نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

سید_علی_صالحی (۳۴۹ تصویر)

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد ؛ مثل دریا به ادامه خویش... 👤 #سید_علی_صالحی

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد ؛ مثل دریا به ادامه خویش... 👤 #سید_علی_صالحی

۱ هفته پیش
4K
اینجا من و این چند واژه و همین اتاقکِ بی کرانه کافی است تا جهان به عیادتم بیاید و برایم باران و بوسه بیاورد... #سید_علی_صالحی #میکاپ

اینجا من و این چند واژه و همین اتاقکِ بی کرانه کافی است تا جهان به عیادتم بیاید و برایم باران و بوسه بیاورد... #سید_علی_صالحی #میکاپ

۱ هفته پیش
8K
کاش اینجا بودی همین کنارِ خودم و من یادم می‌رفت که خسته‌ام، خرابم، ویرانم... #سید_علی_صالحی 🚗📚

کاش اینجا بودی همین کنارِ خودم و من یادم می‌رفت که خسته‌ام، خرابم، ویرانم... #سید_علی_صالحی 🚗📚

۱ هفته پیش
4K
من هرگز چیز دندان گیری از این جهان نخواسته ام فقط گاهی فرصتی کوتاه تا به یاد آورم زندگی تا کجا میتواند زندگی باشد همین است که من هیچ نخواسته ام از این جهان جز ...

من هرگز چیز دندان گیری از این جهان نخواسته ام فقط گاهی فرصتی کوتاه تا به یاد آورم زندگی تا کجا میتواند زندگی باشد همین است که من هیچ نخواسته ام از این جهان جز اندکی آرامش بلکه برگردم پیش خودم و به یاد بیاورم اینجا کجاست من کیستم و ...

۱ هفته پیش
16K
وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد مثل کم داشتنِ یک وزیدن یک واژه، یک ماه! من فکر می‌کنم در غیاب تو همه‌ی خانه‌های جهان خالی‌ست همه‌ی پنجره‌ها بسته است وقتی که تو نیستی ...

وقتی که تو نیستی دنیا چیزی کم دارد مثل کم داشتنِ یک وزیدن یک واژه، یک ماه! من فکر می‌کنم در غیاب تو همه‌ی خانه‌های جهان خالی‌ست همه‌ی پنجره‌ها بسته است وقتی که تو نیستی من هم تنهاترین اتفاق بی‌دلیل زمینم! #سید_علی_صالحی 🍁🍂

۲ هفته پیش
4K
اگر سکوت این گستره‌ے بی‌ستاره مجالی دهد می‌خواهم بگویم سلام...❗️ #ازدواج #سید_علی_صالحی

اگر سکوت این گستره‌ے بی‌ستاره مجالی دهد می‌خواهم بگویم سلام...❗️ #ازدواج #سید_علی_صالحی

۲ هفته پیش
3K
اگر سکوت این گستره‌ے بی‌ستاره مجالی دهد می‌خواهم بگویم سلام...❗️ #سید_علی_صالحی #مدل_لباس #ازدواج

اگر سکوت این گستره‌ے بی‌ستاره مجالی دهد می‌خواهم بگویم سلام...❗️ #سید_علی_صالحی #مدل_لباس #ازدواج

۳ هفته پیش
4K
🍁🍃چیزی که فراوان است اینجا تنهاییِ بی دریغِ من است.. #سید_علی_صالحی

🍁🍃چیزی که فراوان است اینجا تنهاییِ بی دریغِ من است.. #سید_علی_صالحی

۴ هفته پیش
4K
مرز تن‌ات، مرزِ جهنم و بهشتِ عاشقی‌ست...!!! #سید_علی_صالحی #عاشقانه

مرز تن‌ات، مرزِ جهنم و بهشتِ عاشقی‌ست...!!! #سید_علی_صالحی #عاشقانه

۴ هفته پیش
5K
🍁🍃گاهی؛ دلم می خواهد بگذارم بروم بی هرچه آشنا... گوشه ی دوری گمنام حوالیِ جایی بی اسم. گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خداوند مانده ام خسته اش کرده ام #سید_علی_صالحی

🍁🍃گاهی؛ دلم می خواهد بگذارم بروم بی هرچه آشنا... گوشه ی دوری گمنام حوالیِ جایی بی اسم. گاهی واقعا خیال می کنم روی دست خداوند مانده ام خسته اش کرده ام #سید_علی_صالحی

۲۳ مهر 1398
4K
دوست داشتن آخرین داشتهٔ آدمی است، پنجره را باز بگذارید، ما چیزی برای پنهان کردن نداریم! #سید_علی_صالحی

دوست داشتن آخرین داشتهٔ آدمی است، پنجره را باز بگذارید، ما چیزی برای پنهان کردن نداریم! #سید_علی_صالحی

۱۹ مهر 1398
4K
عین جانشین الف خواهد شد شین را در پردۀ پلک‌های خود نهان کرده‌ام، و قاف سرآغازِ الفبای آدمی‌ست سلام بر همین سه حرفِ ساده که همه چیز را از من گرفت تا شاعرترین ترانه خوانِ ...

عین جانشین الف خواهد شد شین را در پردۀ پلک‌های خود نهان کرده‌ام، و قاف سرآغازِ الفبای آدمی‌ست سلام بر همین سه حرفِ ساده که همه چیز را از من گرفت تا شاعرترین ترانه خوانِ زمین شوم. #سید_علی_صالحی

۱۷ مهر 1398
7K
🍁🍃فَراموشی، فَراموشی، فَراموشی سرآغازِ سعادتِ آدمی است. | #سید_علی_صالحی

🍁🍃فَراموشی، فَراموشی، فَراموشی سرآغازِ سعادتِ آدمی است. | #سید_علی_صالحی

۱۷ مهر 1398
4K
فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد ؛ مثل دریا به ادامه خویش... #سید_علی_صالحی #ازدواج

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد ؛ مثل دریا به ادامه خویش... #سید_علی_صالحی #ازدواج

۱۴ مهر 1398
7K
🍁🍃چیزی که فراوان است اینجا تنهاییِ بی دریغِ من است.. #سید_علی_صالحی

🍁🍃چیزی که فراوان است اینجا تنهاییِ بی دریغِ من است.. #سید_علی_صالحی

۱۳ مهر 1398
4K
فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد ؛ مثل دریا به ادامه خویش... #سید_علی_صالحی #عاشقانه

فردا باز هم به تو فکر خواهم کرد ؛ مثل دریا به ادامه خویش... #سید_علی_صالحی #عاشقانه

۱۳ مهر 1398
4K
چیزی که فراوان است اینجا تنهاییِ بی دریغِ من است... #سید_علی_صالحی

چیزی که فراوان است اینجا تنهاییِ بی دریغِ من است... #سید_علی_صالحی

۱۳ مهر 1398
4K
‌ من فکر می‌کنم در غیاب تو همه‌ی خانه‌های جهان خالی‌ست همه‌ی پنجره‌ها بسته است .... #سید_علی_صالحی

‌ من فکر می‌کنم در غیاب تو همه‌ی خانه‌های جهان خالی‌ست همه‌ی پنجره‌ها بسته است .... #سید_علی_صالحی

۶ مهر 1398
4K
🍁🍃به تو فکر می‌کنم.... مثل مسافر به راه مثل علف به ابر مثل شکوفه به صبح ومثل واژه به شعر #سید_علی_صالحی

🍁🍃به تو فکر می‌کنم.... مثل مسافر به راه مثل علف به ابر مثل شکوفه به صبح ومثل واژه به شعر #سید_علی_صالحی

۴ مهر 1398
5K
❤🍃به شدت به آغوش معشوقه هیتلر فکر میکنم، که در رام کردن آن همه کینه چه اغوشی بوده است، و به اندازه یک جنگ جهانی دلم میخواهدش... #سید_علی_صالحی .

❤🍃به شدت به آغوش معشوقه هیتلر فکر میکنم، که در رام کردن آن همه کینه چه اغوشی بوده است، و به اندازه یک جنگ جهانی دلم میخواهدش... #سید_علی_صالحی .

۱ مهر 1398
6K