نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شهید_محمود_رضا‌_بیضایی (۱ تصویر)

اگر خداوند متاع وجود تو را خریدنی بیابد در هر کجا که باشی و در هر زمان تو را با #‌شـهادت برمی گزیند .. ‌ #شهید_محمود_رضا‌_بیضایی ‌ شادی روحشان #صلوات + و عجل فرجهم ‌

اگر خداوند متاع وجود تو را خریدنی بیابد در هر کجا که باشی و در هر زمان تو را با #‌شـهادت برمی گزیند .. ‌ #شهید_محمود_رضا‌_بیضایی ‌ شادی روحشان #صلوات + و عجل فرجهم ‌

۲۶ خرداد 1398
7K