نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهیدسیدعلی_دوامی (۲ تصویر)

#خاطرات_شهدا 🔹بعد از جنگ وقتی برای بازدید از منطقه حرکت می کردیم و به شلمچه می رسیدیم دیگر نیازی به خواندن مصیبت نبود! سید رو به قبله می نشست و به افق خیره می شد، ...

#خاطرات_شهدا 🔹بعد از جنگ وقتی برای بازدید از منطقه حرکت می کردیم و به شلمچه می رسیدیم دیگر نیازی به خواندن مصیبت نبود! سید رو به قبله می نشست و به افق خیره می شد، اشک در چشمانش حلقه می زد، بعد به شدت گریه می کرد. نگاه به چهره ...

۳ شهریور 1398
49K
ز کدام رَه رسیدی؟ زکدام در گذشتی؟ که ندیده دیده ناگَه به درون دل فِتادی؟ هوشنگ_ابتهاج #شهیدسیدعلی_دوامی #خاکیان_خدایی

ز کدام رَه رسیدی؟ زکدام در گذشتی؟ که ندیده دیده ناگَه به درون دل فِتادی؟ هوشنگ_ابتهاج #شهیدسیدعلی_دوامی #خاکیان_خدایی

۲۰ خرداد 1398
4K