نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

شوگا (۲۱۷ تصویر)

پسرا برگشتن کره همه جوره کشته میدن😱😗😍😍💜💜 #بی_تی_اس #بنگتن #نامجون #آر_ام #جین #یونگی #شوگا #هوسوک #جی_هوپ #جیمین #تهیونگ #وی #جونگکوک #آرمی #کره #bts #bangtanboys #namjoon #rm #jin #yoongi #suga #huseok #j-hope #jimin #taehung #v #jungkook ...

پسرا برگشتن کره همه جوره کشته میدن😱😗😍😍💜💜 #بی_تی_اس #بنگتن #نامجون #آر_ام #جین #یونگی #شوگا #هوسوک #جی_هوپ #جیمین #تهیونگ #وی #جونگکوک #آرمی #کره #bts #bangtanboys #namjoon #rm #jin #yoongi #suga #huseok #j-hope #jimin #taehung #v #jungkook #army

۱ روز پیش
5K
آپدیت توییتر با شوگا: جیمینا، تولدت مبارک.. امیدوارم امسال یه عالمه غذا بخوری و بلندتر بشی #/این شوگا هیونگه #/تولد جیمین مبارک #/به وقت اینجا هنوز تولدت نشده #/ولی الان تو کره ساعت از دوازده ...

آپدیت توییتر با شوگا: جیمینا، تولدت مبارک.. امیدوارم امسال یه عالمه غذا بخوری و بلندتر بشی #/این شوگا هیونگه #/تولد جیمین مبارک #/به وقت اینجا هنوز تولدت نشده #/ولی الان تو کره ساعت از دوازده شب گذشته #بی_تی_اس #بنگتن #جیمین #پارک_جیمین #تولد #آرمی #شوگا #یونگی #bts #bangtanboys #parkjimin #jimin #army ...

۲ روز پیش
5K
یونگی دیشب تو ریاض خوداااا لیل میو میوی مننننن برف من چرا اینقد لاوی عاخه من صد بار برا بازوت مردم کهههه فدات بشم که میگی هرجا آرمیا باشن ما هم به اونجا میریم من ...

یونگی دیشب تو ریاض خوداااا لیل میو میوی مننننن برف من چرا اینقد لاوی عاخه من صد بار برا بازوت مردم کهههه فدات بشم که میگی هرجا آرمیا باشن ما هم به اونجا میریم من چجوری نمیرم برات خوووو😣😢😭😭😍😍😍💜❤ #بی_تی_اس #بنگتن #مین_یونگی #یونگی #شوگا #لیل_میو_میو #آگوست_دی #آرمی #کنسرت #ریاض #عربستان ...

۲ روز پیش
4K
این من بودم تا دو ساعت پیش😂☝ #شوگا #بنگتن #بی_تی_اس #bts #n_n_a #طنز

این من بودم تا دو ساعت پیش😂☝ #شوگا #بنگتن #بی_تی_اس #bts #n_n_a #طنز

۳ روز پیش
4K
گوگولی کی بودی #شوگا

گوگولی کی بودی #شوگا

۳ روز پیش
2K
#شوگا

#شوگا

۳ روز پیش
1K
#بکهیون #فلشبک‌به‌سه‌سال‌پیش (‌۱۸اگوست‌۲۰۱۶_ساعت۲۲:۱۵pm) آروم‌و‌با‌بیحالی‌لباشو‌از‌رو‌لبام‌برداشت _سریع‌برو‌خونه...زیاد‌تو‌کوچه‌نمون...لعنت‌اگه‌خطر‌از‌سمت‌بابات‌نداشت‌تا‌دمه‌در‌خونه‌میبردمت... - یول...بسع...من‌میرم...دوصت‌دارم‌روانی‌تخصع‌عصبی^_^ _مرسی‌عز‌اینهمه‌محبت:|||| خندیدم.یه‌لبخند‌شیرین‌تحویلم‌داد _منم‌دوصت‌دارم‌روباهم^۰^ گونشو‌بوسیدمو‌از‌ماشین‌پیاده‌شدم تا‌یازده‌باید‌خونه‌میبودم‌وگرنه‌بابام‌جرررمم‌میداد لبخندم‌ازرو‌لبم‌نمیرفت(‌ #ادمین:منم‌بود‌نمیرف‌هیچ‌جا‌مینداخ‌مینشس:|||) ولی‌صدای‌یه‌گریه‌ی‌خیلی‌بچگونه‌افکارمو‌پاره‌کرد برگشتم‌پشت‌سرمو‌نگا‌کردم،یه‌بچه‌بود‌کع‌داشت‌گریه‌میکرد رفتم‌سمتش‌و‌عآروم‌گفتم:خانوم‌کوچولو!چیشده‌چرا‌گریه‌میکنی؟ با‌چشمایه‌معصومش‌نگام‌کرد:من...گم...شدم... نمیدونستم‌چیکار‌کنم.به‌پلیس‌زنگ‌بزنم‌یا‌لباساشو‌بگردم‌شاید‌آدرسی‌چیزی‌توشون‌باشه که‌یهو‌خودش‌گفت:ببین،مامانم‌بهم‌گفته‌اگه‌یبار‌گم‌شدم‌اینو‌به‌‌یکی‌نشون‌بدم‌تا‌کمکم‌کنه و‌کاغذ‌کوچیکی‌بهم‌داد.رسمن‌گیج‌بودم‌که‌خودم‌برسونمش‌یا‌نه... +آجوشی‌کمکم‌نمیکنی؟ - چرا...بریم دستشو‌گرفتم‌و‌آدرس‌رو‌چک‌کردم.عجیب‌بود‌که‌همون‌نزدیکی‌بود وقتی‌به‌خونه‌رسیدیم‌گفتم‌خودم‌بچه‌رو‌تحویل‌پدرومادرش‌بدم‌که‌خیالم‌راحت‌باشه... رفتم‌سمت‌در‌و‌زنگو‌فشار‌دادم... ولی‌فقط‌حس‌یه‌شوک‌شدید‌توکل‌بدنم‌پیچید‌و‌انگار‌مغزم‌متلاشی‌شد... #شوگا (زمان‌حال) شات‌دیگه‌ای‌داد‌بالا _ی...یه‌شات‌دیگه...م...میخام...بگو‌یه‌شات‌دیگه‌واسم‌بیارن... بسمت‌خدمتکار‌بار‌برگشتم:یه‌شیشه‌دیگه‌بیار...بعدش‌صورت‌حسابو...فک‌کنم‌دیگه‌بسشه... _ن...نخیرم....بس‌نیس...می...خام...انقد‌بنوشم...ک...یادم‌بره...اصلن‌وجود‌داشته... حرصم‌گرفته‌بود:هرجور‌راحتی.بازم‌واسش‌بیارین ...

#بکهیون #فلشبک‌به‌سه‌سال‌پیش (‌۱۸اگوست‌۲۰۱۶_ساعت۲۲:۱۵pm) آروم‌و‌با‌بیحالی‌لباشو‌از‌رو‌لبام‌برداشت _سریع‌برو‌خونه...زیاد‌تو‌کوچه‌نمون...لعنت‌اگه‌خطر‌از‌سمت‌بابات‌نداشت‌تا‌دمه‌در‌خونه‌میبردمت... - یول...بسع...من‌میرم...دوصت‌دارم‌روانی‌تخصع‌عصبی^_^ _مرسی‌عز‌اینهمه‌محبت:|||| خندیدم.یه‌لبخند‌شیرین‌تحویلم‌داد _منم‌دوصت‌دارم‌روباهم^۰^ گونشو‌بوسیدمو‌از‌ماشین‌پیاده‌شدم تا‌یازده‌باید‌خونه‌میبودم‌وگرنه‌بابام‌جرررمم‌میداد لبخندم‌ازرو‌لبم‌نمیرفت(‌ #ادمین:منم‌بود‌نمیرف‌هیچ‌جا‌مینداخ‌مینشس:|||) ولی‌صدای‌یه‌گریه‌ی‌خیلی‌بچگونه‌افکارمو‌پاره‌کرد برگشتم‌پشت‌سرمو‌نگا‌کردم،یه‌بچه‌بود‌کع‌داشت‌گریه‌میکرد رفتم‌سمتش‌و‌عآروم‌گفتم:خانوم‌کوچولو!چیشده‌چرا‌گریه‌میکنی؟ با‌چشمایه‌معصومش‌نگام‌کرد:من...گم...شدم... نمیدونستم‌چیکار‌کنم.به‌پلیس‌زنگ‌بزنم‌یا‌لباساشو‌بگردم‌شاید‌آدرسی‌چیزی‌توشون‌باشه که‌یهو‌خودش‌گفت:ببین،مامانم‌بهم‌گفته‌اگه‌یبار‌گم‌شدم‌اینو‌به‌‌یکی‌نشون‌بدم‌تا‌کمکم‌کنه و‌کاغذ‌کوچیکی‌بهم‌داد.رسمن‌گیج‌بودم‌که‌خودم‌برسونمش‌یا‌نه... +آجوشی‌کمکم‌نمیکنی؟ - چرا...بریم دستشو‌گرفتم‌و‌آدرس‌رو‌چک‌کردم.عجیب‌بود‌که‌همون‌نزدیکی‌بود وقتی‌به‌خونه‌رسیدیم‌گفتم‌خودم‌بچه‌رو‌تحویل‌پدرومادرش‌بدم‌که‌خیالم‌راحت‌باشه... رفتم‌سمت‌در‌و‌زنگو‌فشار‌دادم... ولی‌فقط‌حس‌یه‌شوک‌شدید‌توکل‌بدنم‌پیچید‌و‌انگار‌مغزم‌متلاشی‌شد... #شوگا (زمان‌حال) شات‌دیگه‌ای‌داد‌بالا _ی...یه‌شات‌دیگه...م...میخام...بگو‌یه‌شات‌دیگه‌واسم‌بیارن... بسمت‌خدمتکار‌بار‌برگشتم:یه‌شیشه‌دیگه‌بیار...بعدش‌صورت‌حسابو...فک‌کنم‌دیگه‌بسشه... _ن...نخیرم....بس‌نیس...می...خام...انقد‌بنوشم...ک...یادم‌بره...اصلن‌وجود‌داشته... حرصم‌گرفته‌بود:هرجور‌راحتی.بازم‌واسش‌بیارین از‌بار‌خارج‌شدم‌و‌وارد‌راهروی‌خروجی‌شدم‌که‌سهون‌مچ‌دست‌راستمو‌گرفت +نه‌شوگا...نرو...بس‌کن‌این‌بچه‌بازیا‌رو...تو‌بالغ‌تراز‌این‌حرفا‌بودی‌که...وقتی‌گفت‌هممون‌گم‌شیم‌بریمو‌گفت‌تو‌بمونی‌لابد‌دلیلی‌داشته...شوگا‌ازت‌خاهش‌میکنم‌تنهاش‌نذار... -اعصابم‌عآروم‌شع‌برمیگردم...از‌دور‌هواشو‌داشته‌باشین... ــــــــ لعنت‌به‌درس:/ حالا‌که‌عآپ‌کردم‌نامردین‌اگه‌واسم‌دعا‌نکنین‌امتحانمو‌خوب‌بدم سوال:درسا‌چجور‌پیش‌میره😅؟‌

۴ روز پیش
3K
#بی_تی_اس #شوگا #bts #suga

#بی_تی_اس #شوگا #bts #suga

۷ روز پیش
2K
#شوگا ویس‌رو‌باز‌کردم +سلام‌شوگا...حتی‌اگع‌با‌دلیل‌و‌مدرکم‌بهم‌ثابت‌کنی‌نمیتونم‌باور‌کنم‌له‌له‌نمیزدی‌واسع‌یه‌خبرکوچولو از‌جیمین...میدونم‌با‌اینکارم‌آتیش‌میگیری‌اما‌یه‌خبر‌بد‌واست‌دارم...جی‌یانگ‌میخاس‌جیمینو مجبور‌کنع‌قیدتو‌بزنه‌اما‌تنها‌چیزی‌که‌از‌جی‌مین‌عایدش‌شد‌بدن‌جیمین‌شد‌چون‌جیمین‌قبلن‌فکر و‌روح‌و‌قلبشو‌بهت‌داده‌و‌دادن‌بدنش‌قطعن‌چیزی‌از‌عشقش‌بهت‌کم‌نمیکنه... یکم‌سکوت‌کرد‌که‌توش‌نفس‌میکشید‌و‌صدای‌نفساش‌خیلی‌بد‌به‌گوشم‌میخورد‌انگار‌داره‌سخت‌نفس‌میکشه... با‌صدایی‌که‌میلرزید‌گفت:شوگا...از‌چانیول‌خبر‌داری؟حالش‌خوبه؟ببین‌شوگا‌نمیبخشمت‌اگه‌حالش‌خوب‌نباشه...چون‌حال‌خودم‌اصلا‌خوب‌نیصتو‌اون‌باید‌خوب‌باشه‌اوکی؟؟اون‌دختره‌رو‌ برده‌تو‌خونه‌ی‌مشترکمون؟؟؟خوب...قطعن‌دونصتنش‌بمن‌ربطی‌نداره‌چون‌من‌از‌بین‌‌موندن‌و‌رفتن‌واسه‌راحتیشون،رفتنو‌انتخاب‌کردم...مواظب‌خودت‌و‌چانیول‌باش... لعنتے‌چقد‌حال‌دوتاشون‌بدع...جی‌مین‌چقد‌حالش‌بده‌کع‌رفتع‌خودشو‌دو‌دصتی‌تقدیم‌کردع... چانیول؟هـــــع...اون‌اصلن‌جریان‌دخترع‌رو‌نمیدونه...هممون‌میدونیم‌اون‌عاشق‌بکهیونه‌و‌عمرن‌کسی‌باشع‌که‌بخاطرش‌قید‌بــک‌رو‌بزنه... اشک‌که‌رو‌مانیتور‌گوشیم‌ریخت‌و‌صورت‌جی‌مینی‌کع‌میخندید‌بخودم‌اوردم... عمرن‌بذارم‌بیشتراز‌این‌بهت‌دست‌بزنن‌زندگیم... پست‌میگیرم‌ازش... نمیذارم‌تو‌دستای‌پراز‌کثافطش‌بمونی...:))) #بکهیون ویس‌روفرستادمو‌گوشیمو‌زدم‌روایرپلین‌مود... خیره‌شدم‌به‌دیوار‌رو‌به‌رویی‌و‌لبخند‌تلخی‌زدم... حتمن‌الان‌باهم‌خوشن...میخندن...میرن‌بیرون‌وتو‌خونه‌ای‌که‌مال‌منو‌چانیوله‌باهمن‌خوش‌میگذرونن... اصن‌مگع‌واسشون‌مهمع‌کع‌یکی‌با‌این‌کاراشون‌جون‌میده... اصن‌مگه‌جون‌دادن‌من‌ارزشی‌دارع؟؟ نه... خوب‌بودن‌حال‌چان‌مهمع‌کع‌الانم‌هست...:))) ــــــــ دوستان‌نگرانم‌که‌تومهر‌درست‌حسابی‌نتونم‌پارت‌بذارم‌تازه‌خانوادمم‌بهم‌فشار‌میارن‌که‌گوشیمو‌خاموش‌کنم(مثه‌سالای‌گذشتع)اما‌نمیدونم‌شاید‌تاآذرپارت‌گذاشتمو‌بعد‌تاعید‌نذاشتم سعی‌میکنم‌بذارم...اصن‌اومدن‌نیومدنم‌دستع‌خداس‌دعا‌کنید‌واسم‌نت‌بزنن سوال‌این‌پارت... سکوت‌یا‌شلوغی؟ مدرسع‌یا‌تابستون؟ تو‌وکال‌،بکهیون‌یا‌تهیونگ؟ تورپ‌،چانیول‌یا‌شوگا؟ سیکس‌پک‌شیومین‌یا‌سهون؟

#شوگا ویس‌رو‌باز‌کردم +سلام‌شوگا...حتی‌اگع‌با‌دلیل‌و‌مدرکم‌بهم‌ثابت‌کنی‌نمیتونم‌باور‌کنم‌له‌له‌نمیزدی‌واسع‌یه‌خبرکوچولو از‌جیمین...میدونم‌با‌اینکارم‌آتیش‌میگیری‌اما‌یه‌خبر‌بد‌واست‌دارم...جی‌یانگ‌میخاس‌جیمینو مجبور‌کنع‌قیدتو‌بزنه‌اما‌تنها‌چیزی‌که‌از‌جی‌مین‌عایدش‌شد‌بدن‌جیمین‌شد‌چون‌جیمین‌قبلن‌فکر و‌روح‌و‌قلبشو‌بهت‌داده‌و‌دادن‌بدنش‌قطعن‌چیزی‌از‌عشقش‌بهت‌کم‌نمیکنه... یکم‌سکوت‌کرد‌که‌توش‌نفس‌میکشید‌و‌صدای‌نفساش‌خیلی‌بد‌به‌گوشم‌میخورد‌انگار‌داره‌سخت‌نفس‌میکشه... با‌صدایی‌که‌میلرزید‌گفت:شوگا...از‌چانیول‌خبر‌داری؟حالش‌خوبه؟ببین‌شوگا‌نمیبخشمت‌اگه‌حالش‌خوب‌نباشه...چون‌حال‌خودم‌اصلا‌خوب‌نیصتو‌اون‌باید‌خوب‌باشه‌اوکی؟؟اون‌دختره‌رو‌ برده‌تو‌خونه‌ی‌مشترکمون؟؟؟خوب...قطعن‌دونصتنش‌بمن‌ربطی‌نداره‌چون‌من‌از‌بین‌‌موندن‌و‌رفتن‌واسه‌راحتیشون،رفتنو‌انتخاب‌کردم...مواظب‌خودت‌و‌چانیول‌باش... لعنتے‌چقد‌حال‌دوتاشون‌بدع...جی‌مین‌چقد‌حالش‌بده‌کع‌رفتع‌خودشو‌دو‌دصتی‌تقدیم‌کردع... چانیول؟هـــــع...اون‌اصلن‌جریان‌دخترع‌رو‌نمیدونه...هممون‌میدونیم‌اون‌عاشق‌بکهیونه‌و‌عمرن‌کسی‌باشع‌که‌بخاطرش‌قید‌بــک‌رو‌بزنه... اشک‌که‌رو‌مانیتور‌گوشیم‌ریخت‌و‌صورت‌جی‌مینی‌کع‌میخندید‌بخودم‌اوردم... عمرن‌بذارم‌بیشتراز‌این‌بهت‌دست‌بزنن‌زندگیم... پست‌میگیرم‌ازش... نمیذارم‌تو‌دستای‌پراز‌کثافطش‌بمونی...:))) #بکهیون ویس‌روفرستادمو‌گوشیمو‌زدم‌روایرپلین‌مود... خیره‌شدم‌به‌دیوار‌رو‌به‌رویی‌و‌لبخند‌تلخی‌زدم... حتمن‌الان‌باهم‌خوشن...میخندن...میرن‌بیرون‌وتو‌خونه‌ای‌که‌مال‌منو‌چانیوله‌باهمن‌خوش‌میگذرونن... اصن‌مگع‌واسشون‌مهمع‌کع‌یکی‌با‌این‌کاراشون‌جون‌میده... اصن‌مگه‌جون‌دادن‌من‌ارزشی‌دارع؟؟ نه... خوب‌بودن‌حال‌چان‌مهمع‌کع‌الانم‌هست...:))) ــــــــ دوستان‌نگرانم‌که‌تومهر‌درست‌حسابی‌نتونم‌پارت‌بذارم‌تازه‌خانوادمم‌بهم‌فشار‌میارن‌که‌گوشیمو‌خاموش‌کنم(مثه‌سالای‌گذشتع)اما‌نمیدونم‌شاید‌تاآذرپارت‌گذاشتمو‌بعد‌تاعید‌نذاشتم سعی‌میکنم‌بذارم...اصن‌اومدن‌نیومدنم‌دستع‌خداس‌دعا‌کنید‌واسم‌نت‌بزنن سوال‌این‌پارت... سکوت‌یا‌شلوغی؟ مدرسع‌یا‌تابستون؟ تو‌وکال‌،بکهیون‌یا‌تهیونگ؟ تورپ‌،چانیول‌یا‌شوگا؟ سیکس‌پک‌شیومین‌یا‌سهون؟

۲ هفته پیش
3K
کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتم! #شوگا #بی_تی_اس

کاش بودی تا من نیز چیزی برای از دست دادن داشتم! #شوگا #بی_تی_اس

۲ هفته پیش
3K
من چجوری هنوز زندم🤔😍😍😍😍😍 #بی_تی_اس #بنگتن #یونگی #شوگا #تهیونگ #وی #تیک_تاک #bts #bangtanboys #yoongi #suga #taehung #v #V #tiktak

من چجوری هنوز زندم🤔😍😍😍😍😍 #بی_تی_اس #بنگتن #یونگی #شوگا #تهیونگ #وی #تیک_تاک #bts #bangtanboys #yoongi #suga #taehung #v #V #tiktak

۲ هفته پیش
5K
آپدیت توییتر شوگا :عکس تهیونگ 😻😻آخه ،هیچی فقط این قلب منو بدین من برم❤❤❤❤❤ #بی_تی_اس #بنگتن #یونگی #شوگا #لیل_میومیو #آگوست_دی #bts #bangtanboys #yoongi #suga #army

آپدیت توییتر شوگا :عکس تهیونگ 😻😻آخه ،هیچی فقط این قلب منو بدین من برم❤❤❤❤❤ #بی_تی_اس #بنگتن #یونگی #شوگا #لیل_میومیو #آگوست_دی #bts #bangtanboys #yoongi #suga #army

۲ هفته پیش
6K
شاید کنارم نداشته باشمت اما جات تو قلبم امنه...:) #شوگا #بی_تی_اس

شاید کنارم نداشته باشمت اما جات تو قلبم امنه...:) #شوگا #بی_تی_اس

۳ هفته پیش
2K
آپدیت توییتر شوگا:خسته ی خسته😍😍😍😍لاوه لاو #بی_تی_اس #بنگتن #شوگا #یونگی #لیل_میومیو #آگوست_دی #bts #bangtanboys #suga #yoongi #army

آپدیت توییتر شوگا:خسته ی خسته😍😍😍😍لاوه لاو #بی_تی_اس #بنگتن #شوگا #یونگی #لیل_میومیو #آگوست_دی #bts #bangtanboys #suga #yoongi #army

۳ هفته پیش
3K
روابطمون با ادمای زندیگیمون جوری شده که دلتنگ همیم ولب حوصله ی همدیگه رو نداریم..:) #شوگا

روابطمون با ادمای زندیگیمون جوری شده که دلتنگ همیم ولب حوصله ی همدیگه رو نداریم..:) #شوگا

۳ هفته پیش
2K
#جی‌مین مثه‌صگ‌پشیمون‌بودم‌که‌شوگا‌گفت: #لطفا‌فقط‌یه‌شب‌بیشتر‌بمون‌توروخدا‌جی‌مین... #یه‌شب.... ومن‌ساده‌رد‌شدم... با‌اینکه‌دلم‌له‌له‌میزد‌دوباره‌برم‌بین‌شونه‌هاش‌گم‌بشم‌و‌بهم‌عآرامش‌تزریق‌‌کنه... دوباره‌قلبم‌مث‌گنجشک‌بزنه... دوباره‌خیره‌بشم‌تو‌چشمای‌سردش‌و‌یخ‌ببندم... دوباره‌عضله‌هاشو‌لمس‌کنم.... من‌از‌شوگا‌فقط‌فکرشو‌دارم...حالا‌جی‌یانگ‌می‌خاد‌همینو‌هم‌ازم‌بگیره؟؟؟باشه‌کاری‌میکنم‌فک‌کنه قیدشوگارو‌زدم... از‌جام‌بلند‌شدمو‌یکم‌برق‌لب‌زدم‌بعد‌با‌یه‌تیشرت‌که‌از‌سر‌شونم‌میوفتاد‌و‌یه‌شلوارک‌فوق‌کوتاه‌از‌اتاق رفتم‌بیرون.دم‌در‌اتاق‌جی‌یانگ‌موهامو‌یکم‌بهم‌ریختم‌که‌سکسی‌تر‌بشم‌و‌وارد‌اتاق‌شدم تو‌تختش‌درازکشیدم‌و‌از‌اون‌عطری‌که‌دوست‌داشت‌به‌گردنم‌اسپری‌کردم پشت‌به‌در‌پتورو‌کشیدم‌تا‌نصف‌بدنمو‌بپوشونه در‌باز‌شد‌و‌میتونستم‌قیافه‌ی‌شوکه‌شو‌تصور‌کنم😆 کرمم‌گرفت‌آروم‌صداش‌کردم‌اونم‌اومد‌کنارم‌درازکشید بعد‌عآروم‌رفتم‌تو‌بغلشو‌دوباره‌توگوشش‌صداش‌زدم _ددی؟! - جوووونه‌دلمممم؟ _عصر‌یچیزی‌گفتی‌که‌من‌فهمیدم‌تو‌واقعا‌منومیخایو‌حسودی...من‌میخام‌امشب‌واسه‌اولین‌بار‌حست‌کنم... یه‌لبخند‌پرشیطنت‌رولبش‌نشست‌که‌تو‌تاریکی‌نسبی‌اتاق‌میدیدمش - حاضری؟ _اوهوووومممم...:) #شوگا دوباره‌شدم‌همون‌عآدم‌سه‌سال‌پیش...تا‌خرخره‌مست.... تازه‌فهمیدم‌بدنم‌توانایی‌مست‌شدن‌محضو‌داره...چون‌واقعا‌چیزی‌از‌دیشب‌یادم‌نبود... بیدارشدم‌با‌لباس‌خونی‌جیمین‌و‌بدن‌خونی‌خودم،زیر‌چشمای‌گود‌رفته‌ام،شیشه‌های‌شکسته‌و‌خط‌های‌روبدنم‌ودستم‌که‌آینه‌رو‌شکسته‌بود... لنتے‌من‌یه‌هیولاشدم... آب‌داغ‌رو‌زخمام‌مث‌شلاق‌میخورد‌و‌درد‌بدی‌تو‌بدنم‌میپیچید...گوشه‌ی‌لبم‌از‌گاز‌هام‌زخم‌شده‌بود از‌زیر‌دوش‌اومدم‌بیرون‌و‌لباس‌پوشیدم‌و‌خاستم‌شماره‌ی‌چانیول‌رو‌بگیرم‌که‌من‌امروز‌نمیرم‌که‌دیدم‌یه‌مسیج‌دارم‌از‌بکهیون... ویس‌بود.... +سلام‌شوگا... ...

#جی‌مین مثه‌صگ‌پشیمون‌بودم‌که‌شوگا‌گفت: #لطفا‌فقط‌یه‌شب‌بیشتر‌بمون‌توروخدا‌جی‌مین... #یه‌شب.... ومن‌ساده‌رد‌شدم... با‌اینکه‌دلم‌له‌له‌میزد‌دوباره‌برم‌بین‌شونه‌هاش‌گم‌بشم‌و‌بهم‌عآرامش‌تزریق‌‌کنه... دوباره‌قلبم‌مث‌گنجشک‌بزنه... دوباره‌خیره‌بشم‌تو‌چشمای‌سردش‌و‌یخ‌ببندم... دوباره‌عضله‌هاشو‌لمس‌کنم.... من‌از‌شوگا‌فقط‌فکرشو‌دارم...حالا‌جی‌یانگ‌می‌خاد‌همینو‌هم‌ازم‌بگیره؟؟؟باشه‌کاری‌میکنم‌فک‌کنه قیدشوگارو‌زدم... از‌جام‌بلند‌شدمو‌یکم‌برق‌لب‌زدم‌بعد‌با‌یه‌تیشرت‌که‌از‌سر‌شونم‌میوفتاد‌و‌یه‌شلوارک‌فوق‌کوتاه‌از‌اتاق رفتم‌بیرون.دم‌در‌اتاق‌جی‌یانگ‌موهامو‌یکم‌بهم‌ریختم‌که‌سکسی‌تر‌بشم‌و‌وارد‌اتاق‌شدم تو‌تختش‌درازکشیدم‌و‌از‌اون‌عطری‌که‌دوست‌داشت‌به‌گردنم‌اسپری‌کردم پشت‌به‌در‌پتورو‌کشیدم‌تا‌نصف‌بدنمو‌بپوشونه در‌باز‌شد‌و‌میتونستم‌قیافه‌ی‌شوکه‌شو‌تصور‌کنم😆 کرمم‌گرفت‌آروم‌صداش‌کردم‌اونم‌اومد‌کنارم‌درازکشید بعد‌عآروم‌رفتم‌تو‌بغلشو‌دوباره‌توگوشش‌صداش‌زدم _ددی؟! - جوووونه‌دلمممم؟ _عصر‌یچیزی‌گفتی‌که‌من‌فهمیدم‌تو‌واقعا‌منومیخایو‌حسودی...من‌میخام‌امشب‌واسه‌اولین‌بار‌حست‌کنم... یه‌لبخند‌پرشیطنت‌رولبش‌نشست‌که‌تو‌تاریکی‌نسبی‌اتاق‌میدیدمش - حاضری؟ _اوهوووومممم...:) #شوگا دوباره‌شدم‌همون‌عآدم‌سه‌سال‌پیش...تا‌خرخره‌مست.... تازه‌فهمیدم‌بدنم‌توانایی‌مست‌شدن‌محضو‌داره...چون‌واقعا‌چیزی‌از‌دیشب‌یادم‌نبود... بیدارشدم‌با‌لباس‌خونی‌جیمین‌و‌بدن‌خونی‌خودم،زیر‌چشمای‌گود‌رفته‌ام،شیشه‌های‌شکسته‌و‌خط‌های‌روبدنم‌ودستم‌که‌آینه‌رو‌شکسته‌بود... لنتے‌من‌یه‌هیولاشدم... آب‌داغ‌رو‌زخمام‌مث‌شلاق‌میخورد‌و‌درد‌بدی‌تو‌بدنم‌میپیچید...گوشه‌ی‌لبم‌از‌گاز‌هام‌زخم‌شده‌بود از‌زیر‌دوش‌اومدم‌بیرون‌و‌لباس‌پوشیدم‌و‌خاستم‌شماره‌ی‌چانیول‌رو‌بگیرم‌که‌من‌امروز‌نمیرم‌که‌دیدم‌یه‌مسیج‌دارم‌از‌بکهیون... ویس‌بود.... +سلام‌شوگا... ـــــــ بارون‌یا‌آفتاب؟ جنگل‌یا‌دریا؟ عشق‌یا‌محبت؟ سیگار‌یادرد؟ رپ‌یا‌وکال؟‌ در‌ضمن‌ببخشید‌بابت‌تاخیر‌قول‌میدم‌هر‌پنجشنبه‌پارت‌بذارم‌اگه‌پنجشنبه‌نذاشتم‌تا‌جمعه‌میذارم‌چون‌اصلا‌حالم‌خوب‌نیست:)))

۳ هفته پیش
3K
وای خدااا ینی من صد بار مردم از وقتی این عکسارو دیدم دهن سازندش سرویس ینی، خدایی فندوم تمام سعیشو میکنه لیل میو میو بودن یونگیو یادآوری کنه😻😻😻😻😻😻 #بی_تی_اس #بنگتن #یونگی #لیل_میومیو #شوگا #آگوست_دی #مین_یونگی ...

وای خدااا ینی من صد بار مردم از وقتی این عکسارو دیدم دهن سازندش سرویس ینی، خدایی فندوم تمام سعیشو میکنه لیل میو میو بودن یونگیو یادآوری کنه😻😻😻😻😻😻 #بی_تی_اس #بنگتن #یونگی #لیل_میومیو #شوگا #آگوست_دی #مین_یونگی #bts #bangtanboys #suga #army #minyoongi #yoongi #lilmiyomiyo

۳ هفته پیش
5K
#کیو #دبویز #بیوگرافی_دبویز #شناخت_دبویز #اکسو #ردولوت #کای #سوهو #سهون #چانیول #بکهیون #وی #رپمان #شوگا #جیمین #گروه_کره_ای_دبویز #the_boyz #kpop #the_boyz_kpop #q #the_boyz_q #q_the_boyz #exo #bts

#کیو #دبویز #بیوگرافی_دبویز #شناخت_دبویز #اکسو #ردولوت #کای #سوهو #سهون #چانیول #بکهیون #وی #رپمان #شوگا #جیمین #گروه_کره_ای_دبویز #the_boyz #kpop #the_boyz_kpop #q #the_boyz_q #q_the_boyz #exo #bts

۳ هفته پیش
5K
#کیو #دبویز #بیوگرافی_دبویز #شناخت_دبویز #اکسو #ردولوت #کای #سوهو #سهون #چانیول #بکهیون #وی #رپمان #شوگا #جیمین #گروه_کره_ای_دبویز #the_boyz #kpop #the_boyz_kpop #q #the_boyz_q #q_the_boyz #exo #bts

#کیو #دبویز #بیوگرافی_دبویز #شناخت_دبویز #اکسو #ردولوت #کای #سوهو #سهون #چانیول #بکهیون #وی #رپمان #شوگا #جیمین #گروه_کره_ای_دبویز #the_boyz #kpop #the_boyz_kpop #q #the_boyz_q #q_the_boyz #exo #bts

۳ هفته پیش
5K
#کیو #دبویز #بیوگرافی_دبویز #شناخت_دبویز #اکسو #ردولوت #کای #سوهو #سهون #چانیول #بکهیون #وی #رپمان #شوگا #جیمین #گروه_کره_ای_دبویز #the_boyz #kpop #the_boyz_kpop #q #the_boyz_q #q_the_boyz #exo #bts

#کیو #دبویز #بیوگرافی_دبویز #شناخت_دبویز #اکسو #ردولوت #کای #سوهو #سهون #چانیول #بکهیون #وی #رپمان #شوگا #جیمین #گروه_کره_ای_دبویز #the_boyz #kpop #the_boyz_kpop #q #the_boyz_q #q_the_boyz #exo #bts

۳ هفته پیش
5K