نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اوحدی_مراغه_ای (۷۰ تصویر)

خـرم آن جـانـی ... که با جانان به منزل میرود. #اوحدی_مراغه_ای

خـرم آن جـانـی ... که با جانان به منزل میرود. #اوحدی_مراغه_ای

۳ هفته پیش
4K
جهان بر دشمنان بفروش و عشق دوستان بِستان که مقصود از جهان عشق است و باقی سربسر بازی... #اوحدی_مراغه_ای ____🍃🌸🍃____

جهان بر دشمنان بفروش و عشق دوستان بِستان که مقصود از جهان عشق است و باقی سربسر بازی... #اوحدی_مراغه_ای ____🍃🌸🍃____

۲۴ دی 1398
5K
بیار باده ، که ما را به هیچ حال امشب برون نمی‌رود آن صورت از خیال امشب😔 #اوحدی_مراغه_ای

بیار باده ، که ما را به هیچ حال امشب برون نمی‌رود آن صورت از خیال امشب😔 #اوحدی_مراغه_ای

۲۳ آبان 1398
202
حلوای نباتست لبت، پسته دهانا در باغ گلی نیست به رخسار تو مانا #اوحدی_مراغه_ای

حلوای نباتست لبت، پسته دهانا در باغ گلی نیست به رخسار تو مانا #اوحدی_مراغه_ای

۲۱ آبان 1398
3K
حیفم آید که تو را جای کنم در دل تنگ یوسفی چون تو سزاوار چنین زندان نیست ... #اوحدی_مراغه_ای

حیفم آید که تو را جای کنم در دل تنگ یوسفی چون تو سزاوار چنین زندان نیست ... #اوحدی_مراغه_ای

۱۱ آبان 1398
38
جانا، دلم ز درد فراق تو کم نسوخت آخر چه شد، که هیچ دلت بر دلم نسوخت؟ #اوحدی_مراغه_ای

جانا، دلم ز درد فراق تو کم نسوخت آخر چه شد، که هیچ دلت بر دلم نسوخت؟ #اوحدی_مراغه_ای

۳۰ شهریور 1398
109
جانا، دلم ز درد فراق تو کم نسوخت آخر چه شد که هیچ دلت بر دلم نسوخت #اوحدی_مراغه_ای های های

جانا، دلم ز درد فراق تو کم نسوخت آخر چه شد که هیچ دلت بر دلم نسوخت #اوحدی_مراغه_ای های های

۲۹ شهریور 1398
115
من که باشم؟ که به من نامه فرستند و سلام گو: به دشنام ز من یاد کن از لب، که تمام😔 #اوحدی_مراغه_ای

من که باشم؟ که به من نامه فرستند و سلام گو: به دشنام ز من یاد کن از لب، که تمام😔 #اوحدی_مراغه_ای

۶ شهریور 1398
82
دل مست و دیده مست و تن بی‌قرار مست جانی زبون چه چاره کند با سه چار مست؟😔 #اوحدی_مراغه_ای

دل مست و دیده مست و تن بی‌قرار مست جانی زبون چه چاره کند با سه چار مست؟😔 #اوحدی_مراغه_ای

۵ مرداد 1398
79
با من از شادی وصل تو اثر چیزی نیست دل ریشست و تن زار و دگر چیزی نیست #اوحدی_مراغه_ای #مدل_لباس

با من از شادی وصل تو اثر چیزی نیست دل ریشست و تن زار و دگر چیزی نیست #اوحدی_مراغه_ای #مدل_لباس

۱۷ تیر 1398
38
بت خورشید رخ من. به گذارست . بت خورشید رخ من... به گذارست امشب... شب روان را‌‌‌ رخ او... مشعله دارست امشب... #اوحدی_مراغه_ای🌷

بت خورشید رخ من. به گذارست . بت خورشید رخ من... به گذارست امشب... شب روان را‌‌‌ رخ او... مشعله دارست امشب... #اوحدی_مراغه_ای🌷

۱۶ تیر 1398
43
‏دیگری‌ از نظرم گر برود باکی‌ نیست... تو که معشوقی‌ و محبوبی‌ و منظور مرو... #اوحدی_مراغه_ای •♥️😍🕊•

‏دیگری‌ از نظرم گر برود باکی‌ نیست... تو که معشوقی‌ و محبوبی‌ و منظور مرو... #اوحدی_مراغه_ای •♥️😍🕊•

۱۴ تیر 1398
38
دوستی کو و مجالی؟ که بر او عرضه کنم قصه ی درد و غم دور و دراز دل خویش #اوحدی_مراغه_ای

دوستی کو و مجالی؟ که بر او عرضه کنم قصه ی درد و غم دور و دراز دل خویش #اوحدی_مراغه_ای

۳۱ خرداد 1398
73
‏دیگری‌ از نظرم گر برود باکی‌ نیست... تو که معشوقی‌ و محبوبی‌ و منظور مرو... #اوحدی_مراغه_ای •♥️😍

‏دیگری‌ از نظرم گر برود باکی‌ نیست... تو که معشوقی‌ و محبوبی‌ و منظور مرو... #اوحدی_مراغه_ای •♥️😍

۱۶ خرداد 1398
122
بنشستم که: نویسم سخن عشق و ز دل شعله‌ای در قلم افتاد، که طومار بسوخت #اوحدی_مراغه_ای

بنشستم که: نویسم سخن عشق و ز دل شعله‌ای در قلم افتاد، که طومار بسوخت #اوحدی_مراغه_ای

۱۹ فروردین 1398
57
تبم دادی، نمیپرسی که: ای بیمار من چونی؟ دلت چونست در عشق و تو با تیمار من چونی؟ #اوحدی_مراغه_ای

تبم دادی، نمیپرسی که: ای بیمار من چونی؟ دلت چونست در عشق و تو با تیمار من چونی؟ #اوحدی_مراغه_ای

۱۷ فروردین 1398
49
بیار آن، باده، تا دل را به نور او بر افروزم که بوی دوست می‌آرد نسیم باد نوروزم #اوحدی_مراغه_ای

بیار آن، باده، تا دل را به نور او بر افروزم که بوی دوست می‌آرد نسیم باد نوروزم #اوحدی_مراغه_ای

۸ فروردین 1398
53
رُخَت نوروز و دیدارِ تو عید ماست پنداری... #اوحدی_مراغه_ای

رُخَت نوروز و دیدارِ تو عید ماست پنداری... #اوحدی_مراغه_ای

۴ فروردین 1398
49
بیار آن، باده، تا دل را به نور او بر افروزم که بوی دوست می‌آرد نسیم باد نوروزم #اوحدی_مراغه_ای

بیار آن، باده، تا دل را به نور او بر افروزم که بوی دوست می‌آرد نسیم باد نوروزم #اوحدی_مراغه_ای

۱ فروردین 1398
51
نگفتمت که منه دل برین خراب آباد ؟ که بر کف تو نخواهد شد این خراب، آباد. #اوحدی_مراغه_ای

نگفتمت که منه دل برین خراب آباد ؟ که بر کف تو نخواهد شد این خراب، آباد. #اوحدی_مراغه_ای

۲۱ اسفند 1397
40