نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سهراب_سپهری (۴۷۳ تصویر)

تو

تو"ناگهان زیباهستی...؛ اندامت گردابی است موج اقلیم تو" مراگرفت...!!! #سهراب_سپهری

۱۲ ساعت پیش
5K
ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ به خودم میگویم در دیاری که پر از دیوار است ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﺑﺴﺖ ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺸﮑﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ، ...

ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ به خودم میگویم در دیاری که پر از دیوار است ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻝ ﺑﺴﺖ ﺣﺲ ﺗﻨﻬﺎﯼ ﺩﺭﻭﻧﻢ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﺸﮑﻦ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ، ﮐﻪ ﺩﺭﻭﻧﺖ ﺩﺍﺭﯼ ! ﭼﻪ ﺳﻮﺍﻟﯽ ﺩﺍﺭﯼ؟! ﺗﻮ " خدﺍ " ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﻭ " ...

۳ روز پیش
6K
‌ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ می گیرد به خودم میگویم در دیاری که پر از دیوار است ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎید ﺭﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎید ﭘیوﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎید ﺩﻝ ﺑﺴﺖ؟ #سهراب_سپهری

‌ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ می گیرد به خودم میگویم در دیاری که پر از دیوار است ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎید ﺭﻓﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎید ﭘیوﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﺎید ﺩﻝ ﺑﺴﺖ؟ #سهراب_سپهری

۴ روز پیش
3K
تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود؛ گر نشود حرفی نیست. اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست . #سهراب_سپهری

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود؛ گر نشود حرفی نیست. اما نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست . #سهراب_سپهری

۷ روز پیش
7K
من ندیدم بیدی..؛ سایه‌اش رابفروشد به زمین رایگان می‌بخشد؟؟ نارون شاخه‌ی خود را به کلاغ هرکجابرگی هست...!! شوق من می‌شکفد تابخواهی خورشید...!! #سهراب_سپهری

من ندیدم بیدی..؛ سایه‌اش رابفروشد به زمین رایگان می‌بخشد؟؟ نارون شاخه‌ی خود را به کلاغ هرکجابرگی هست...!! شوق من می‌شکفد تابخواهی خورشید...!! #سهراب_سپهری

۱ هفته پیش
5K
ابری نیست بادی نیست می نشینم لب حوض گردش ماهی ها روشنی من گل آب مادرم ریحان می چیند نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر رستگاری نزدیک لای گلهای حیاط ...

ابری نیست بادی نیست می نشینم لب حوض گردش ماهی ها روشنی من گل آب مادرم ریحان می چیند نان و ریحان و پنیر آسمانی بی ابر اطلسی هایی تر رستگاری نزدیک لای گلهای حیاط نور در کاسه مس چه نوازش ها می ریزد نردبان از سر دیوار بلند صبح ...

۱ هفته پیش
6K
ایمان بیاورید به خُدایی که به پیچک فَرمود :

ایمان بیاورید به خُدایی که به پیچک فَرمود : "نَرده را زیبا کن" .. #سهراب_سپهری

۱ هفته پیش
6K
صدا کن مرا؛ صدای تو خوب است ! #سهراب_سپهری

صدا کن مرا؛ صدای تو خوب است ! #سهراب_سپهری

۱ هفته پیش
7K
به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم میگذرد... #سهراب_سپهری

به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت غصه هم میگذرد... #سهراب_سپهری

۱ هفته پیش
6K
و فکر می‌کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد... #سهراب_سپهری

و فکر می‌کنم که این ترنم موزون حزن تا به ابد شنیده خواهد شد... #سهراب_سپهری

۱ هفته پیش
6K
مرغ مهتاب می خواند. ابری در اتاقم می گرید. گل های چشم پشیمانی می شکفد. در تابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد. مغرب جان می کند، می میرد. گیاه نارنجی خورشید در مرداب اتاقم ...

مرغ مهتاب می خواند. ابری در اتاقم می گرید. گل های چشم پشیمانی می شکفد. در تابوت پنجره ام پیکر مشرق می لولد. مغرب جان می کند، می میرد. گیاه نارنجی خورشید در مرداب اتاقم می روید کم کم بیدارم نپندارید در خواب سایه شاخه ای بشکسته آهسته خوابم کرد. ...

۱ هفته پیش
4K
‌ و رفــــــــــٺ... تا لــــــــــبِ هیچ... #سهراب_سپهری ‌

‌ و رفــــــــــٺ... تا لــــــــــبِ هیچ... #سهراب_سپهری ‌

۱ هفته پیش
8K
پرده را برداریم ؛ بگذاریم که احساس هوایی بخورد... #سهراب_سپهری

پرده را برداریم ؛ بگذاریم که احساس هوایی بخورد... #سهراب_سپهری

۲ هفته پیش
3K
لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت نمی آید باز قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز #سهراب_سپهری

لحظه ها می گذرد آنچه بگذشت نمی آید باز قصه ای هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز #سهراب_سپهری

۲ هفته پیش
6K
حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تَر شد! #سهراب_سپهری

حکایت کن از گونه هایی که من خواب بودم و تَر شد! #سهراب_سپهری

۲ هفته پیش
7K
🍁 من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هشیار است. در دلم چیزی هست ، مثل یک بیشهٔ نور مثل خواب دم صبح و چنان بی تابم ، که دلم می خواهد بدوم تا ...

🍁 من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هشیار است. در دلم چیزی هست ، مثل یک بیشهٔ نور مثل خواب دم صبح و چنان بی تابم ، که دلم می خواهد بدوم تا ته دشت بروم تا سر کوه ... #سهراب_سپهری

۲ هفته پیش
7K
تو مرا یاد کنی،یا نکنی، باورت گر بشود گر نشودحرفی نیست....اما... نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست..‌‌. #سهراب_سپهری

تو مرا یاد کنی،یا نکنی، باورت گر بشود گر نشودحرفی نیست....اما... نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست..‌‌. #سهراب_سپهری

۲ هفته پیش
5K
‌ نفسم می گیرد ، در هوایی که نفس های تو نیست ... #سهراب_سپهری ‌

‌ نفسم می گیرد ، در هوایی که نفس های تو نیست ... #سهراب_سپهری ‌

۲ هفته پیش
6K
ما چنگیم:... هر تار از ما دردی ، سودایی...!! زخمه کن از آرامش نامیرا ، ما را بنواز..؛ باشد که تهی گردیم ، آکنده شویم از والانت..!! آیینه شدیم ، ترسیدیم از هر نقش...!! خود ...

ما چنگیم:... هر تار از ما دردی ، سودایی...!! زخمه کن از آرامش نامیرا ، ما را بنواز..؛ باشد که تهی گردیم ، آکنده شویم از والانت..!! آیینه شدیم ، ترسیدیم از هر نقش...!! خود را در ما بفکن...؟؟ باشد که فرا گیرد هستی ما را ، و دگر نقشی...؛ ...

۲ هفته پیش
7K
#پیمانه_عمر را پر نکنید در یکی از مراکز تحقیقات علمی، تعدادی #افراد-مسن را دور هم جمع کردند. آن ها تک به تک روی صندلی می نشستند و چند #عکس مثبت و منفی از پیش نگاهشان ...

#پیمانه_عمر را پر نکنید در یکی از مراکز تحقیقات علمی، تعدادی #افراد-مسن را دور هم جمع کردند. آن ها تک به تک روی صندلی می نشستند و چند #عکس مثبت و منفی از پیش نگاهشان می گذشت. بعد از آن معلوم شد، کسانی که بیشتر عکس های #مثبت را به ...

۲ هفته پیش
9K