نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

رهبر_آینده (۱ تصویر)

«عمارنامه» وقتی می شنود که رهبرش میگوید: در انتخاب #رهبر_آینده، ملاحظه‌ی خدا را بکنید! احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد، مبتلا بشود به این آزمایش، احتمال کمی نیست! دیگر نمیتواند تحمل کند... ...

«عمارنامه» وقتی می شنود که رهبرش میگوید: در انتخاب #رهبر_آینده، ملاحظه‌ی خدا را بکنید! احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد، مبتلا بشود به این آزمایش، احتمال کمی نیست! دیگر نمیتواند تحمل کند... به رگ غیرتش بر میخورد... دستش را بلند میکند و فریاد میزند: حاج آقا #پناهیان! ...

۲۷ اسفند 1394
1K