نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۲۱۴۵ تصویر)

حال خوشی ندارم امشب اگر فال گرفتم تو را به شاخ نباتت قسم حافظ باز بگو حال ما می داند خدای حال گردان غم مخور #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

حال خوشی ندارم امشب اگر فال گرفتم تو را به شاخ نباتت قسم حافظ باز بگو حال ما می داند خدای حال گردان غم مخور #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۵ ساعت پیش
4K
بعد از من اگر کسی سراغم را گرفت رد دردهایم را نشان اش بدهید پشیمان شده برمی گردد #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

بعد از من اگر کسی سراغم را گرفت رد دردهایم را نشان اش بدهید پشیمان شده برمی گردد #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۵ ساعت پیش
4K
عشق حسی اسمانی است که ما از درک ان عاجزیم و برای لمس ان بقدر فهم ادمی کوچک اش می کنیم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

عشق حسی اسمانی است که ما از درک ان عاجزیم و برای لمس ان بقدر فهم ادمی کوچک اش می کنیم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۵ ساعت پیش
4K
مرا چه به شعر طپش قلب من از روی تواست اری تو را چه به حال ما مقصر خداست که پنداشت هنر تو را زیبا افریدن است #امیرعلی_قربانی یهویی https://t.me/chekamehaibaran

مرا چه به شعر طپش قلب من از روی تواست اری تو را چه به حال ما مقصر خداست که پنداشت هنر تو را زیبا افریدن است #امیرعلی_قربانی یهویی https://t.me/chekamehaibaran

۵ ساعت پیش
7K

"دوستت دارم" و نمی توانم به چیزی تشبیه اش کنم اتفاقی است که شبیه ندارد ... #امیرعلی_قربانی

۵ ساعت پیش
4K
من خوشحال از اینکه نمیتوانیم فکر همدیگر را بخوانیم تصور کن آنکه را عاشقانه دوست داری در حالی که با لبخند نگاهت می کند نفس هایت را می شنود مردنت را تجسم می کند #امیرعلی_قربانی

من خوشحال از اینکه نمیتوانیم فکر همدیگر را بخوانیم تصور کن آنکه را عاشقانه دوست داری در حالی که با لبخند نگاهت می کند نفس هایت را می شنود مردنت را تجسم می کند #امیرعلی_قربانی

۷ ساعت پیش
7K
من به قیامت خدا شک دارم مگر می شود تو کنارم ایستاده باشی و من دستت را نگیرم #امیرعلی_قربانی

من به قیامت خدا شک دارم مگر می شود تو کنارم ایستاده باشی و من دستت را نگیرم #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
6K
پستهای که گذاشتم دوستانی هستند که با نشر و پست کردن اشعار از من حقیر پشتیبانی و باعث دلگرمی بنده بودند بازم ممنونم مرسی که با من مهربانید ممنونم ممنونم خیلی مخلصیم😍😍😍 #امیرعلی_قربانی

پستهای که گذاشتم دوستانی هستند که با نشر و پست کردن اشعار از من حقیر پشتیبانی و باعث دلگرمی بنده بودند بازم ممنونم مرسی که با من مهربانید ممنونم ممنونم خیلی مخلصیم😍😍😍 #امیرعلی_قربانی

۱۱ ساعت پیش
5K
به سوی تو دویدم همان رنگین کمان زیبا در انتهای جاده باران خورده پر از ترس کودکانه ام نکند قبل از رسیدن رفته باشی #امیرعلی_قربانی

به سوی تو دویدم همان رنگین کمان زیبا در انتهای جاده باران خورده پر از ترس کودکانه ام نکند قبل از رسیدن رفته باشی #امیرعلی_قربانی

۲ روز پیش
7K
بگو کدامین زلیخا از تو جامه دریده که اینقدر عزیز شده ای؟ #امیرعلی_قربانی #زلیخا https://t.me/chekamehaibaran

بگو کدامین زلیخا از تو جامه دریده که اینقدر عزیز شده ای؟ #امیرعلی_قربانی #زلیخا https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
6K
دست از بافتن رویا برمی داشتم اگر برای یک بار میبافتم موهایت را #امیرعلی_قربانی #بافت https://t.me/chekamehaibaran

دست از بافتن رویا برمی داشتم اگر برای یک بار میبافتم موهایت را #امیرعلی_قربانی #بافت https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
تصویر تو پشت پنجره, باران دیده زیباترین منظره ی هر قاب است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

تصویر تو پشت پنجره, باران دیده زیباترین منظره ی هر قاب است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
از سر دلتنگی به صدای اولین نمکی که از کوچه بگذرد می فروشم دلم را #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

از سر دلتنگی به صدای اولین نمکی که از کوچه بگذرد می فروشم دلم را #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
من به قیامت خدا شک دارم مگر می شود تو کنارم ایستاده باشی و من دستت را نگیرم #امیرعلی_قربانی #من @chekamehaibaran

من به قیامت خدا شک دارم مگر می شود تو کنارم ایستاده باشی و من دستت را نگیرم #امیرعلی_قربانی #من @chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
مبتلا شده ام به گفتن از تو غیر از این هنر دیگر ندارم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

مبتلا شده ام به گفتن از تو غیر از این هنر دیگر ندارم #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
هر دو لاف بود مدح من شاعر و وفا از چشمان تو معشوق #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

هر دو لاف بود مدح من شاعر و وفا از چشمان تو معشوق #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
5K
مهربان طوفانی بود ان گاه که باز کرد بروی دلی پنجره ای را #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

مهربان طوفانی بود ان گاه که باز کرد بروی دلی پنجره ای را #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۳ روز پیش
4K
همان که امد دلی را برد تا خوب بشکندش تو آنی #امیرعلی_قربانی

همان که امد دلی را برد تا خوب بشکندش تو آنی #امیرعلی_قربانی

۷ روز پیش
5K
به مغز استخوانم نشسته خاطرات اش من دلتنگ تر از انم که فراموش کنم #امیرعلی_قربانی

به مغز استخوانم نشسته خاطرات اش من دلتنگ تر از انم که فراموش کنم #امیرعلی_قربانی

۷ روز پیش
4K
به سوی تو دویدم همان رنگین کمان زیبا در انتهای جاده باران خورده پر از ترس کودکانه ام نکند قبل از رسیدن رفته باشی #امیرعلی_قربانی

به سوی تو دویدم همان رنگین کمان زیبا در انتهای جاده باران خورده پر از ترس کودکانه ام نکند قبل از رسیدن رفته باشی #امیرعلی_قربانی

۱ هفته پیش
7K