نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

حفظ_حجاب_قدمی_برای_ظهور (۲ تصویر)

❣ باهمان پاکی #چادر که روی سر داری ❣ میتوانی غم #مهدی ز تنش برداری 🌹 دوره ی جنگ و جدال است و زمان ناپاک است 🌹 چادرت روی سرت هست تو #سنگر داری #حفظ_حجاب_قدمی_برای_ظهور

❣ باهمان پاکی #چادر که روی سر داری ❣ میتوانی غم #مهدی ز تنش برداری 🌹 دوره ی جنگ و جدال است و زمان ناپاک است 🌹 چادرت روی سرت هست تو #سنگر داری #حفظ_حجاب_قدمی_برای_ظهور

۱۲ اردیبهشت 1397
66
❣ باهمان پاکی #چادر که روی سر داری ❣ میتوانی غم #مهدی ز تنش برداری 🌹 دوره ی جنگ و جدال است و زمان ناپاک است 🌹 چادرت روی سرت هست تو #سنگر داری #حفظ_حجاب_قدمی_برای_ظهور

❣ باهمان پاکی #چادر که روی سر داری ❣ میتوانی غم #مهدی ز تنش برداری 🌹 دوره ی جنگ و جدال است و زمان ناپاک است 🌹 چادرت روی سرت هست تو #سنگر داری #حفظ_حجاب_قدمی_برای_ظهور

۱۱ اردیبهشت 1397
92