نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تسکینم (۱ تصویر)

چقدر حس نشستن.کنار.تو خوب است💖 خدا برای دل من، تو را نگه دارد!😊 🌷 و من این روزها سخت.محتاج.دعای.همه.ام...☁ 🍃 #خدایا کاش نظری کنی و تمام.این.بیقراری.های.دلم تمام شود💔 خدا دارد فقط.صبرمرااندازه می گیرد..🍁 🍃 #پ_ن ...

چقدر حس نشستن.کنار.تو خوب است💖 خدا برای دل من، تو را نگه دارد!😊 🌷 و من این روزها سخت.محتاج.دعای.همه.ام...☁ 🍃 #خدایا کاش نظری کنی و تمام.این.بیقراری.های.دلم تمام شود💔 خدا دارد فقط.صبرمرااندازه می گیرد..🍁 🍃 #پ_ن 😊 💙 #طو تنها می توانی آخرین.درمان.من باشی💔 و بی شک دیگران #بیهوده می جویند ...

۷ تیر 1397
413