نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

تلنگر (۳۳ تصویر)

#تلنگر #نه_به_خودنماییِ_چادریها🚫 👈بانوی چادری ای که عکست رو در فضای مجازی قرار میدی؛ فکر نمی کنی با این کارِت، نقش عروسک های مذهبی رو برای هزاران نفس و شهوت بازی می کنی⁉️😰😔

#تلنگر #نه_به_خودنماییِ_چادریها🚫 👈بانوی چادری ای که عکست رو در فضای مجازی قرار میدی؛ فکر نمی کنی با این کارِت، نقش عروسک های مذهبی رو برای هزاران نفس و شهوت بازی می کنی⁉️😰😔

۱ روز پیش
8K
#تلنگر دیروز من باهوش بودم برای همین می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. امروز عاقل هستم، پس خودم را عوض می‌کنم.

#تلنگر دیروز من باهوش بودم برای همین می‌خواستم دنیا را تغییر دهم. امروز عاقل هستم، پس خودم را عوض می‌کنم.

۱ روز پیش
4K
Firouzeh: #تلنگر چه وقت باید احساس بزرگی کرد؟ 1- هر گاه از خوشبختی کسانی که دوستمان ندارند خوشحال شدیم. 2- هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم. 3 - هرگاه شادی را ...

Firouzeh: #تلنگر چه وقت باید احساس بزرگی کرد؟ 1- هر گاه از خوشبختی کسانی که دوستمان ندارند خوشحال شدیم. 2- هر گاه برای تحقیر نشدن دیگران از حق خود گذشتیم. 3 - هرگاه شادی را به کسانی که آن را از ما گرفته اند هدیه دادیم. 4- هرگاه خوبی ما ...

۲ روز پیش
3K
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ مهمی‌ست ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ آﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ

ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺗﺼﻤﻴﻢ مهمی‌ست ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﺩﻯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻯ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﺮﺩﻳﺪ ﺍﺯ آﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺯﻥ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﻯ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ " ﺍﺣﺴﺎﺳﻰ ﻭ ﺟﻨﺴﻰ " ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻨﻴﺪ و فکر کنید #ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﺷﻤﺎ#ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﺍﻳﻨﻜﻪ ...

۴ روز پیش
6K
#تلنگر🔔🔔 ♦️بین این انسانهای رنگارنگ! 👥 که خیـــره می شوند و #معذب می کننــد تــو را ♦️نگـاه #جوانــکی👀 کــه،زودتــر از تـــو ســرش را بــه زیــر می انـــدازد تـــا دلـ❤️ مولایش را نشکنـد😍 یــک دنیا #دلخوشـی ...

#تلنگر🔔🔔 ♦️بین این انسانهای رنگارنگ! 👥 که خیـــره می شوند و #معذب می کننــد تــو را ♦️نگـاه #جوانــکی👀 کــه،زودتــر از تـــو ســرش را بــه زیــر می انـــدازد تـــا دلـ❤️ مولایش را نشکنـد😍 یــک دنیا #دلخوشـی ست... ♦️و زمـــزمه ای🎶 کـــوتــاه: مــــرا عهــــدی ست با جـــانان💞 ♦️در کوچه و خیابان نگاه ...

۴ روز پیش
10K
#تلنگر ما همه یــــــــــوسفیم افتاده در چاه چاه دنیا و هر از گاهی خـــــدا راه ڪاروانی را به سمت چاه ما می اندازد تــــــــــا طنابش را به چاه بیندازد طنابی ڪه راه را از چاه ...

#تلنگر ما همه یــــــــــوسفیم افتاده در چاه چاه دنیا و هر از گاهی خـــــدا راه ڪاروانی را به سمت چاه ما می اندازد تــــــــــا طنابش را به چاه بیندازد طنابی ڪه راه را از چاه به ما می شناساند طنابی ڪه آن سرش وصل است به عــــــــــزیــــــــــــــــــــزیِ مصر و حــــــــــــــــــــال ...

۷ روز پیش
4K
#تلنگر همه ی ما میمیریم. همه ی ما. بدون استثنا، کمی دیرتر. کمی زودتر. یک دفعه ناگهانی. تمام می شویم... یک روز همین خانه ای که سقف دارد خانه عنکبوت ها و لانه ی خفاش ...

#تلنگر همه ی ما میمیریم. همه ی ما. بدون استثنا، کمی دیرتر. کمی زودتر. یک دفعه ناگهانی. تمام می شویم... یک روز همین خانه ای که سقف دارد خانه عنکبوت ها و لانه ی خفاش ها می شود، همین ماشینی که دوستش داریم زیر باران در یک گورستان ماشین زنگ ...

۱ هفته پیش
12K
#تلنگر ⚠️ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ، ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ !⚠️ ✅ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ : ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ❌ﺍﻟﺮهمن ﺍﻟﺮﻫﯿﻢ : ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬﺍﺭ ✅ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ...

#تلنگر ⚠️ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯ، ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻠﻔﻆ ﻧﺸﻮﻧﺪ ﻣﻌﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ !⚠️ ✅ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ : ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ❌ﺍﻟﺮهمن ﺍﻟﺮﻫﯿﻢ : ﻣﺮﻫﻢ ﮔﺬﺍﺭ ✅ ﺍﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ : ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺧﺪﺍﺳﺖ ❌ﺍﻟﻬﻤﺪ : ﻫﻼﮐﺖ ﻭ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ✅ ﺍﻟﻌﺎﻟَﻤﯿﻦ : ﺟﻬﺎﻧﯿﺎﻥ ❌ﺍﻟﻌﺎﻟِﻤﯿﻦ : ...

۲ هفته پیش
6K
#تلنگر ! اصالت رو نه میشه خرید، نه میشه اداش و درآورد و نه میشه با بزک و دوزک بهش رسید! یکی از اصلی‌ترین پایه‌های شخصیت سالم، داشتن

#تلنگر ! اصالت رو نه میشه خرید، نه میشه اداش و درآورد و نه میشه با بزک و دوزک بهش رسید! یکی از اصلی‌ترین پایه‌های شخصیت سالم، داشتن "اصالت" است این که تن به انجام هرکاری نمیدی، به این معنی نیست که نمیتونی! بهش میگن "چهارچوب"! چهارچوبی که خودت برای ...

۲ هفته پیش
7K
🌷همسرتــ براے خودت است نہ براے نمایش‍ دادن جلوے دیگران میدانے چقدر از جوانان با دیدن همسر بے حجابــ ‍ شما بہ گناه میفتند!!! #شهید_ابراهیم‌_هادے💚 #حفظ_حجاب #تلنگر

🌷همسرتــ براے خودت است نہ براے نمایش‍ دادن جلوے دیگران میدانے چقدر از جوانان با دیدن همسر بے حجابــ ‍ شما بہ گناه میفتند!!! #شهید_ابراهیم‌_هادے💚 #حفظ_حجاب #تلنگر

۲ هفته پیش
6K
بالا رفتن سن حتمی است! امــا اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ، ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ.😇 ﻣﺒﺎﺩﺍ! مبادا ﺯﻧﺪگی ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ...

بالا رفتن سن حتمی است! امــا اینکه روح تو پیر شود بستگی به خودت دارد. ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﺑﺰﻥ، ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ ﭼﺎﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪﻧﺖ ﺑﻨﻮﺵ.😇 ﻣﺒﺎﺩﺍ! مبادا ﺯﻧﺪگی ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﮒ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ. پایان آدمیزاد نه از دست دادن معشوق است، نه رفتن یار نه تنهایی. هیچکدام ...

۲ هفته پیش
4K
#تلنگر ‌تعداد جمعه های یک سال ۵۲ تاست تعداد روزهای یک سال ۳۶۵ روز عجیب اینجاست!!!! بنابراین تعداد روزهای غیر جمعه ۳۶۵-۵۲=۳۱۳ ✅ ‌‌❤️ چه زیبا پیامی دارد یعنی ای شیعه و ای منتظر ظـــهور ...

#تلنگر ‌تعداد جمعه های یک سال ۵۲ تاست تعداد روزهای یک سال ۳۶۵ روز عجیب اینجاست!!!! بنابراین تعداد روزهای غیر جمعه ۳۶۵-۵۲=۳۱۳ ✅ ‌‌❤️ چه زیبا پیامی دارد یعنی ای شیعه و ای منتظر ظـــهور روزهای کاری هفته باید کاری کنی که جزء این ۳۱۳ نفر در جمعــــــــــه باشی ⇦ ...

۲ هفته پیش
9K
#تلنگر می‌دونید چرا بعضی از ما به‌سختی خوشحال می‌شیم؟ چون به چیزایی که موجب ناراحتی‌مون میشن، چسبیده‌ایم! ‍‌ 👇 🌹🌹

#تلنگر می‌دونید چرا بعضی از ما به‌سختی خوشحال می‌شیم؟ چون به چیزایی که موجب ناراحتی‌مون میشن، چسبیده‌ایم! ‍‌ 👇 🌹🌹

۲ هفته پیش
4K
#پای_درس_شهدا #تلنگر #تفکر #حاج_حسین رفته بود شناسایی، بعد از شناسایی نقشه عملیات را پهن کرد، نقطه ای را نشان داد و گفت: اگر من #شهید شدم اینجا از روی چند #خوشه_گندم رد شدم به صاحبش ...

#پای_درس_شهدا #تلنگر #تفکر #حاج_حسین رفته بود شناسایی، بعد از شناسایی نقشه عملیات را پهن کرد، نقطه ای را نشان داد و گفت: اگر من #شهید شدم اینجا از روی چند #خوشه_گندم رد شدم به صاحبش بگویید راضی باشد. #خاکیان_خدایی #وااااااااااااااای_بر_ما

۲ هفته پیش
8K
#تلنگر📌 ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ! ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ! ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ها را ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮﺩ!!!! ‌

#تلنگر📌 ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺻﻮﺗﯽ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ! ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭا ﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ! ﺍﻭﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﺭا ﺗﺮﻭﺭ ﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌ها را ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎ دل‌ها را ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮﺩ!!!! ‌

۲ هفته پیش
7K
Firouzeh: #تلنگر اگر نادان‌ها تحقیرمان کردند ما لبخند بزنیم به سطحی نگریشان و اعتماد به‌نفس‌مان را تقویت کنیم اگر تنگ نظران کارمان را بی‌ارزش شمارند ما مصمم‌تر شویم که داریم کاری می‌کنیم که مورد تنگ ...

Firouzeh: #تلنگر اگر نادان‌ها تحقیرمان کردند ما لبخند بزنیم به سطحی نگریشان و اعتماد به‌نفس‌مان را تقویت کنیم اگر تنگ نظران کارمان را بی‌ارزش شمارند ما مصمم‌تر شویم که داریم کاری می‌کنیم که مورد تنگ نظری واقع شده و این خود دستاورد کمی نیست. گاهی حسادت برخی، مهر تاییدی است ...

۳ هفته پیش
9K
#تلنگر ، باور کنید امام زمان #دلش برای شما #تنگ میشود....

#تلنگر ، باور کنید امام زمان #دلش برای شما #تنگ میشود....

۳ هفته پیش
11K
💖 بسم الله الرحمن الرحیم 💖 به بعضی باید گفت : دین ندارید لا اقل وطن دوست باشید ! عقل ندارید ، لااقل دل داشته باشید ! #حزب_الله #پست_الهی #مذهبی #تلنگر 🔘 به امید روزی ...

💖 بسم الله الرحمن الرحیم 💖 به بعضی باید گفت : دین ندارید لا اقل وطن دوست باشید ! عقل ندارید ، لااقل دل داشته باشید ! #حزب_الله #پست_الهی #مذهبی #تلنگر 🔘 به امید روزی که همه تروریست ها اگر هدایت نشدند به درک واصل شوند : اللهم عجل لولیک ...

۳ هفته پیش
15K
💖 بسم الله الرحمن الرحیم 💖 🔘 موضوع : شکم یا شرافت ؟! 👈 ما از نظام و انقلاب دفاع میکنیم چون پدران ما برای شکم قیام نکردند برای عدالت برای ناموس برای ظهور امام ...

💖 بسم الله الرحمن الرحیم 💖 🔘 موضوع : شکم یا شرافت ؟! 👈 ما از نظام و انقلاب دفاع میکنیم چون پدران ما برای شکم قیام نکردند برای عدالت برای ناموس برای ظهور امام برای ایران قیام کردند . 👈 ما هم میدانیم مسئولین فاسد داریم اما دین و ...

۳ هفته پیش
16K
🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀 👆#تلنگر⁉⁉ ❌تبرج و خودنمایی ممنوع 😔چادر مادرم زهرا(س) بازیچه نیست 👈روزهای عجیبی شده…… 😔#زمانه الک برداشته و سخت درحال الک کردن است.. لحظه ای هم صبر نمی کند! 😔یک روز”#چادر”را الک کرد و امروز ...

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀 👆#تلنگر⁉⁉ ❌تبرج و خودنمایی ممنوع 😔چادر مادرم زهرا(س) بازیچه نیست 👈روزهای عجیبی شده…… 😔#زمانه الک برداشته و سخت درحال الک کردن است.. لحظه ای هم صبر نمی کند! 😔یک روز”#چادر”را الک کرد و امروز دارد “چادری ها”را الک میکند! 👈بانوی چادری دانه های الک زمانه ،ریز است مبادا #حیا ...

۴ هفته پیش
7K