نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شادباشید (۹ تصویر)

#شادباشید😊

#شادباشید😊

۳ هفته پیش
10K
#شادباشید😊

#شادباشید😊

۴ هفته پیش
14K
#شادباشید😊

#شادباشید😊

۴ هفته پیش
12K
#شادباشید😊

#شادباشید😊

۴ هفته پیش
17K
#شادباشید😊

#شادباشید😊

۲۱ اردیبهشت 1398
14K
#شادباشید😊

#شادباشید😊

۱۷ بهمن 1397
28K
#شادباشید

#شادباشید

۱۳ شهریور 1397
3K
جوانی وارد سوپر مارکت شد ومشغول خرید بود که متوجه کسی شد که سایه به سایه تعقیبش میکنه رو برگرداند زن مسنی را دید که زل زده وی را نگاه می کرد جوان پرسید: مادر ...

جوانی وارد سوپر مارکت شد ومشغول خرید بود که متوجه کسی شد که سایه به سایه تعقیبش میکنه رو برگرداند زن مسنی را دید که زل زده وی را نگاه می کرد جوان پرسید: مادر چیزی شده که مرا اینطور دنبال میکنی خانم با اشک گفت: تو شبیه پسر مرحومم ...

۷ اردیبهشت 1397
2K
#داستان_امشب... داستان مارادونا و دیوانه ها!! مارادونا مدتی به خاطر افسردگی پس از ترک اعتیاد در بیمارستان بستری بود، وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد: اونجا دیوانه های زیادی بودند، یکی میگفت من چه گوارا ...

#داستان_امشب... داستان مارادونا و دیوانه ها!! مارادونا مدتی به خاطر افسردگی پس از ترک اعتیاد در بیمارستان بستری بود، وقتی مرخص شد حرف قشنگی زد: اونجا دیوانه های زیادی بودند، یکی میگفت من چه گوارا هستم همه باور می کردند، یکی می گفت من گاندی ام، همه قبول می کردند ...

۱۳ تیر 1395
4K