نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سهراب_سپهری (۵۸۹ تصویر)

به کوتاهی آن لحظه که شادی گذشت ... غصه هم میگذرد .... #سهراب_سپهری

به کوتاهی آن لحظه که شادی گذشت ... غصه هم میگذرد .... #سهراب_سپهری

۱۷ ساعت پیش
3K
تو به اندازه‌ی

تو به اندازه‌ی "پروانه شدن" زیبایی ... #سهراب_سپهری

۲۲ ساعت پیش
2K
و عشق ، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد، #سهراب_سپهری

و عشق ، تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی‌ها برد، #سهراب_سپهری

۱ روز پیش
3K
#من در این خلوتِ خاموشِ #سکوت... اگر از یاد تو #یادی نکنم می شکنم! #سهراب_سپهری

#من در این خلوتِ خاموشِ #سکوت... اگر از یاد تو #یادی نکنم می شکنم! #سهراب_سپهری

۱ روز پیش
3K
صدای همهمه می آید و من مخاطب تنهای بادهای جهانم #سهراب_سپهری

صدای همهمه می آید و من مخاطب تنهای بادهای جهانم #سهراب_سپهری

۱ روز پیش
4K
🎋به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من ...☘️ اول اردیبهشت سالروز درگذشت #سهراب_سپهری شاعر آب و آیینه گرامی باد ... یادش گرامی

🎋به سراغ من اگر میایید نرم و آهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من ...☘️ اول اردیبهشت سالروز درگذشت #سهراب_سپهری شاعر آب و آیینه گرامی باد ... یادش گرامی

۲ روز پیش
3K
تو مرا آزردی... که خودم کوچ کنم از شهرت.. تو خیالت راحت! میروم از قلبت.... میشوم دورترین خاطره در شبهایت تو به من میخندی ! و به خود میگویی: باز می آید و میسوزد از ...

تو مرا آزردی... که خودم کوچ کنم از شهرت.. تو خیالت راحت! میروم از قلبت.... میشوم دورترین خاطره در شبهایت تو به من میخندی ! و به خود میگویی: باز می آید و میسوزد از این عشق ولی..... برنمی گردم ، نه ! میروم آنجا که دلی بهر دلی تب ...

۲ روز پیش
3K
به چه می‌اندیشی! نگرانی بیجاست... زندگی از نگاه سهراب: عشق اینجا و‎ ‎خدا هم اینجاست، لحظه‌ها را دریاب زندگی در فردا نه، همین امروز است! #سهراب_سپهری

به چه می‌اندیشی! نگرانی بیجاست... زندگی از نگاه سهراب: عشق اینجا و‎ ‎خدا هم اینجاست، لحظه‌ها را دریاب زندگی در فردا نه، همین امروز است! #سهراب_سپهری

۴ روز پیش
3K
چه خیالی چه خیالی! خوب می دانم! حوضِ نقاشیِ من بی ماهی ست...! #سهراب_سپهری

چه خیالی چه خیالی! خوب می دانم! حوضِ نقاشیِ من بی ماهی ست...! #سهراب_سپهری

۴ روز پیش
5K
صدا کن مرا صدای

صدا کن مرا صدای "تو" خوب است... #سهراب_سپهری

۷ روز پیش
10K
✔️✅گاه گاهی که دلم میگیرد؛ به خودم می گویم: در دیاری که #پر_از_دیوار است به کجا باید رفت؟ به که باید پیوست؟ به که باید دل بست؟ حس تنهای درونم می گوید: بشکن #دیواری که ...

✔️✅گاه گاهی که دلم میگیرد؛ به خودم می گویم: در دیاری که #پر_از_دیوار است به کجا باید رفت؟ به که باید پیوست؟ به که باید دل بست؟ حس تنهای درونم می گوید: بشکن #دیواری که درونت داری! چه سوالی داری؟ تو خدا را داری و خدا... اول و آخر با ...

۷ روز پیش
8K
زندگی نیست بجز عشق، بجز حرف محبت به ڪسی ور نه هر خار و خسی زندگی کرده بسی #سهراب_سپهری

زندگی نیست بجز عشق، بجز حرف محبت به ڪسی ور نه هر خار و خسی زندگی کرده بسی #سهراب_سپهری

۱ هفته پیش
5K
آرزویم این است ؛ آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست #سهراب_سپهری

آرزویم این است ؛ آنقدر سیر بخندی که ندانی غم چیست #سهراب_سپهری

۱ هفته پیش
6K
تویی والاترین مهمان دنیایم 💕💕💕 که دنیا بی تو چیزی چون تورا کم داشت ... #سهراب_سپهری https://t.me/joinchat/AAAAAFJ3HY9qK3E7fQ8tIg

تویی والاترین مهمان دنیایم 💕💕💕 که دنیا بی تو چیزی چون تورا کم داشت ... #سهراب_سپهری https://t.me/joinchat/AAAAA...

۱ هفته پیش
7K
لبخنـد میزنی رشته ی رمـز می لرزد ... #سهراب_سپهری ‎‌‌‌

لبخنـد میزنی رشته ی رمـز می لرزد ... #سهراب_سپهری ‎‌‌‌

۱ هفته پیش
6K
چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست...! #سهراب_سپهری 💌🕊

چرا مردم نمی دانند که لادن اتفاقی نیست...! #سهراب_سپهری 💌🕊

۱ هفته پیش
5K
‍ #زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست، که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی

‍ #زندگی رسم خوشایندی است. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست، که لب طاقچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی "مجذور" آینه است. زندگی گل به "توان" ابدیت، زندگی "ضرب" زمین در ضربان دل ما، زندگی "هندسه" ساده و ...

۲ هفته پیش
5K
‏و عشــق صدای فــاصله هاســت. ‏صــدای فاصله هایی که غــرق ابهامند. ‏⁧ #سهراب_سپهری ⁩

‏و عشــق صدای فــاصله هاســت. ‏صــدای فاصله هایی که غــرق ابهامند. ‏⁧ #سهراب_سپهری ⁩

۲ هفته پیش
7K
‏و عشــق صدای فــاصله هاســت. ‏صــدای فاصله هایی که غــرق ابهامند. ‏⁧ #سهراب_سپهری ⁩

‏و عشــق صدای فــاصله هاســت. ‏صــدای فاصله هایی که غــرق ابهامند. ‏⁧ #سهراب_سپهری ⁩

۲ هفته پیش
11K
مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید... #سهراب_سپهری

مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید... #سهراب_سپهری

۲ هفته پیش
4K