نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تقدیم_مادر (۱ تصویر)

در کلبه درویشی ما گر رونق نیست صفا هست بر جمله روزگار شما اگر روشنیست ،وفا هست در شالوده زندگی دُر گرانی را دیدیم ... دریایی از پرندگانی زیبا در حال پرواز از سینه چشمانت... ...

در کلبه درویشی ما گر رونق نیست صفا هست بر جمله روزگار شما اگر روشنیست ،وفا هست در شالوده زندگی دُر گرانی را دیدیم ... دریایی از پرندگانی زیبا در حال پرواز از سینه چشمانت... نفوذ که توان کرد در صحرا بی اب علف و رویش دهد چون جان و ...

۱ هفته پیش
21K