نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۲۷۵۰ تصویر)

رنج میدهد ما را زندگی ولی ما از مرگ می ترسیم مرگ هیچگاه در هیچ زمان و مکان با ما نبود ترسناک زیستن بود #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

رنج میدهد ما را زندگی ولی ما از مرگ می ترسیم مرگ هیچگاه در هیچ زمان و مکان با ما نبود ترسناک زیستن بود #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱۰ ساعت پیش
7K
تو دلیل ان نفسی که سعدی بشارت داد چون فرو میرود ممد حیات است و چون براید مفرح ذات #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

تو دلیل ان نفسی که سعدی بشارت داد چون فرو میرود ممد حیات است و چون براید مفرح ذات #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱۰ ساعت پیش
5K
کاش هرگز مادرم نفهمد از درد بی درمانی که گرفته ام دلتنگ کسی هستم که می دانم 'نمی اید #امیرعلی_قربانی

کاش هرگز مادرم نفهمد از درد بی درمانی که گرفته ام دلتنگ کسی هستم که می دانم 'نمی اید #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
5K
دل که از سر دلتنگی جوشید اشک با کلمات سر ریز می شوند من درد می خوانمش تو شعر #امیرعلی_قربانی

دل که از سر دلتنگی جوشید اشک با کلمات سر ریز می شوند من درد می خوانمش تو شعر #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
5K
سر سازش ندارد این دل و گرنه... این اندک جا در خود نداشت اینهمه دلتنگی را #امیرعلی_قربانی

سر سازش ندارد این دل و گرنه... این اندک جا در خود نداشت اینهمه دلتنگی را #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
3K
هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی

هدف از زندگی این است که اغوشی تنها نباشد ما تنها نیستیم او دیگری را در اغوش دارد و من یادش را #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
7K
ان راه که تو را برد مرا در انتظار به بند دارد #امیرعلی_قربانی

ان راه که تو را برد مرا در انتظار به بند دارد #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
4K
کجای لحظه هایم ایستاده ای که هر چه از رفتنت می گذرد تازه تر می شوی #امیرعلی_قربانی

کجای لحظه هایم ایستاده ای که هر چه از رفتنت می گذرد تازه تر می شوی #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
4K
منم ان لباس کهنه اویزان بر جا رختی خاطرات میدانم تا خانه تکانی مهمانت هستم #امیرعلی_قربانی

منم ان لباس کهنه اویزان بر جا رختی خاطرات میدانم تا خانه تکانی مهمانت هستم #امیرعلی_قربانی

۱۰ ساعت پیش
4K
بیش از این عاشقانه بهر تو نمی توان سرود که تو خود شاعرانه ترین حس هر عشقی تو مادری و مادرانه هایت زیباترین ترانه #روز_مادر_مبارک #روزتون_مبارک❤ #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

بیش از این عاشقانه بهر تو نمی توان سرود که تو خود شاعرانه ترین حس هر عشقی تو مادری و مادرانه هایت زیباترین ترانه #روز_مادر_مبارک #روزتون_مبارک❤ #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
7K
ولنتاین شوخی کنایه امیزی است تو مالک عشقی اما عشق مال همه است و جالب تر اینکه خودپنداری که من عاشق ترینم نمیگذارد لذت کنار هم بودنمان را زندگی کنیم عشق ساده است مثل هوا ...

ولنتاین شوخی کنایه امیزی است تو مالک عشقی اما عشق مال همه است و جالب تر اینکه خودپنداری که من عاشق ترینم نمیگذارد لذت کنار هم بودنمان را زندگی کنیم عشق ساده است مثل هوا نفس بکش و از زنده بودن لذت ببر هر کسی در سهم خودش دم و ...

۳ روز پیش
15K
ولنتاین شوخی کنایه امیزی است تو مالک عشقی اما عشق مال همه است و جالب تر اینکه خودپنداری که من عاشق ترینم نمیگذارد لذت کنار هم بودنمان را زندگی کنیم عشق ساده است مثل هوا ...

ولنتاین شوخی کنایه امیزی است تو مالک عشقی اما عشق مال همه است و جالب تر اینکه خودپنداری که من عاشق ترینم نمیگذارد لذت کنار هم بودنمان را زندگی کنیم عشق ساده است مثل هوا نفس بکش و از زنده بودن لذت ببر هر کسی در سهم خودش دم و ...

۳ روز پیش
30K
بهار ترین دختر زمستان شادترین برف بهمن تولدت مهم ترین اتفاق فصل است وتو امشب به قدر یک سال زیباتر شده ای تولدت مبارک لرچی😍 ارادتمند تو #امیرعلی_قربانی @liliom @liliom @liliom @liliom @liliom

بهار ترین دختر زمستان شادترین برف بهمن تولدت مهم ترین اتفاق فصل است وتو امشب به قدر یک سال زیباتر شده ای تولدت مبارک لرچی😍 ارادتمند تو #امیرعلی_قربانی @liliom @liliom @liliom @liliom @liliom

۳ روز پیش
8K
#امیرعلی_قربانی

#امیرعلی_قربانی

۴ روز پیش
6K
خنده ات می تکاند از دلم خستگی را چون باد غبار را #امیرعلی_قربانی

خنده ات می تکاند از دلم خستگی را چون باد غبار را #امیرعلی_قربانی

۴ روز پیش
9K
و این بار لیلی یاد تو مرا به جنون رساند #امیرعلی_قربانی

و این بار لیلی یاد تو مرا به جنون رساند #امیرعلی_قربانی

۴ روز پیش
23K
به وقت غزل در موهایش رهی قلم میزد و در چشمانش فروغ میخندید بی گمان اهل شعر بود #امیرعلی_قربانی

به وقت غزل در موهایش رهی قلم میزد و در چشمانش فروغ میخندید بی گمان اهل شعر بود #امیرعلی_قربانی

۴ روز پیش
20K
تو که می بریدی چرا از غیرم بریدی؟ #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

تو که می بریدی چرا از غیرم بریدی؟ #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۴ روز پیش
4K
به وقت غزل در موهایش رهی قلم میزد و در چشمانش فروغ میخندید بی گمان اهل شعر بود #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

به وقت غزل در موهایش رهی قلم میزد و در چشمانش فروغ میخندید بی گمان اهل شعر بود #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۴ روز پیش
3K
نه این شبها تو را دارم نه خاطره ای برای روز مبادا #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

نه این شبها تو را دارم نه خاطره ای برای روز مبادا #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۴ روز پیش
3K