نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امیرعلی_قربانی (۱۴۰۶ تصویر)

#و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان

#و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان "هر چه بادا باد" #امیرعلی_قربانی #سروده_های_عاشقانه

۳۳ دقیقه پیش
742
غلاف کن نیامت را به سر سپردگی کدام حقیر نا جوانمردانه سر میزنی انسانیت را در خدمت شاهی بودن نام غلام گرفت در بند پول شدن حیف از غلام #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

غلاف کن نیامت را به سر سپردگی کدام حقیر نا جوانمردانه سر میزنی انسانیت را در خدمت شاهی بودن نام غلام گرفت در بند پول شدن حیف از غلام #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲۰ ساعت پیش
9K
🌾و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان

🌾و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان "هر چه بادا باد" #امیرعلی_قربانی #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂

۲۰ ساعت پیش
7K
نیستی و عقربه ها را سرگیجه برده است حال خوب را ساعتی دارد که در دست توست #امیرعلی_قربانی

نیستی و عقربه ها را سرگیجه برده است حال خوب را ساعتی دارد که در دست توست #امیرعلی_قربانی

۱ روز پیش
8K
بهار را هم امسال به پنجره راه نمی دهم پنجره فقط برای تماشای امدن توست #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

بهار را هم امسال به پنجره راه نمی دهم پنجره فقط برای تماشای امدن توست #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
7K
و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان

و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان "هر چه بادا باد" #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
6K
بهار را هم امسال به پنجره راه نمی دهم پنجره فقط برای تماشای امدن توست #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

بهار را هم امسال به پنجره راه نمی دهم پنجره فقط برای تماشای امدن توست #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
6K
#همان که گر بیایید شبی نپاید غمی نماند تــــــــــــــــــو انــــــــــــــــــــــــی #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

#همان که گر بیایید شبی نپاید غمی نماند تــــــــــــــــــو انــــــــــــــــــــــــی #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
10K
#باران اندک داغ بی ابی را در دل کویر تازه می کند کم ات می سوزاند مرا تو را سیل وار میخواهم #امیرعلی_قربانی پ.ن شعر به ثبت رسیده https://t.me/chekamehaibaran

#باران اندک داغ بی ابی را در دل کویر تازه می کند کم ات می سوزاند مرا تو را سیل وار میخواهم #امیرعلی_قربانی پ.ن شعر به ثبت رسیده https://t.me/chekamehaibaran

۱ روز پیش
11K
کنون که شعری ندارم کمی با من مهربان باشید من همان فروغم کمی فقیر تر #امیرعلی_قربانی

کنون که شعری ندارم کمی با من مهربان باشید من همان فروغم کمی فقیر تر #امیرعلی_قربانی

۱ روز پیش
8K
خنده تو نقش باران است بر سیمای شهر میخندی غم اندود می شود از دلها #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

خنده تو نقش باران است بر سیمای شهر میخندی غم اندود می شود از دلها #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
11K
یاد چشم تو هنوز هوش از سرم گیرد فریبایی است

یاد چشم تو هنوز هوش از سرم گیرد فریبایی است "به مستی در برم گیرد #امیرعلی_قربانی بداهه https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
11K
یک نفر خواب تو را دید و از ان دم دل من اشوب است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

یک نفر خواب تو را دید و از ان دم دل من اشوب است #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
9K
و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان

و عشق همان جواب خام است که به حادثه های بزرگ می دهی همان "هر چه بادا باد" #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
9K
#من از با تو قدم زدن در زمستان خاطره ای ندارم تو می ایی و بهار می شود #امیرعلی_قربانی #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

#من از با تو قدم زدن در زمستان خاطره ای ندارم تو می ایی و بهار می شود #امیرعلی_قربانی #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲ روز پیش
9K
#می بینی تنهایی ام را باز نمی ایی یک روز دست می کشم از این جنون ان روز حتی اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده ای زمین باشی دیگر دوستت ...

#می بینی تنهایی ام را باز نمی ایی یک روز دست می کشم از این جنون ان روز حتی اگر مطرود ترین فرد زمین باشم یا اگر تو اخرین بازمانده ای زمین باشی دیگر دوستت نخواهم داشت #امیرعلی_قربانی #سروده_های_عاشقانه

۲ روز پیش
7K
🌾#تنهایی نه خاص زمان است و نه مکان تنهایی بخشی از وجود ماست که در ان حبس می شویم #امیرعلی_قربانی #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾#تنهایی نه خاص زمان است و نه مکان تنهایی بخشی از وجود ماست که در ان حبس می شویم #امیرعلی_قربانی #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲ روز پیش
8K
به هنر های هفتگانه باید اضافه کرد هنر هشتم را هنر ماندن را #امیرعلی_قربانی

به هنر های هفتگانه باید اضافه کرد هنر هشتم را هنر ماندن را #امیرعلی_قربانی

۲ روز پیش
6K
خنده تو نقش باران است بر سیمای شهر میخندی غم اندود می شود از دلها #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

خنده تو نقش باران است بر سیمای شهر میخندی غم اندود می شود از دلها #امیرعلی_قربانی https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
7K
یاد چشم تو هنوز هوش از سرم گیرد فریبایی است

یاد چشم تو هنوز هوش از سرم گیرد فریبایی است "به مستی در برم گیرد #امیرعلی_قربانی بداهه https://t.me/chekamehaibaran

۲ روز پیش
7K