نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سجادخرسندی (۱ تصویر)

«در دنیای تو ساعت چند است؟!» عقربه ها در دنیای امروزی کاربرد خود را به معنای گذشته از دست داده اند و از ساعت مچی بیشتر برای پرستیژ و زیبایی دست استفاده میشود. اما عاشقی ...

«در دنیای تو ساعت چند است؟!» عقربه ها در دنیای امروزی کاربرد خود را به معنای گذشته از دست داده اند و از ساعت مچی بیشتر برای پرستیژ و زیبایی دست استفاده میشود. اما عاشقی که زمانه سرش نمیشود و همه چی قدیمی اش دلنشین تر است. هیچوقت نظرش جلب ...

۲۳ بهمن 1398
27K