نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سالرزو_شهادت (۱ تصویر)

هویت شهـید...پلاک وی نیستــ هویتــ شهید.. #خون_جاری بر پیشانی اوستـــ که تقدیـر آن در عهد الست بر پیشانی او مےدرخشد.. #شهید_عباس_بابایی #سالرزو_شهادت

هویت شهـید...پلاک وی نیستــ هویتــ شهید.. #خون_جاری بر پیشانی اوستـــ که تقدیـر آن در عهد الست بر پیشانی او مےدرخشد.. #شهید_عباس_بابایی #سالرزو_شهادت

۱۵ مرداد 1397
4K