نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شایدیه‌جایه‌فرصتی‌لحظه‌مجالمون‌بده (۱ تصویر)

پیش خودم دل بستمو بهش نگفتم حرفمو حتی نگاه عاشقش باز نشکست طلسممو خواستم بگم هرچی که هست مهر سکوتم نشکست بغضی گلومو باز گرفت من کم شدم اون ننشست راستش زبونم بند اومد بختک ...

پیش خودم دل بستمو بهش نگفتم حرفمو حتی نگاه عاشقش باز نشکست طلسممو خواستم بگم هرچی که هست مهر سکوتم نشکست بغضی گلومو باز گرفت من کم شدم اون ننشست راستش زبونم بند اومد بختک رو واژه سایه کرد رفت و خلا منو گرفت من موندم و سکوت درد هرچی ...

۳ اسفند 1398
10K