هفته پیش
11K
#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها... التماس.دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها... التماس.دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۲ هفته پیش
4K
#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها... التماس.دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

#صلوات.به.نیت.شغل.سلامتی.ازدواج.مسکن.جوانها... التماس.دعا... #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم #تعداد_شاخه_گل_صلوات

۳ هفته پیش
6K
#بسم الله الرحمن الرحیم داستان شهید ابراهیم هادی 《 شهیدان زنده اند 》 این حرف ما نیست. قرآن می گوید شهدا زنده اند. شهدا شاهدان این عالمند و بهتر از زمان حیات ظاهری خود،از پس ...

#بسم الله الرحمن الرحیم داستان شهید ابراهیم هادی 《 شهیدان زنده اند 》 این حرف ما نیست. قرآن می گوید شهدا زنده اند. شهدا شاهدان این عالمند و بهتر از زمان حیات ظاهری خود،از پس پرده خبر دارند! در دوران جمع آوری خاطرات برای این کتاب،بارها دست عنایت خدا و ...

۳ هفته پیش
8K
#صلوات.به.نیت.شفای.مریضها... #تعداد_شاخه_گل_صلوات... #التماس_دعا #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم

#صلوات.به.نیت.شفای.مریضها... #تعداد_شاخه_گل_صلوات... #التماس_دعا #اللهم.صل.علی.محمد.وال.محمد.وعجل.فرجهم

۴ هفته پیش
7K