نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

بعـد (۶ تصویر)

#شـآیدْ بـرآی.. #هِـزارمیـنْ بـار #سـلآم میدهـم..! #بعـد از #مـُدتْ هـا.. #تیکـ_دوم میخـورد..! #خوشحـآلْ میشـوم.. بـا #قلبـی_تَپنـده♥ دستـانی #لـرزآن.. #منتظـر میشـوم..! تـا #جـوابْ دهـد در حـآل #تایـپْ... #مـآتم میبـرد.. #نوشتـه اسـتْ..! + #شُمآ..؟!

#شـآیدْ بـرآی.. #هِـزارمیـنْ بـار #سـلآم میدهـم..! #بعـد از #مـُدتْ هـا.. #تیکـ_دوم میخـورد..! #خوشحـآلْ میشـوم.. بـا #قلبـی_تَپنـده♥ دستـانی #لـرزآن.. #منتظـر میشـوم..! تـا #جـوابْ دهـد در حـآل #تایـپْ... #مـآتم میبـرد.. #نوشتـه اسـتْ..! + #شُمآ..؟!

۲۹ فروردین 1396
57
#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

۱۳ آذر 1395
2K
😀#میـدونیـد چـی حـال میـده؟؟😀 👻#ازایـن لـواشـک هـای سیـاه هسـ کـه خـییـلـی تـرشـه 👺#وقـتی میـخوری کـللـه سیـسـتم صـورتـت مچـالـه میـشـه 🍥#ایـنارو بگیـری روشـون هـم یـه عـالم رب انـار بـریـزی 🍙#بعـد روش نمـک بـپاشی،جـوری کـه دونـه هـای ...

😀#میـدونیـد چـی حـال میـده؟؟😀 👻#ازایـن لـواشـک هـای سیـاه هسـ کـه خـییـلـی تـرشـه 👺#وقـتی میـخوری کـللـه سیـسـتم صـورتـت مچـالـه میـشـه 🍥#ایـنارو بگیـری روشـون هـم یـه عـالم رب انـار بـریـزی 🍙#بعـد روش نمـک بـپاشی،جـوری کـه دونـه هـای سفـید 🍨#نمـک معـلوم بـاشـه بعـد لـولـش کنـی بـزاری کنـار لـپت آروم آروم آبـ شـه،مـزش بـره ...

۲۰ آبان 1395
53
#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ ...

#گریهـ های مـنـ #همیشهـ وآسهـ منـ #پناه اخـرنـ سآدگیهـ مـنـ #دلـیلـ اینـ ڪهـ #دلم رو میشڪنـنـ #دلخـورم ازتـ #چرا یهـ کاری کردیـ #عاشقـت بشم #سـر رو زانـوهام میذارمـ #بازم بهـ فکـرتـم #منمـ کهـ زیر بارونـ #دوباره چشمـ گریونـ #دارمـ میرمـ یهـ جای دور #پقـد دلمـ گرفتهـ #از آدمای اینجـا #از ...

۱ مهر 1395
2K
از یہ جایے بہ #بعـد اگہ ببخشے خیلے #بدبختے

از یہ جایے بہ #بعـد اگہ ببخشے خیلے #بدبختے

۹ بهمن 1394
23
•┇از یہ جایے بہ #بعـد •┇اگہ ببخشے •┇خیلے #بدبختے :)

•┇از یہ جایے بہ #بعـد •┇اگہ ببخشے •┇خیلے #بدبختے :)

۷ آذر 1394
14